Toezeggingen

Behandeld in datumBehandeld inOnderwerpPortefeuillehouderAfgedaanBehandelen in
 • 6/15/2020
 • EFB
 • Kaderbrief 2021
 • Pels, Z.
 • EFB
 • 6/15/2020
 • EFB
 • Jaarstukken 2019
 • Pels, Z.
 • EFB
 • 6/15/2020
 • EFB
 • Jaarstukken 2019
 • Stigter, E.
 • EFB
 • 4/16/2020
 • RWK
 • Omgaan met afwijkende woningbouwplannen
 • Loggen, C.
 • RWK
 • 4/16/2020
 • RWK
 • Tussentijdse evaluatie / rapportage Woonagenda
 • Loggen, C.
 • RWK
 • 2/24/2020
 • EFB
 • 1e begrotingswijziging 2020- Prinsjesdagfestival
 • Dijk van, A.
 • EFB
 • 2/24/2020
 • EFB
 • Burgerparticipatie
 • Dijk van, A.
 • EFB
 • 2/13/2020
 • RWK
 • Opnemen Grondstoffenindex of -register in omgevingsverordening
 • Loggen, C.
 • RWK
 • 2/13/2020
 • RWK
 • Zienswijzen concept-omgevingsverordening naar commissie RWK
 • Loggen, C.
 • RWK
 • 2/13/2020
 • RWK
 • Bespreken 'Groot openbaar belang'
 • Loggen, C.
 • RWK
 • 2/10/2020
 • RWK
 • 100% versie Woonagenda 2020-2025 ter raadpleging naar cie. RWK
 • Loggen, C.
 • RWK
 • 2/10/2020
 • RWK
 • 1e Woonakkoord naar commissie
 • Loggen, C.
 • RWK
 • 2/10/2020
 • RWK
 • Negatieve neveneffecten duurzame energie
 • Stigter, E.
 • RWK
 • 2/10/2020
 • RWK
 • Regels huisvesting arbeidsmigranten
 • Loggen, C.
 • RWK
 • 2/10/2020
 • RWK
 • Frequenter overleg tussen GS en PS over (uitvoering) Woonagenda
 • Loggen, C.
 • RWK
 • 2/3/2020
 • PS
 • Participatie en financiën RES
 • Stigter, E.
 • RWK
 • 2/3/2020
 • PS
 • Moties en amendementen perspectief betrekken bij concept-RES
 • Stigter, E.
 • RWK
 • 2/3/2020
 • PS
 • Windmolens 600m afstand en solitaire molens
 • Stigter, E.
 • RWK
 • 2/3/2020
 • PS
 • Communicatie NH Perspectief
 • Stigter, E.
 • RWK
 • 2/3/2020
 • PS
 • Woningbouw en RES
 • RWK
 • 1/20/2020
 • EFB
 • Kop werkt!
 • Zaal, I.
 • EFB
 • 1/20/2020
 • EFB
 • Actualisatie Cultuurbeleid
 • Pels, Z.
 • EFB
 • 1/20/2020
 • EFB
 • Discussienota SP over archeologie en erfgoed
 • Pels, Z.
 • EFB
 • 1/20/2020
 • EFB
 • Dierenwelzijn meenemen bij evenementensponsoring
 • Zaal, I.
 • EFB
 • 1/20/2020
 • EFB
 • Waarderingskaart Stolpboerdeijen
 • Pels, Z.
 • EFB
 • 12/2/2019
 • EFB
 • Ontslagen bij Tata in relatie tot werkgelegenheid in duurzaamheidssector
 • Zaal, I.
 • EFB
 • 12/2/2019
 • EFB
 • Mogelijkheden tussentijdse begrotingswijzigingen nazorgheffing stortplaatsen na afronding onderzoek Asset Liability Managementstudie inz. te hanteren rekenrentes
 • Pels, Z.
 • EFB
 • 11/25/2019
 • NLG
 • Publiceren op Overheid.nl door OD's
 • NLG
 • 11/25/2019
 • NLG
 • Beantwoording brief SVN/IVN/Natuur en milieu afschrift naar NLG
 • Rommel, E.
 • NLG
 • 11/25/2019
 • NLG
 • Brief over verdeling verantwoordelijkheden tussen gemeente, provincie en O.D.
 • Stigter, E.
 • NLG
 • 11/25/2019
 • NLG
 • Beantwoording SVN brief invloed Formule 1 op de vogelstand
 • Hoek van der, J.
 • NLG
 • 10/28/2019
 • EFB
 • Begroting 2020 Begroting meer inzichtelijk voor burgers
 • Pels, Z.
 • EFB
 • 10/28/2019
 • EFB
 • Begroting 2020 Communicatieplan
 • Dijk van, A.
 • EFB
 • 10/28/2019
 • EFB
 • Toekomstbestendige werklocaties
 • Hoek van der, J.
 • EFB
 • 10/28/2019
 • EFB
 • Concept uitgangspunten evenementensponsoring 2020-2023
 • Hoek van der, J.
 • EFB
 • 10/17/2019
 • RWK
 • Actieprogramma Klimaat
 • Stigter, E.
 • RWK
 • 10/17/2019
 • RWK
 • Monitoring toegankelijk maken voor publiek
 • Stigter, E.
 • RWK
 • 10/17/2019
 • RWK
 • Klimaatneutrale organisatie
 • Stigter, E.
 • RWK
 • 10/14/2019
 • RWK
 • Verduurzaming woningvoorraad
 • RWK
 • 10/14/2019
 • RWK
 • Woonambassadeur
 • Loggen, C.
 • RWK
 • 9/16/2019
 • EFB
 • 3e begrotingswijziging 2019/reserves
 • Pels, Z.
 • EFB
 • 9/16/2019
 • EFB
 • Financiele Hygiene en opcenten/open huishouding/onderbestedingen
 • Pels, Z.
 • EFB
 • 9/9/2019
 • NLG
 • input leveren op de onderzoeksvragen van het RIVM.
 • Tekin, A.
 • NLG
 • 9/9/2019
 • NLG
 • Terugrapporteren uit BACVP overleg
 • Rommel, E.
 • NLG
 • 9/9/2019
 • NLG
 • Invloed PAS uitspraak op Markermeerdijken
 • Loggen, C.
 • NLG
 • 7/11/2019
 • NLG
 • Schriftelijke beantwoording vraag van mevrouw Er (GL) over proportionaliteit
 • Tekin, A.
 • 7/11/2019
 • NLG
 • Opnemen mededelingen BRZO bedrijven
 • Tekin, A.
 • NLG
 • 7/11/2019
 • NLG
 • Technische briefing Doorlopen Vergunning
 • Tekin, A.
 • NLG
 • 2/11/2019
 • EEB
 • Solaroad
 • Tekin, A.
 • M&B
 • 2/11/2019
 • EEB
 • Klimaatakkoord (11 februari 2019)
 • Stigter, E.
 • RWK