Toezeggingen

IDAgendapuntOnderwerpGeplande einddatumAfgedaanDatum afdoening
 • 16
 • Memo proces en vervolg helihaven
 • 15
 • Bespreken concept-voorstel werkgroep
 • 17
 • Stand van zaken Programma Bestaanszekerheid
 • 8
 • Toesturen memo nieuwe prognoses en gesprek onderwijsinstellingen
 • 5/1/2024
 • 4
 • Link GGD en Rijksvaccinatieprogramma
 • 18
 • Voorrangssituatie uit bestemmingsplan Barnseweg XI
 • 19
 • Aandacht verkeersveiligheid Scherpenzeelseweg
 • 7
 • Behandeling concept-zienswijze NRD in raadsvergadering
 • 2/7/2024
 • 6
 • Terugkoppeling onderzoeksresultaten wateroverlast
 • 5
 • Betrekken raad in ontwerpproces
 • 14
 • Jaarlijkse rapportage Samen beter bedrijfsvoeren
 • 13
 • Klachtenregeling OddV
 • 12
 • Lozingen waarvoor OddV bevoegd gezag is (i.p.v. het Waterschap)
 • 3/14/2024
 • 9
 • Handelingsperspectief voor proces en rol OddV Wet Kwaliteitsborging
 • 3/14/2024
 • 11
 • Aangepaste raadsvoorstellen Kaderbrief OddV en GR OddV
 • 3/14/2024
 • 3/1/2024
 • 10
 • Overzicht legesopbrengsten
 • 3/14/2024
 • 21
 • Betere prijs restafval
 • 20
 • kosten verhalen
 • 3
 • Budgetoverhevelingen categorie B, nummer 35 en 36 (Barneveld Groeit)
 • 2/7/2024
 • 2/2/2024