Toezeggingen

Behandeld in datumBehandeld inOnderwerpPortefeuillehouderAfgedaanBehandelen in
 • 5/15/2023
 • Interim-commissie
 • Evaluatiecriteria Participatie HeraCless-Groen Staal
 • Olthof, J.
 • 4/12/2023
 • PS
 • Advies over reikwijdte en detailniveau (NRD) van de M.E.R. - HeraCless-Groen Staal
 • Olthof, J.
 • 3/6/2023
 • ps 6 maart
 • grondstrategie
 • Rommel, E.
 • RWK of NLG
 • 2/20/2023
 • EFB en PS
 • Nota Grondbeleid
 • EFB
 • 2/13/2023
 • RWK
 • Masterplan wonen 2.0
 • Loggen, C.
 • RWK
 • 2/13/2023
 • RWK
 • Statushouders gemeente Medemblik (Rondvraag gedeputeerde Loggen)
 • Loggen, C.
 • RWK
 • 1/23/2023
 • M&B
 • Aanpassingen concessies en aangaan financieringsovereenkomsten ZE-materieel n.a.v. Transitieplan OV Noord-Holland
 • Olthof, J.
 • M&B
 • 1/16/2023
 • NLG
 • rol OD communiceren mbt bescherming natuur en dieren
 • Stigter, E.
 • 1/16/2023
 • NLG
 • alternatieve scenario's voor Tata Steel
 • Olthof, J.
 • 1/16/2023
 • RWK
 • Voortgangsrapportage Woonagenda november
 • Loggen, C.
 • RWK
 • 1/16/2023
 • NLG
 • Borgen van de planning Heracless-groen staal
 • Olthof, J.
 • 12/19/2022
 • PS
 • Nota Zeehavens
 • Kocken, R.
 • M&B
 • 12/19/2022
 • PS
 • onderzoek juridische mogelijkheden KGF2
 • Olthof, J.
 • 12/19/2022
 • PS
 • Mondelinge vragen inzake Opheffen bushalte verzorgingshuis
 • Olthof, J.
 • M&B
 • 12/1/2022
 • M&B
 • Luchtvaart en Schiphol
 • Olthof, J.
 • M&B
 • 12/1/2022
 • M&B
 • Nota Zeehavens
 • Kocken, R.
 • M&B
 • 11/28/2022
 • RWK
 • Monitor Regionale Energie Strategie (RES) Noord-Holland Zuid
 • Stigter, E.
 • RWK
 • 11/28/2022
 • NLG
 • top tien echt ongewone voorvallen
 • Olthof, J.
 • 11/28/2022
 • RWK
 • Afdoen motie 174 inzake extra inzet op besparing van energiegebruik door de provincie
 • Stigter, E.
 • RWK
 • 11/21/2022
 • PS
 • N243
 • Olthof, J.
 • M&B
 • 11/14/2022
 • PS
 • iMPI 2023-2030
 • Olthof, J.
 • M&B
 • 11/14/2022
 • PS
 • Begroting 2023
 • Olthof, J.
 • M&B
 • 10/31/2022
 • M&B
 • OV-verbindingen (rondvraag)
 • Olthof, J.
 • M&B
 • 10/31/2022
 • EFB
 • Verduurzaming bedrijventerreinen
 • Olthof, J.
 • EFB
 • 10/31/2022
 • M&B
 • Veiligheid N236 (rondvraag)
 • Olthof, J.
 • M&B
 • 10/31/2022
 • M&B
 • Leefbaarheid N203 (Afdoening M4-2022)
 • Olthof, J.
 • M&B
 • 10/31/2022
 • M&B
 • iMPI 2023-2030
 • Olthof, J.
 • M&B
 • 10/31/2022
 • M&B
 • Begroting 2023
 • Olthof, J.
 • M&B
 • 9/29/2022
 • M&B
 • Verkeersveiligheid Zeeweg N200
 • Olthof, J.
 • M&B
 • 9/29/2022
 • M&B
 • Beschikbaarheidsvergoeding OV
 • Olthof, J.
 • M&B
 • 9/29/2022
 • EFB
 • Transgenderwet / regenboogbeleid
 • Kocken, R.
 • EFB
 • 9/29/2022
 • EFB
 • Zusterrelatie provincie Shandong (CQ Korea)
 • Dijk van, A.
 • efb
 • 9/19/2022
 • PS
 • Motie Vreemd ‘Opschorten taaleis’ voor chauffeurs (Liberaal NH, ChristenUnie en DENK)
 • Olthof, J.
 • M&B
 • 9/12/2022
 • M&B
 • Veiligheid N203 (rondvraag)
 • Olthof, J.
 • M&B
 • 9/12/2022
 • EFB
 • Randstedelijke Rekenkamer Eindrapport De Praktijk van de Wob in Noord-Holland
 • Dijk van, A.
 • EFB
 • 9/12/2022
 • EFB
 • Energieprijzen
 • Kocken, R.
 • EFB
 • 9/5/2022
 • RWK
 • Nationaal programma RES
 • Stigter, E.
 • RWK
 • 7/4/2022
 • PS
 • Stikstof Road Map over de industrie
 • Rommel, E.
 • 6/20/2022
 • EFB
 • MRA meerjarenbegoting
 • Olthof, J.
 • EFB
 • 6/20/2022
 • EFB
 • Kaderbrief 2023
 • Kocken, R.
 • EFB
 • 6/20/2022
 • EFB
 • PDENH
 • Zaal, I.
 • EFB
 • 6/20/2022
 • EFB
 • Jaarstukken 2021
 • EFB
 • 6/13/2022
 • NLG
 • toetsingskader gezonde leefomgeving
 • Olthof, J.
 • 6/13/2022
 • RWK
 • Kaderbrief 2023
 • Stigter, E.
 • RWK
 • 5/23/2022
 • PS
 • Eerste partiële herziening omgevingsverordening Noord-Holland 2020
 • Stigter, E.
 • RWK
 • 5/23/2022
 • PS
 • Omgevingsverordening Noord-Holland 2022
 • Loggen, C.
 • RWK
 • 5/23/2022
 • PS
 • Omgevingsverordening Noord-Holland 2022
 • Stigter, E.
 • RWK
 • 5/23/2022
 • PS
 • Omgevingsverordening Noord-Holland 2022
 • Loggen, C.
 • RWK
 • 5/9/2022
 • EFB
 • Snel internet buitengebied
 • Zaal, I.
 • EFB
 • 5/9/2022
 • EFB
 • Discussienotitie laaggeletterdheid PvdA
 • Pels, Z.
 • EFB