Gemeente Almelo

Home 

link naar deze pagina

Raad - 14 mei 2019

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: A.J. Gerritsen
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen
2
Vaststellen agenda
Vaststellen agenda
- besluitrijpheid raadsvoorstellen
- insprekers
- indienen moties als agendapunt
- bespreekpunten
- stemverklaringen bij hamerstukken
- hamerstukken
- nomineren voor de raadmeter
3
Ingekomen stukken
3.1
raadsbrieven vanuit B&W
3.2
aan de gemeenteraad
4
Vaststellen notulen
5
Vragenhalfuur
Geen mondelinge vragen gesteld.
6
Vaststelling van Nota Bodembeheer ‘Twents beleid veur oale groond 2.0’ en regionale bodemkwaliteitskaart Twente
7
Benoeming interne leden rekenkamercommissie 2019
98
Sluiting
99
Besluitenlijst en notulen
100
AANTEKENINGEN