Toezeggingen

Behandeld in datumBehandeld inOnderwerpPortefeuillehouderAfgedaanBehandelen in
 • 12/19/2022
 • PS
 • Mondelinge vragen inzake Opheffen bushalte verzorgingshuis
 • Olthof, J.
 • M&B
 • 12/19/2022
 • PS
 • Nota Zeehavens
 • Kocken, R.
 • M&B
 • 12/1/2022
 • M&B
 • Nota Zeehavens
 • Kocken, R.
 • M&B
 • 12/1/2022
 • M&B
 • Luchtvaart en Schiphol
 • Olthof, J.
 • M&B
 • 11/21/2022
 • PS
 • N243
 • Olthof, J.
 • M&B
 • 11/14/2022
 • PS
 • iMPI 2023-2030
 • Olthof, J.
 • M&B
 • 11/14/2022
 • PS
 • Begroting 2023
 • Olthof, J.
 • M&B
 • 10/31/2022
 • M&B
 • OV-verbindingen (rondvraag)
 • Olthof, J.
 • M&B
 • 10/31/2022
 • M&B
 • iMPI 2023-2030
 • Olthof, J.
 • M&B
 • 10/31/2022
 • M&B
 • Veiligheid N236 (rondvraag)
 • Olthof, J.
 • M&B
 • 10/31/2022
 • M&B
 • Begroting 2023
 • Olthof, J.
 • M&B
 • 10/31/2022
 • M&B
 • Leefbaarheid N203 (Afdoening M4-2022)
 • Olthof, J.
 • M&B
 • 9/29/2022
 • M&B
 • Verkeersveiligheid Zeeweg N200
 • Olthof, J.
 • M&B
 • 9/29/2022
 • M&B
 • Beschikbaarheidsvergoeding OV
 • Olthof, J.
 • M&B
 • 9/19/2022
 • PS
 • Motie Vreemd ‘Opschorten taaleis’ voor chauffeurs (Liberaal NH, ChristenUnie en DENK)
 • Olthof, J.
 • M&B
 • 9/12/2022
 • M&B
 • Veiligheid N203 (rondvraag)
 • Olthof, J.
 • M&B
 • 6/20/2022
 • EFB
 • Kaderbrief 2023
 • Kocken, R.
 • EFB
 • 6/20/2022
 • EFB
 • PDENH
 • Zaal, I.
 • EFB
 • 6/20/2022
 • EFB
 • MRA meerjarenbegoting
 • Olthof, J.
 • EFB
 • 6/20/2022
 • EFB
 • Jaarstukken 2021
 • EFB
 • 5/9/2022
 • EFB
 • Snel internet buitengebied
 • Zaal, I.
 • EFB
 • 5/9/2022
 • M&B
 • Fietspad Blijdesteinseweg in Bergen (rondvraag JA21)
 • M&B
 • 5/9/2022
 • EFB
 • Discussienotitie laaggeletterdheid PvdA
 • Pels, Z.
 • EFB
 • 4/4/2022
 • PS
 • Agenda Slimme en Schone Logistiek
 • Olthof, J.
 • M&B
 • 3/21/2022
 • EFB
 • Transparantie IPO en afstemming GS-PS IPO
 • Stigter, E.
 • EFB
 • 3/21/2022
 • EFB
 • Burgerparticipatie bij gemeenten nav brief Democratisch Zaanstad over burgerparticipatie bouwprojecten Zaanstad
 • Zaal, I.
 • EFB
 • 3/21/2022
 • EFB
 • Brief GS afdoening motie Europa dichter bij PS
 • Zaal, I.
 • EFB
 • 2/14/2022
 • EFB
 • 1e begrotingswijziging 2022
 • Pels, Z.
 • EFB
 • 2/14/2022
 • EFB
 • Stelling van Amsterdam- Unesco- ontgrensing weiland Edam
 • Pels, Z.
 • EFB
 • 2/14/2022
 • EFB
 • MRA: Brief GS aan PS inzake Samenwerking GS en PS op het gebied van MRA/afdoen motie 52-2021
 • EFB
 • 1/17/2022
 • EFB
 • Nazorg stortplaatsen
 • Pels, Z.
 • EFB
 • 1/17/2022
 • EFB
 • Initiatiefvoorstel Denk Slavernijverleden
 • Dijk van, A.
 • EFB
 • 1/17/2022
 • EFB
 • Interne Organisatie/verduurzaming: Brief GS aan PS inz. Verduurzaming Eigen Organisatie
 • Pels, Z.
 • EFB
 • 1/17/2022
 • EFB
 • Datacenterstrategie
 • Zaal, I.
 • EFB
 • 11/29/2021
 • EFB
 • Voordracht Beleidskader erfgoed en cultuur 2022
 • Pels, Z.
 • EFB
 • 11/29/2021
 • EFB
 • Voordracht Laatste begrotingswijziging 2021
 • EFB
 • 10/28/2021
 • EFB
 • Begroting 2022
 • Pels, Z.
 • EFB
 • 9/27/2021
 • M&B
 • RMP Deel 2 / onderzoek CE Delft m.b.t. Regionaal Mobiliteitsprogramma
 • Olthof, J.
 • M&B
 • 9/27/2021
 • EFB
 • Brief GS aan PS inz. Uitvoeringsagenda Arbeidsmarkt & Onderwijs 2021-2023
 • Zaal, I.
 • EFB
 • 9/27/2021
 • EFB
 • Brief GS inzake discussienotitie en conceptbeleidskader Erfgoed en Cultuur 2022
 • Pels, Z.
 • EFB
 • 9/6/2021
 • EFB
 • Social Return/statushouders
 • Pels, Z.
 • EFB
 • 9/6/2021
 • EFB
 • Kaderstellende notitie voor de Europastrategie 2022-2030
 • Zaal, I.
 • EFB
 • 9/6/2021
 • EFB
 • Uitvoeringsagenda Economie 2021-2023
 • Zaal, I.
 • EFB
 • 9/6/2021
 • EFB
 • Concept datacenterstrategie Noord-Holland
 • Zaal, I.
 • EFB
 • 9/6/2021
 • M&B
 • Subsidie, gereserveerd in het kader van het OV knooppunt stationsgebied Hilversum (rondvraag dhr. Klein - CU)
 • Olthof, J.
 • M&B
 • 8/30/2021
 • NLG
 • Uitvoeringsagenda Voedselvisie 2021-2022
 • Zaal, I.
 • 6/28/2021
 • PS
 • Kaderbrief 2022
 • Olthof, J.
 • M&B
 • 6/14/2021
 • EFB
 • Voordracht geactualiseerde datastrategie 2021-2023
 • Stigter, E.
 • EFB
 • 6/14/2021
 • M&B
 • Vaststellen Uitvoeringsregeling Spaarpalen ter uitvoering van motie M150-2020 'Spaarpalen voor Verkeersveiligheid'
 • Olthof, J.
 • M&B
 • 6/14/2021
 • EFB
 • Voordracht provinciale deelname in Regionale Ontwikkelingsmaatschappij
 • Zaal, I.
 • EFB