Gemeente Almelo

Home 

link naar deze pagina

Politiek beraad 2 - 7 mei 2019

Locatie: Stad Almelo
Aanvang: 21:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter:
Toelichting: GEEN webuitzending beschikbaar bij behandeling programma's in Stad en Ambt.
Algemene documenten:

2
Verdieping programma Nieuwstraatkwartier
21:00 – 22:00 uur
Vergaderruimte Ambt
Oordeelsvormend

Op grond van het coalitieakkoord van juni 2018 heeft het college, naast de reeds bestaande programma’s Nieuwstraatkwartier, Binnenstad en Omgevingswet, programma’s op het gebied van Zorg, Duurzaamheid, Economie & Participatie en Veiligheid opgesteld. De stand van zaken rondom de programma’s zijn in het politiek beraad van dinsdag 26 maart gepresenteerd. Tijdens de politieke beraden 7 en 8 mei wordt dieper ingegaan op de verschillende programma’s en opgehaald welke vragen, wensen en opmerkingen er zijn. Deze worden meegenomen in de verdere voorbereiding van de perspectiefnota, waarin de raad vaststelt wat de gemeente in 2020 gaat doen. De perspectiefnota wordt door de raad op donderdag 27 juni behandeld.
Geïnteresseerden en betrokkenen zijn van harte welkom als toehoorder, kunnen vragen stellen en aan de discussie deelnemen. Dit kunt u ter plekke kenbaar maken bij de voorzitter.

Voorzitter: Mw. Bijenhof
3
Verdieping programma Duurzaamheid
22:00 – 23:00 uur
Vergaderruimte Ambt
Oordeelsvormend
Op grond van het coalitieakkoord van juni 2018 heeft het college, naast de reeds bestaande programma’s Nieuwstraatkwartier, Binnenstad en Omgevingswet, programma’s op het gebied van Zorg, Duurzaamheid, Economie & Participatie en Veiligheid opgesteld. De stand van zaken rondom de programma’s zijn in het politiek beraad van dinsdag 26 maart gepresenteerd. Tijdens de politieke beraden 7 en 8 mei wordt dieper ingegaan op de verschillende programma’s en opgehaald welke vragen, wensen en opmerkingen er zijn. Deze worden meegenomen in de verdere voorbereiding van de perspectiefnota, waarin de raad vaststelt wat de gemeente in 2020 gaat doen. De perspectiefnota wordt door de raad op donderdag 27 juni behandeld.
Geïnteresseerden en betrokkenen zijn van harte welkom als toehoorder, kunnen vragen stellen en aan de discussie deelnemen. Dit kunt u ter plekke kenbaar maken bij de voorzitter.
Voorzitter: Mw. Ten Seldam