Amendementen

IDDatum PSNummerOnderwerpFractie
 • 104
 • 11/8/2021
 • A30-2021
 • Amendement Omgevingsfactoren
 • PvdD
 • 103
 • 11/8/2021
 • A29-2021
 • Amendement Achteruitgang biodiversiteit niet gestopt
 • PvdD
 • 102
 • 7/5/2021
 • A26-2021
 • Amendement Verstedelijkingsstrategie MRA woningbouw
 • D66, GL, PVDA, PvdD
 • 101
 • 7/5/2021
 • A25-2021
 • Amendement bij Voordracht 35-2021 ‘Wensen en bedenkingen Verstedelijkingsstrategie MRA’
 • PVDA, D66, SP, GL
 • 99
 • 6/28/2021
 • A23-2021
 • Amendement- NNN-waardig agrarisch natuurbeheer binnen het NNN
 • fractie CDA
 • 98
 • 6/28/2021
 • A22-2021
 • Amendement Jaarstukken 2020 Belemmeringen ganzenbeheer benoemd
 • CDA
 • 97
 • 2/1/2021
 • A9-2021
 • Amendement Niveau 2 Natuurinclusieve Landbouw
 • CU
 • 96
 • 2/1/2021
 • A6-2021
 • Amendement Voedselvisie 2020-2030, Diervriendelijke opties sluiting kringlopen meenemen
 • PvdD
 • 95
 • 2/1/2021
 • A1-2021
 • Amendement op De Voedselvisie 2020- 2030
 • PvdA
 • 94
 • 3/9/2020
 • A11-2020
 • Amendement Niet overnachten in Het Twiske
 • GroenLinks-SP-ChristenUnie
 • 93
 • 2/3/2020
 • A1-2020
 • Amendement over bijlage 1 - Noord-Hollands Perspectief op de Regionale Energie Strategieën in PS
 • VVD
 • 92
 • 5/27/2019
 • A16-2019
 • Amendement Wijziging Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) met betrekking geitenhouderij, Voordracht 31-2019
 • GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, SP
 • 91
 • 3/4/2019
 • A14-2019
 • Amendement op initiatiefvoorstel "Naar een toekomst zonder zwerfafval"
 • D66, PvdA, CDA, VVD
 • 90
 • 2/4/2019
 • A09-2019
 • Amendement Concretiseren Energietransitie
 • CDA, D66, PvdA, VVD, CU-SGP,GL
 • 89
 • 1/14/2019
 • A08-2019
 • Amendement Wijziging Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) met
 • GroenLinks, SP, CU-SGP, PvdA, D66
 • 88
 • 1/14/2019
 • A06-2019
 • Amendement Wijziging Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) met
 • GroenLinks, SP, 50PLUS
 • 87
 • 1/14/2019
 • A02-2019
 • Amendement De Hoge Berg, Texel
 • D66, PvdA, VVD, CDA
 • 86
 • 11/19/2018
 • A57- 2018
 • Amendement Monitoring en beleidsaanpassing
 • CU-SGP, PvdD, SP, GroenLinks
 • 82
 • 11/19/2018
 • A55-2018
 • Amendement Aantal Landschapregimes
 • CU-SGP
 • 81
 • 11/19/2018
 • A51-2018
 • Amendement Uitwerking landschappelijke regimes
 • GroenLinks
 • 80
 • 11/19/2018
 • A50-2018
 • Amendement Schiphol en 50-50 verdeelsleutel
 • GroenLinks
 • 79
 • 11/19/2018
 • A44-2018
 • Amendement Vaststelling Programma's
 • GroenLinks
 • 78
 • 11/19/2018
 • A36-2018
 • Amendement Meer ambitie stimuleren biodiversiteit
 • Partij voor de Dieren
 • 77
 • 4/23/2018
 • A20B-2018
 • PRV waarden Landschap en Cultuurhistorie
 • GroenLinks, SP.
 • 76
 • 12/18/2017
 • A29-2017
 • Amendement bodemdaling (samenwerking), koers NH 2050
 • GroenLinks, PvdD, ONH
 • 75
 • 12/18/2017
 • A23-2017
 • Amendement Uitgangspunt Mobiliteit
 • CU-SGP, GroenLinks
 • 74
 • 11/13/2017
 • A22-2017
 • Amendement OV Knooppunten
 • D66, VVD
 • 73
 • 11/6/2017
 • A19-2017
 • Begroting 2018: bestuurssamenstelling Faunabeheereenheid
 • VVD, CDA, D66, PvdA
 • 72
 • 10/2/2017
 • A11-2017
 • Amendement Perspectief Groene Hart 2040
 • PvdA, CDA, GroenLinks, VVD, SP
 • 71
 • 7/10/2017
 • A8-2017
 • Onderzoeksrapport Randstedelijke Rekenkamer "natuurlijk Bevoegd".
 • CDA, VVD, PvdA, D66
 • 70
 • 5/29/2017
 • A5-2017
 • Hogere ambitie energiebesparing eigen organisatie
 • ChristenUnie-SGP, PvdD, GroenLinks
 • 67
 • 2/6/2017
 • A1-2017
 • Amendement Europastrategie Noord-Holland 2017-2021.
 • VVD, CDA, PvdA, 50PLUS, GroenLinks, ONH, PvdD, D66.
 • 65
 • 12/12/2016
 • A37-2016
 • Gebruik fossiele energie geen onderdeel verduurzaming Greenport.
 • CU-SGP, GroenLinks, PvdD, SP
 • 64
 • 11/14/2016
 • A28-2016
 • Amendement PMI 2017-2021 betreffende Duinpolderweg.
 • GroenLinks, CU-SGP
 • 63
 • 11/14/2016
 • A27-2016
 • Amendement PMI Aansluiting N203 op A9, gemeente Uitgeest.
 • SP, 50PLUS, CU-SGP, GroenLinks, PvdA, PvdD.
 • 62
 • 11/14/2016
 • A25a-2016
 • Amendement begroting 2017 betreffende Duinpolderweg.
 • CU-SGP, GroenLinks, SP
 • 61
 • 10/3/2016
 • A21-2016
 • Amendement houtopstanden.
 • GroenLinks, PvdD
 • 60
 • 10/3/2016
 • A17-2016
 • Amendement Effectiviteit faunabeheerplan.
 • PvdD, GroenLinks
 • 59
 • 10/3/2016
 • A13-2016
 • Amendement Investeringskader Waddengebied
 • CDA
 • 58
 • 5/23/2016
 • A5-2016
 • Eerder sturen op energiebesparing bij bedrijven.
 • CU-SGP, D66, PvdA
 • 57
 • 12/14/2015
 • A14-2015
 • Amendement aardkundige monumenten.
 • VVD, 50PLUS, CDA, D66, PvdA
 • 56
 • 12/14/2015
 • A13-2015
 • Amendement voordracht 101-2015
 • initiatiefvoorstel "Fiets" van GroenLinks
 • GroenLinks
 • 55
 • 11/9/2015
 • A12-2015
 • Begroting
 • amendement inzake subsidie Comité Herdenking Februaristaking 1941.
 • PvdA, CDA, D66, VVD
 • 54
 • 11/9/2015
 • A10-2015
 • Begroting
 • amendement inzake huisvesting statushouders.
 • CU-SGP
 • 53
 • 6/29/2015
 • A2-2015
 • Zeetoegang IJmond, voordracht 63
 • CU-SGP, ONH
 • 52
 • 12/15/2014
 • A22/PS15-12-2014
 • Wind op Land
 • geluidsbelasting turbines voor omgeving.
 • CDA, D66, ONH, PvdA, VVD
 • 51
 • 11/10/2014
 • A19/PS10-11-2014
 • Nieuwe aansluiting A9, gemeente Heiloo
 • GroenLinks, SP
 • 50
 • 6/23/2014
 • A8 PS23-06-2014
 • amendement kaderbrief
 • VVD
 • 49
 • 2/3/2014
 • A6-2014
 • Fietstunnel Oosterweg
 • CDA, D66, GroenLinks, PvdA
 • 48
 • 2/3/2014
 • A1-2014
 • ARO
 • vaststelling Provinciale RuimtelijkeVerordening
 • D66, 50PLUS, CU-SGP, GroenLinks, ONH, PvdA, PvdD, SP