Vergaderkalender

Amendementen

AgendapuntTitelStatusPortefeuillehouder
  • Amendement Aanvraag investeringsplan en -krediet aanpak KRW opgave Waternatuur, vismigratie en mitigerende middelen 2022-2027
  • Aangehouden
  • Belt, M.W.
  • Amendement wijziging Begroting 2022
  • Aangehouden
  • Ouwendijk, P.
  • Amendement beleidsnota wateroverlast
  • Verworpen
  • Belt, M.W.