Toezeggingen

Behandeld in datumBehandeld inOnderwerpPortefeuillehouderAfgedaanBehandelen in
 • 3/22/2021
 • EFB
 • Inkoopbeleid
 • EFB
 • 3/15/2021
 • NLG
 • Toekomstige wijzigingen in Gemeenschappelijke Regeling (GR) en wijziging gemeenschappelijke regeling OD NHN
 • NLG
 • 3/15/2021
 • RWK
 • Concrete vragen RES
 • Stigter, E.
 • RWK
 • 3/15/2021
 • RWK
 • Toevoegen provinciale en Rijkswaterstaat-gronden aan zonneparkgebied ten zuiden van Zwanenburg
 • Stigter, E.
 • RWK
 • 3/15/2021
 • NLG
 • Datacenters Hollands Kroon
 • Zaal, I.
 • EFB
 • 3/8/2021
 • PS / NLG
 • Vergunningen, VTH-traject en voortgangsrapportages Tata Steel
 • Olthof, J.
 • NLG
 • 2/15/2021
 • EFB
 • 1 begrotingswijziging 2021
 • Pels, Z.
 • EFB
 • 2/11/2021
 • NLG
 • Rapport Randstedelijke Rekenkamer 'stof tot nadenken''
 • Olthof, J.
 • NLG
 • 2/11/2021
 • NLG
 • Vergunning pelletfabriek
 • Olthof, J.
 • NLG
 • 2/8/2021
 • RWK
 • Verdozing NH Landschap
 • Loggen, C.
 • RWK
 • 2/8/2021
 • NLG
 • Kadernota's omgevingsdiensten
 • NLG
 • 2/1/2021
 • PS
 • Jaarstukken 2019/ICT/datalekken
 • Stigter, E.
 • EFB
 • 1/18/2021
 • EFB
 • Actieagenda circulaire economie 2021-2025
 • EFB
 • 1/18/2021
 • EFB
 • Voortgang beleidsnotitie Sport
 • Pels, Z.
 • EFB
 • 1/18/2021
 • EFB
 • Kop werkt!
 • Zaal, I.
 • EFB
 • 1/14/2021
 • NLG
 • Concrete Agenda Tata
 • Olthof, J.
 • NLG
 • 1/11/2021
 • RWK
 • Reactienota concept-RES
 • Stigter, E.
 • RWK
 • 10/26/2020
 • EFB
 • Motie 42 herstelfonds (stand van zaken na cie EFB 22 maart 2021)
 • Pels, Z.
 • EFB
 • 10/22/2020
 • PS
 • Onderzoek tegengaan verrommeling en verkrotting kassen
 • Loggen, C.
 • RWK
 • 10/22/2020
 • PS
 • OV NH2020: Groots en meeslepend en/of klein en ingrijpend langs commissie
 • Loggen, C.
 • RWK
 • 10/22/2020
 • PS
 • Zachte plancapaciteit woningbouwplannen
 • Loggen, C.
 • RWK
 • 10/22/2020
 • PS
 • Monitoring Aardkundige monumenten
 • Loggen, C.
 • RWK
 • 10/5/2020
 • PS
 • Gebiedspaspoort zoekgebieden
 • Stigter, E.
 • RWK
 • 10/5/2020
 • PS
 • Financiële betrokkenheid energie transitie
 • Stigter, E.
 • RWK
 • 9/29/2020
 • RWK
 • Masterplan Wonen
 • Loggen, C.
 • RWK
 • 9/29/2020
 • RWK
 • Notitie Lintbebouwing
 • Loggen, C.
 • RWK
 • 9/29/2020
 • RWK
 • Verkenningen discussielocaties
 • Loggen, C.
 • RWK
 • 9/28/2020
 • EFB
 • Initiatiefvoorstellen Forum voor Democratie tot wijzigen Referendumverordening
 • Zaal, I.
 • EFB
 • 9/28/2020
 • EFB
 • Dierenopvangcentra en gelden noodfonds en herstelfonds
 • Zaal, I.
 • NLG
 • 9/28/2020
 • EFB
 • Nota leningen en garantstellingen
 • Pels, Z.
 • EFB
 • 9/24/2020
 • RWK
 • Energiebesparing en innovatie bij RES 1.0
 • Stigter, E.
 • RWK
 • 9/14/2020
 • PS
 • Verworpen motie 77 onderzoek financiele positie gemeenten
 • Zaal, I.
 • EFB
 • 8/31/2020
 • EFB
 • Kadernota verbonden partijen
 • Pels, Z.
 • EFB
 • 8/31/2020
 • EFB
 • Brief GS aan PS inz. voorgenomen moties 41 en 42
 • EFB
 • 6/29/2020
 • PS
 • Biomassa
 • Stigter, E.
 • RWK
 • 6/29/2020
 • PS
 • knelpunt regels woningbouw
 • Loggen, C.
 • RWK
 • 6/29/2020
 • PS
 • Rafelranden omgevingsvisie
 • Loggen, C.
 • RWK
 • 6/29/2020
 • PS
 • Uitvoering afspraken impulsgelden MRA Woningbouw
 • Loggen, C.
 • RWK
 • 6/18/2020
 • EFB
 • Agenda weerbaar Noord-Holland
 • Dijk van, A.
 • EFB
 • 6/18/2020
 • EFB
 • Beleidsnotitie Sport
 • Pels, Z.
 • EFB
 • 6/18/2020
 • EFB
 • Gemeenschappelijk Orgaan Hollandse Waterlinies
 • Pels, Z.
 • EFB
 • 6/18/2020
 • EFB
 • Prinsjesfestival
 • Dijk van, A.
 • EFB
 • 6/15/2020
 • EFB
 • Jaarstukken 2019 (behandeld in EFB 15/6 en PS 29/6/2020)
 • Pels, Z.
 • EFB
 • 6/15/2020
 • EFB
 • Kaderbrief
 • Zaal, I.
 • EFB
 • 6/15/2020
 • EFB
 • Kaderbrief 2021 (behandeld in EFB 15/6 en PS 29/6/2020)
 • Pels, Z.
 • EFB
 • 6/8/2020
 • RWK
 • Optimaliseren voorkeursvariant t.b.v. natuur bij 50kw stationslocatie Beverwijk-Oterleek
 • Stigter, E.
 • RWK
 • 6/8/2020
 • RWK
 • Vervolgnotitie huisvesting buitenlandse werknemers
 • Loggen, C.
 • RWK
 • 6/8/2020
 • RWK
 • Overzicht versnelling en stagnatie woningbouwprojecten
 • Loggen, C.
 • RWK
 • 6/8/2020
 • RWK
 • Informatie Wonen en vliegen
 • Loggen, C.
 • RWK
 • 4/16/2020
 • RWK
 • Omgaan met afwijkende woningbouwplannen
 • Loggen, C.
 • RWK