link naar deze pagina

Gemeenteraad - 3 oktober 2019

Locatie: Gemeentehuis Barneveld, Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: Burgemeester dr. J.W.A. van Dijk
Toelichting: CONCEPT

1 19:30
Opening.
1.2
Vaststellen agenda
1.3
Vaststellen besluitenlijst
1.4
Instellen onderzoekscommissie geloofsbrieven nieuw te benoemen raadslid.
1.5
Toelating en be√ędiging nieuw raadslid.
2 19:40
Meningsvorming
De voorstellen staan bij punt 3 Besluitvorming (blok 1).
2.1
Rapport onderzoekscommissie zandkwestie.
Bijgevoegd rapport is de versie die op 6 september is gepresenteerd door de onderzoekscommissie. Aan dit rapport wordt nog bestuurlijk commentaar (van de colleges van B&W en GS) met de reactie van de onderzoekscommissie toegevoegd; die versie wordt gepubliceerd op 27 september.
2.x 22:15
Pauze
3 22:25
Besluitvorming
Dit zijn voorstellen die eerder op de agenda voor meningsvorming zijn geagendeerd.
3.1
Rapport onderzoekscommissie zandkwestie.
Dit zijn voorstellen die -na bespreking in de commissies- rechtstreeks voor besluitvorming worden geagendeerd.
6 22:30
Sluiting