Toezeggingen

Behandeld in datumBehandeld inOnderwerpPortefeuillehouderAfgedaanBehandelen in
 • 10/28/2021
 • EFB
 • Begroting 2022
 • Pels, Z.
 • EFB
 • 9/27/2021
 • EFB
 • Brief GS aan PS inz. Uitvoeringsagenda Arbeidsmarkt & Onderwijs 2021-2023
 • Zaal, I.
 • EFB
 • 9/27/2021
 • EFB
 • Brief GS inzake discussienotitie en conceptbeleidskader Erfgoed en Cultuur 2022
 • Pels, Z.
 • EFB
 • 9/6/2021
 • EFB
 • Kaderstellende notitie voor de Europastrategie 2022-2030
 • Zaal, I.
 • EFB
 • 9/6/2021
 • EFB
 • Concept datacenterstrategie Noord-Holland
 • Zaal, I.
 • EFB
 • 9/6/2021
 • EFB
 • Social Return/statushouders
 • Pels, Z.
 • EFB
 • 9/6/2021
 • EFB
 • Uitvoeringsagenda Economie 2021-2023
 • Zaal, I.
 • EFB
 • 8/30/2021
 • NLG
 • Uitvoeringsagenda Voedselvisie 2021-2022
 • Zaal, I.
 • 6/14/2021
 • EFB
 • Voordracht geactualiseerde datastrategie 2021-2023
 • Stigter, E.
 • EFB
 • 6/14/2021
 • EFB
 • Voordracht provinciale deelname in Regionale Ontwikkelingsmaatschappij
 • Zaal, I.
 • EFB
 • 6/7/2021
 • RWK
 • Wensen en bedenkingen Verstedelijkingsstrategie MRA
 • Loggen, C.
 • RWK
 • 6/7/2021
 • RWK
 • Voorbereidingsbesluit Netuitbreiding 150kV Beverwijk-Oterleek
 • Stigter, E.
 • RWK
 • 6/7/2021
 • RWK
 • Gebiedsgerichte ontheffingen in het kader van de Wet natuurbescherming
 • Rommel, E.
 • RWK
 • 6/7/2021
 • RWK
 • Wensen en bedenkingen Verstedelijkingsstrategie MRA
 • Loggen, C.
 • RWK
 • 5/17/2021
 • NLG
 • Strategie Noord-Hollandse Aanpak Stikstof Problematiek
 • Rommel, E.
 • 4/26/2021
 • RWK
 • Concept ontwerp Omgevingsverordening NH2022
 • Loggen, C.
 • RWK
 • 4/22/2021
 • EFB
 • Brief Fossielvrij NL inz. ABP investeringen in Fossiele industrie.
 • Pels, Z.
 • EFB
 • 3/22/2021
 • EFB
 • Inkoopbeleid
 • Pels, Z.
 • EFB
 • 3/15/2021
 • RWK
 • Toevoegen provinciale en Rijkswaterstaat-gronden aan zonneparkgebied ten zuiden van Zwanenburg
 • Stigter, E.
 • RWK
 • 3/15/2021
 • RWK
 • Concrete vragen RES
 • Stigter, E.
 • RWK
 • 3/15/2021
 • NLG
 • Toekomstige wijzigingen in Gemeenschappelijke Regeling (GR) en wijziging gemeenschappelijke regeling OD NHN
 • NLG
 • 3/15/2021
 • NLG
 • Datacenters Hollands Kroon
 • Zaal, I.
 • EFB
 • 3/8/2021
 • PS / NLG
 • Vergunningen, VTH-traject en voortgangsrapportages Tata Steel
 • Olthof, J.
 • NLG
 • 2/15/2021
 • EFB
 • 1 begrotingswijziging 2021
 • Pels, Z.
 • EFB
 • 2/11/2021
 • NLG
 • Vergunning pelletfabriek
 • Olthof, J.
 • NLG
 • 2/11/2021
 • NLG
 • Rapport Randstedelijke Rekenkamer 'stof tot nadenken''
 • Olthof, J.
 • NLG
 • 2/8/2021
 • NLG
 • Kadernota's omgevingsdiensten
 • NLG
 • 2/8/2021
 • RWK
 • Verdozing NH Landschap
 • Loggen, C.
 • RWK
 • 2/1/2021
 • PS
 • Jaarstukken 2019/ICT/datalekken
 • Stigter, E.
 • EFB
 • 1/18/2021
 • EFB
 • Voortgang beleidsnotitie Sport
 • Pels, Z.
 • EFB
 • 1/18/2021
 • EFB
 • Actieagenda circulaire economie 2021-2025
 • EFB
 • 1/18/2021
 • EFB
 • Kop werkt!
 • Zaal, I.
 • EFB
 • 1/14/2021
 • NLG
 • Concrete Agenda Tata
 • Olthof, J.
 • NLG
 • 1/11/2021
 • RWK
 • Reactienota concept-RES
 • Stigter, E.
 • RWK
 • 10/26/2020
 • EFB
 • Motie 42 herstelfonds (stand van zaken na cie EFB 29 november 2021)
 • Pels, Z.
 • EFB
 • 10/22/2020
 • PS
 • Monitoring Aardkundige monumenten
 • Loggen, C.
 • RWK
 • 10/22/2020
 • PS
 • Onderzoek tegengaan verrommeling en verkrotting kassen
 • Loggen, C.
 • RWK
 • 10/22/2020
 • PS
 • OV NH2020: Groots en meeslepend en/of klein en ingrijpend langs commissie
 • Loggen, C.
 • RWK
 • 10/22/2020
 • PS
 • Zachte plancapaciteit woningbouwplannen
 • Loggen, C.
 • RWK
 • 10/5/2020
 • PS
 • Financiële betrokkenheid energie transitie
 • Stigter, E.
 • RWK
 • 10/5/2020
 • PS
 • Gebiedspaspoort zoekgebieden
 • Stigter, E.
 • RWK
 • 9/29/2020
 • RWK
 • Masterplan Wonen
 • Loggen, C.
 • RWK
 • 9/29/2020
 • RWK
 • Notitie Lintbebouwing
 • Loggen, C.
 • RWK
 • 9/29/2020
 • RWK
 • Verkenningen discussielocaties
 • Loggen, C.
 • RWK
 • 9/28/2020
 • EFB
 • Initiatiefvoorstellen Forum voor Democratie tot wijzigen Referendumverordening
 • Zaal, I.
 • EFB
 • 9/28/2020
 • EFB
 • Dierenopvangcentra en gelden noodfonds en herstelfonds
 • Zaal, I.
 • NLG
 • 9/28/2020
 • EFB
 • Nota leningen en garantstellingen
 • Pels, Z.
 • EFB
 • 9/24/2020
 • RWK
 • Energiebesparing en innovatie bij RES 1.0
 • Stigter, E.
 • RWK
 • 9/14/2020
 • PS
 • Verworpen motie 77 onderzoek financiele positie gemeenten
 • Zaal, I.
 • EFB
 • 8/31/2020
 • EFB
 • Kadernota verbonden partijen
 • Pels, Z.
 • EFB