Toezeggingen

Behandeld in datumBehandeld inOnderwerpPortefeuillehouderAfgedaanBehandelen in
 • 10/26/2020
 • EFB
 • Motie 42 herstelfonds
 • Pels, Z.
 • EFB
 • 10/22/2020
 • PS
 • Monitoring Aardkundige monumenten
 • Loggen, C.
 • RWK
 • 10/22/2020
 • PS
 • Onderzoek tegengaan verrommeling en verkrotting kassen
 • Loggen, C.
 • RWK
 • 10/22/2020
 • PS
 • Zachte plancapaciteit woningbouwplannen
 • Loggen, C.
 • RWK
 • 10/22/2020
 • PS
 • OV NH2020: Groots en meeslepend en/of klein en ingrijpend langs commissie
 • Loggen, C.
 • RWK
 • 10/5/2020
 • PS
 • Financiële betrokkenheid energie transitie
 • Stigter, E.
 • RWK
 • 10/5/2020
 • PS
 • Gebiedspaspoort zoekgebieden
 • Stigter, E.
 • RWK
 • 9/29/2020
 • RWK
 • Notitie Lintbebouwing
 • Loggen, C.
 • RWK
 • 9/29/2020
 • RWK
 • Masterplan Wonen
 • Loggen, C.
 • RWK
 • 9/29/2020
 • RWK
 • Verkenningen discussielocaties
 • Loggen, C.
 • RWK
 • 9/28/2020
 • EFB
 • Initiatiefvoorstellen Forum voor Democratie tot wijzigen Referendumverordening
 • Zaal, I.
 • EFB
 • 9/28/2020
 • EFB
 • Dierenopvangcentra en gelden noodfonds en herstelfonds
 • Zaal, I.
 • NLG
 • 9/28/2020
 • EFB
 • Nota leningen en garantstellingen
 • Pels, Z.
 • EFB
 • 9/24/2020
 • RWK
 • Energiebesparing en innovatie bij RES 1.0
 • Stigter, E.
 • RWK
 • 9/14/2020
 • PS
 • Verworpen motie 77 onderzoek financiele positie gemeenten
 • Zaal, I.
 • EFB
 • 8/31/2020
 • EFB
 • Kadernota verbonden partijen
 • Pels, Z.
 • EFB
 • 8/31/2020
 • EFB
 • Brief GS aan PS inz. voorgenomen moties 41 en 42
 • EFB
 • 6/29/2020
 • PS
 • Biomassa
 • Stigter, E.
 • RWK
 • 6/29/2020
 • PS
 • Rafelranden omgevingsvisie
 • Loggen, C.
 • RWK
 • 6/29/2020
 • PS
 • Uitvoering afspraken impulsgelden MRA Woningbouw
 • Loggen, C.
 • RWK
 • 6/29/2020
 • PS
 • knelpunt regels woningbouw
 • Loggen, C.
 • RWK
 • 6/18/2020
 • EFB
 • Beleidsnotitie Sport
 • Pels, Z.
 • EFB
 • 6/18/2020
 • EFB
 • Agenda weerbaar Noord-Holland
 • Dijk van, A.
 • EFB
 • 6/18/2020
 • EFB
 • Gemeenschappelijk Orgaan Hollandse Waterlinies
 • Pels, Z.
 • EFB
 • 6/18/2020
 • EFB
 • Prinsjesfestival
 • Dijk van, A.
 • EFB
 • 6/15/2020
 • EFB
 • Jaarstukken 2019 (behandeld in EFB 15/6 en PS 29/6/2020)
 • Pels, Z.
 • EFB
 • 6/15/2020
 • EFB
 • Kaderbrief
 • Zaal, I.
 • EFB
 • 6/15/2020
 • EFB
 • Kaderbrief 2021 (behandeld in EFB 15/6 en PS 29/6/2020)
 • Pels, Z.
 • EFB
 • 6/15/2020
 • EFB
 • Jaarstukken 2019
 • Stigter, E.
 • EFB
 • 6/8/2020
 • RWK
 • Overzicht versnelling en stagnatie woningbouwprojecten
 • Loggen, C.
 • RWK
 • 6/8/2020
 • RWK
 • Vervolgnotitie huisvesting buitenlandse werknemers
 • Loggen, C.
 • RWK
 • 6/8/2020
 • RWK
 • Optimaliseren voorkeursvariant t.b.v. natuur bij 50kw stationslocatie Beverwijk-Oterleek
 • Stigter, E.
 • RWK
 • 6/8/2020
 • RWK
 • Informatie Wonen en vliegen
 • Loggen, C.
 • RWK
 • 4/16/2020
 • RWK
 • Tussentijdse evaluatie / rapportage Woonagenda
 • Loggen, C.
 • RWK
 • 4/16/2020
 • RWK
 • Omgaan met afwijkende woningbouwplannen
 • Loggen, C.
 • RWK
 • 2/24/2020
 • EFB
 • 1e begrotingswijziging 2020- Prinsjesdagfestival
 • Dijk van, A.
 • EFB
 • 2/24/2020
 • EFB
 • Burgerparticipatie
 • Dijk van, A.
 • EFB
 • 2/13/2020
 • RWK
 • Opnemen Grondstoffenindex of -register in omgevingsverordening
 • Loggen, C.
 • RWK
 • 2/13/2020
 • RWK
 • Zienswijzen concept-omgevingsverordening naar commissie RWK
 • Loggen, C.
 • RWK
 • 2/13/2020
 • RWK
 • Bespreken 'Groot openbaar belang'
 • Loggen, C.
 • RWK
 • 2/10/2020
 • RWK
 • Negatieve neveneffecten duurzame energie
 • Stigter, E.
 • RWK
 • 2/10/2020
 • RWK
 • Frequenter overleg tussen GS en PS over (uitvoering) Woonagenda
 • Loggen, C.
 • RWK
 • 2/10/2020
 • RWK
 • 100% versie Woonagenda 2020-2025 ter raadpleging naar cie. RWK
 • Loggen, C.
 • RWK
 • 2/10/2020
 • RWK
 • 1e Woonakkoord naar commissie
 • Loggen, C.
 • RWK
 • 2/10/2020
 • RWK
 • Regels huisvesting arbeidsmigranten
 • Loggen, C.
 • RWK
 • 2/3/2020
 • PS
 • Windmolens 600m afstand en solitaire molens
 • Stigter, E.
 • RWK
 • 2/3/2020
 • PS
 • Participatie en financiën RES
 • Stigter, E.
 • RWK
 • 2/3/2020
 • PS
 • Communicatie NH Perspectief
 • Stigter, E.
 • RWK
 • 2/3/2020
 • PS
 • Woningbouw en RES
 • RWK
 • 2/3/2020
 • PS
 • Moties en amendementen perspectief betrekken bij concept-RES
 • Stigter, E.
 • RWK