Vergaderkalender

link naar deze pagina

VV ingekomen stukken - 16 mei 2023

Locatie:
Aanvang: 12:00
Eindtijd: 12:00
Voorzitter:

01
Informatieve brief van College aan VV
01.01
10-01-2023 Langetermijnplanning VV
Indien dit onderwerp wordt geagendeerd door een of meerdere fracties, wordt dit op de agenda geplaatst van de commissie BFO
01.02
27-01-2023 Stand van zaken buitenland activiteiten
02
Schriftelijke vragen en antwoorden
02.01
25-01-2023 Beantwoording schriftelijke vervolgvragen PvdA over plensbui 15 augustus Delft
02.02
25-01-2023 Beantwoording schriftelijke vragen CU / SGP Hergebruik gasbroninstallaties
02.03
25-01-2023 Beantwoording schriftelijke vragen CU-SGP over Delfts Water
02.04
25-01-2023 Beantwoording schriftelijke vragen CU-SGP over Monumentenwacht
02.05
25-01-2023 Beantwoording schriftelijke vragen PvdA luchtverontreiniging
02.06
25-01-2023 Beantwoording schriftelijke vragen PvdA over aanscherping green deal
02.07
25-01-2023 Beantwoording schriftelijke vragen PvdA over betere bescherming kwaliteit oppervlaktewater green deal
02.08
25-01-2023 Beantwoording schriftelijke vragen PvdA over grondstoffentransitie
02.09
26-01-2023 Schriftelijke vragen Ongebouwd over HH Delfland aangewezen als NV gebied
02.10
26-01-2023 Beantwoording schriftelijke Vragen 50PLUS Verhalen extra kosten bij teeltwissel
03
Ingekomen post van derden
03.01
30-12-2022 Zienswijze op ontwerpbegroting 2024 het Waterschapshuis kennisname geactualiseerde begroting 2023
Deze stukken worden geagendeerd voor de commissie BFO van 17 januari 2023 bij het onderwerp ‘Het Waterschapshuis: Zienswijze op ontwerpbegroting 2024 , kennisname geactualiseerde begroting 2023’. Het bestuursvoorstel wordt daaraan toegevoegd.
03.02
06-01-2023 Kadernota 2024 GR Slib