Gemeente Almelo

Home 

link naar deze pagina

Politiek beraad 1 - 1 december 2020

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:15
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: I.A.M. ten Seldam
Toelichting: **++Inbreng leveren++**
In elk beeldvormend politiek beraad wil de raad samen met de stad een beeld over de geagendeerde onderwerpen vormen. Daarom bent u van harte welkom uw inbreng te leveren voor of tijdens dit beeldvormende politieke beraad. Via raadsgriffie@almelo.nl kunt u over een of meer agendapunten een schriftelijke reactie sturen. Uw reactie plaatsen wij dan bij de agendastukken. Afhankelijk van de RIVM richtlijnen kunt u ook meepraten tijdens het politiek beraad. Meldt u zich dan s.v.p. voor maandag 30 november aan via bovengenoemd emailadres.

**++Werkwijze++**
Na een (of meer) beeldvormende politieke beraden praten de politieke fracties met elkaar en met het college van b en w over die onderwerpen. Dat doen ze in een (of meer) oordeelsvormende politieke beraden. Als het onderwerp rijp is voor besluitvorming wordt het geagendeerd in de raadsvergadering. Meer informatie over de werkwijze van de gemeenteraad vind je hier.

**++RIVM Richtlijnen++**
In verband met de RIVM richtlijnen vindt dit politiek beraad plaats zonder publiek. Meekijken en/of terugkijken kan via: https://www.almelo.nl/vergaderingen-live-volgen-terugkijken. Voor vragen over de agenda kunt u contact opnemen met de Raadsgriffie via: raadsgriffie@almelo.nl of (0546) 54 13 91.
Algemene documenten:

1
Spreekrecht
19:15 – 19:30 uur

**Er hebben zich geen insprekers aangemeld.**

Burgers die willen inspreken, over een onderwerp dat niet op de agenda staat, kunnen zich hiervoor tot maandag 30 november 15.00 uur aanmelden bij de raadsgriffie op 0546 – 541391 of via raadsgriffie@almelo.nl.

Meer informatie over hoe spreekrecht werkt vindt u op www.almelo.nl en ontvangt u tevens bij aanmelding.

Voorzitter: Mw. Ten Seldam
2
Schuldenlab Almelo
Programma Economie & Participatie
19:30 – 20:30 uur

In 2019 is gestart met het Schuldenlab Almelo om inwoners met financiële problemen een perspectief te geven op een toekomst. De gemeente wil innovaties op het gebied van schuldhulp realiseren en doet dit in samenwerking met Schuldenlab NL en lokale partners. Dit gebeurt door samen effectievere, goedkopere en rechtvaardige oplossingen te bedenken en in te voeren.

Na dit politiek beraad bent u op de hoogte van de ontwikkelingen in het Schuldenlab Almelo en heeft u een doorkijkje gekregen naar de toekomst.

Uiteraard kunt u inbreng leveren voor dit politiek beraad. Dit kan op verschillende manieren. Zie hiervoor de toelichting ‘inbreng leveren’ bovenaan de agenda.

Voorzitter: Mw. Ten Seldam
3
Openbaar Vervoer Aalderinkshoek
Taakveld Verkeer en Vervoer
20:30 – 21:30 uur

Sinds enkele jaren wordt de Aalderinkshoek bediend door buurtbus 525. Deze bediening is niet zonder problemen. Ten opzichte van de vorige situatie, met lijnbus 25, zijn de bedieningstijden ingekort. Daarnaast levert een te groot aanbod aan reizigers (vaak leerlingen van scholen) regelmatig capaciteitsproblemen op. In 2018 heeft Keolis onderzoek laten doen naar de mogelijkheid om bus 95, die via de Wierdensestraat rijdt, door de Aalderinkshoek te leiden. Daarvoor moet een verbinding worden aangelegd tussen de Strauszstraat en de Wierdensestraat. In 2019 is hiervoor een schetsplan gemaakt. Inmiddels heeft Keolis, de vervoermaatschappij, een alternatief plan ontwikkeld. Tijdens het politiek beraad wordt een en ander gepresenteerd en gaan de leden van het politiek beraad hierover in discussie.

Na het politiek beraad gaat het college van B&W in overleg met de provincie Overijssel (verantwoordelijk voor het openbaar vervoer) en Keolis.

Uiteraard kunt u inbreng leveren voor dit politiek beraad. Dit kan op verschillende manieren. Zie hiervoor de toelichting ‘inbreng leveren’ bovenaan de agenda.

Voorzitter: Mw. Bijenhof
4
Uitvoering Participatiewet
Programma Economie en Participatie
21:30 – 23:00 uur

Op grond van de Participatiewet worden inwoners ondersteund bij het vinden van werk. Als dit noodzakelijk is worden er bijstandsuitkeringen verstrekt. De raad heeft gevraagd om de mogelijkheid van de inzet van een premie, die werken in deeltijd van een bijstandsgerechtigde beloont, te onderzoeken.

Het college van Burgemeester en wethouders willen met de gemeenteraad spreken over de inzet, ontwikkelingen en vooruitzichten rondom het verstrekken van bijstandsuitkeringen. Daarnaast wordt met de gemeenteraad de premie deeltijdwerk verkent.

Uiteraard kunt u inbreng leveren voor dit politiek beraad. Dit kan op verschillende manieren. Zie hiervoor de toelichting ‘inbreng leveren’ bovenaan de agenda.

Voorzitter: Dhr. Wiertz