Gemeente Almelo

Home 

link naar deze pagina

Politiek beraad 1 - 10 december 2019

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: A. de Vries
Algemene documenten:

1
Spreekrecht
19:15 – 19:30 uur (Raadzaal)
Dhr. Middelkamp spreekt in namens de Stichting Omgevingsrecht over twee onderwerpen:
- Subsidie voor Scooters
- Gemeentelijke plantsoenendienst kan schoner en stiller
Meer informatie zie bijlage.

Burgers die willen inspreken, over een onderwerp dat niet op de agenda staat, kunnen zich hiervoor tot maandag 9 december 15.00 uur aanmelden bij de raadsgriffie op 0546 – 541391 of via raadsgriffie@almelo.nl.

Meer informatie over hoe spreekrecht werkt vindt u op www.almelo.nl of in de flyer.

Voorzitter: Dhr. A. de Vries
2
Mensenhandel, prostitutie en loverboys
Programma Veiligheid
Beeldvormend
19:30 – 21:00 uur (Raadzaal)

De fracties van CU en VVD hebben dit politiek beraad aangevraagd.
Het doel van het politiek is om een helder beeld te verkrijgen van de situatie in Almelo, hoe signalen en beleidsontwikkelingen (regionaal) worden opgepakt en afgestemd; en wat er gebeurd rond preventie en uitstapprogramma’s.

Geïnteresseerden en betrokkenen zijn van harte welkom als toehoorder, kunnen vragen stellen en aan de discussie deelnemen.

Voorzitter: Dhr. A. de Vries

- Meer informatie vindt u in het programma veiligheid van de Programmabegroting 2020 van Almelo
3
Terugkoppeling participatieproces Omgevingsvisie
Programma Omgevingswet
Beeldvormend
21:00 – 22:00 uur (Raadzaal)

In de raadsbrief van 3 september 2019 is de raad geïnformeerd over het Participatieplan Omgevingsvisie Almelo. Tijdens dit politiek beraad informeert het college de raad over het verloop van het participatieproces, de huidige stand van zaken, het vervolg van dit proces en de planning.

Geïnteresseerden en betrokkenen zijn van harte welkom als toehoorder, kunnen vragen stellen en aan de discussie deelnemen.

Voorzitter: Mw. Y. Bijenhof

99
AANTEKENINGEN