Gemeente Almelo

Home 

link naar deze pagina

Raad - 27 juni 2019

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 09:00
Eindtijd: 21:00
Voorzitter: A.J. Gerritsen
Toelichting: Perspectiefnota en Voorjaarsrapportage 2019
Algemene documenten:

A
Perspectiefnota 2019
B
Algemene beschouwingen
C
Ingediende amendementen en moties
C.1
Ingediende moties
C.2
Ingediende amendementen
D
Voorgenomen moties en amendementen
D.1
Voorgenomen moties
D.2
Voorgenomen amendementen
E
Memo's en beantwoording technische vragen
F
Bijdragen en reacties uit de samenleving
G
Stemuitslagen Perspectiefnota 2019
H
Voorjaarsrapportage 2019
I
Besluitenlijst en notulen
J
AANTEKENINGEN