link naar deze pagina

Presidium - 24 juni 2019

Locatie: Commissiekamer 1
Aanvang: 11:00
Eindtijd: 12:30
Voorzitter: A.Th.H. van Dijk
Bundel:
pdf Agendabundel (4.3MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen voorzitter
2
Vaststelling agenda
3.a.b
Concept-verslag presidium 20-05-2019 en Lijst met actiepunten
4.a
Terugblik/evaluatie PS 27 mei en 17 juni 2019
4.b
Concept-agenda PS 8 juli 2019
5.a
Afdoeningsvoorstel Lijst aangenomen moties PS
5.b
Lijst ingekomen stukken PS
Wordt vrijdag 21 juni gepubliceerd.
6
Instellen Statencommissies
7
Tweedaagse bijeenkomst PS en GS
8
Ondertiteling uitzendingen PS en commissies - deel 2
9
Elektronisch stemmen
10
Terugblik verkiezingscampagne PS 2019
Ter kennisname
11
Evaluatie WA-lezing 2019
Ter kennisname
12
Rondvraag
13
Sluiting