Amendementen

IDDatum PSNummerOnderwerpFractie
 • 77
 • 23-4-2018
 • A20B-2018
 • PRV waarden Landschap en Cultuurhistorie
 • GroenLinks, SP.
 • 76
 • 18-12-2017
 • A29-2017
 • Amendement bodemdaling (samenwerking), koers NH 2050
 • GroenLinks, PvdD, ONH
 • 75
 • 18-12-2017
 • A23-2017
 • Amendement Uitgangspunt Mobiliteit
 • CU-SGP, GroenLinks
 • 74
 • 13-11-2017
 • A22-2017
 • Amendement OV Knooppunten
 • D66, VVD
 • 73
 • 6-11-2017
 • A19-2017
 • Begroting 2018: bestuurssamenstelling Faunabeheereenheid
 • VVD, CDA, D66, PvdA
 • 72
 • 2-10-2017
 • A11-2017
 • Amendement Perspectief Groene Hart 2040
 • PvdA, CDA, GroenLinks, VVD, SP
 • 71
 • 10-7-2017
 • A8-2017
 • Onderzoeksrapport Randstedelijke Rekenkamer "natuurlijk Bevoegd".
 • CDA, VVD, PvdA, D66
 • 70
 • 29-5-2017
 • A5-2017
 • Hogere ambitie energiebesparing eigen organisatie
 • ChristenUnie-SGP, PvdD, GroenLinks
 • 67
 • 6-2-2017
 • A1-2017
 • Amendement Europastrategie Noord-Holland 2017-2021.
 • VVD, CDA, PvdA, 50PLUS, GroenLinks, ONH, PvdD, D66.
 • 65
 • 12-12-2016
 • A37-2016
 • Gebruik fossiele energie geen onderdeel verduurzaming Greenport.
 • CU-SGP, GroenLinks, PvdD, SP
 • 64
 • 14-11-2016
 • A28-2016
 • Amendement PMI 2017-2021 betreffende Duinpolderweg.
 • GroenLinks, CU-SGP
 • 63
 • 14-11-2016
 • A27-2016
 • Amendement PMI Aansluiting N203 op A9, gemeente Uitgeest.
 • SP, 50PLUS, CU-SGP, GroenLinks, PvdA, PvdD.
 • 62
 • 14-11-2016
 • A25a-2016
 • Amendement begroting 2017 betreffende Duinpolderweg.
 • CU-SGP, GroenLinks, SP
 • 61
 • 3-10-2016
 • A21-2016
 • Amendement houtopstanden.
 • GroenLinks, PvdD
 • 60
 • 3-10-2016
 • A17-2016
 • Amendement Effectiviteit faunabeheerplan.
 • PvdD, GroenLinks
 • 59
 • 3-10-2016
 • A13-2016
 • Amendement Investeringskader Waddengebied
 • CDA
 • 58
 • 23-5-2016
 • A5-2016
 • Eerder sturen op energiebesparing bij bedrijven.
 • CU-SGP, D66, PvdA
 • 57
 • 14-12-2015
 • A14-2015
 • Amendement aardkundige monumenten.
 • VVD, 50PLUS, CDA, D66, PvdA
 • 56
 • 14-12-2015
 • A13-2015
 • Amendement voordracht 101-2015
 • initiatiefvoorstel "Fiets" van GroenLinks
 • GroenLinks
 • 55
 • 9-11-2015
 • A12-2015
 • Begroting
 • amendement inzake subsidie Comité Herdenking Februaristaking 1941.
 • PvdA, CDA, D66, VVD
 • 54
 • 9-11-2015
 • A10-2015
 • Begroting
 • amendement inzake huisvesting statushouders.
 • CU-SGP
 • 53
 • 29-6-2015
 • A2-2015
 • Zeetoegang IJmond, voordracht 63
 • CU-SGP, ONH
 • 52
 • 15-12-2014
 • A22/PS15-12-2014
 • Wind op Land
 • geluidsbelasting turbines voor omgeving.
 • CDA, D66, ONH, PvdA, VVD
 • 51
 • 10-11-2014
 • A19/PS10-11-2014
 • Nieuwe aansluiting A9, gemeente Heiloo
 • GroenLinks, SP
 • 50
 • 23-6-2014
 • A8 PS23-06-2014
 • amendement kaderbrief
 • VVD
 • 49
 • 3-2-2014
 • A6-2014
 • Fietstunnel Oosterweg
 • CDA, D66, GroenLinks, PvdA
 • 48
 • 3-2-2014
 • A1-2014
 • ARO
 • vaststelling Provinciale RuimtelijkeVerordening
 • D66, 50PLUS, CU-SGP, GroenLinks, ONH, PvdA, PvdD, SP
 • 47
 • 16-12-2013
 • A9B-1/PS16-12-2013
 • Evaluatie Groen Grondbeleid
 • 50PLUS, CDA, D66, GroenLinks, ONH, PvdA
 • 46
 • 11-11-2013
 • A2-2/PS11-11-2013
 • Amendement stads- en dorpsontwikkeling.
 • CDA, D66, GroenLinks, PvdA, VVD
 • 45
 • 23-9-2013
 • A9-3/PS23-09-2013
 • Amendement Visie NZKG 2040
 • CDA, D66, PvdA, VVD
 • 44
 • 6-5-2013
 • A10-1/PS06-05-13
 • Verruiming mogelijkheden innovatieprojecten participatiefonds duurzame economie
 • GroenLinks
 • 43
 • 11-3-2013
 • A9-4/PS11-3-13
 • Agenda Groen
 • GroenLinks, PvdD, SP
 • 42
 • 11-3-2013
 • A9-2/PS11-3-13
 • Agenda Groen
 • PvdD, SP
 • 41
 • 17-12-2012
 • A9-5/17-12-12
 • Wijziging PRSV en Structuurvisie (spoedwet)/EHS.
 • SP
 • 40
 • 17-12-2012
 • A9-1/17-12-12
 • Ruimtelijke verordening Structuurvisie, artikel 34.
 • CU-SGP
 • 39
 • 19-11-2012
 • A7-4/19-11-12
 • Begroting
 • Probiblio
 • CDA, CU-SGP, GroenLinks, PvdA, VVD
 • 38
 • 19-11-2012
 • A7-3/19-11-12
 • Begroting
 • Sensoor.
 • CDA, CU-SGP, GroenLinks, PvdA, VVD
 • 37
 • 19-11-2012
 • A7-2/19-11-12
 • Begrotingl
 • Stichting Herstelling
 • CDA, CU-SGP, GroenLinks, PvdA, PVV
 • 36
 • 12-11-2012
 • A9-1/12-11-12
 • Beleidskader Jeugdzorg.
 • 50PLUS, CU-SGP, D66, Fractie Boer, GroenLinks, OBP, ONH, PVV, SP, VVD
 • 35
 • 24-9-2012
 • A9-1/24-09-12
 • Zomernota 2012
 • PvdD
 • 34
 • 16-7-2012
 • A20-1/16-07-12
 • Initiatiefvoorstel "Geen bijzaak"
 • neonicotine-incecticiden beperken.
 • CDA, D66, PvdA, VVD
 • 33
 • 16-7-2012
 • A18-2/16-07-12
 • Pallas
 • gefaseerde inzet provinciale middelen
 • D66, PvdA, VVD
 • 32
 • 4-6-2012
 • A13-1/04-06-12
 • Uitvoeringsdocument Tankstationbeleid.
 • GroenLinks, PvdA, VVD
 • 31
 • 5-3-2012
 • A9-5/05-03-12
 • Koersdocument Duurzame Energie
 • Zonne-energie.
 • D66, PvdA
 • 30
 • 5-3-2012
 • A9-1/05-03-12
 • Koersdocument Duurzame Energie
 • stimuleren, ondersteunen projecten.
 • CDA, D66, PvdA, VVD
 • 29
 • 6-2-2012
 • A9-1/6-2-12
 • Besluit Visie OV 2020
 • 50PLUS, CDA, D66, GroenLinks, PvdA
 • 28
 • 19-12-2011
 • A18-1/19-12-11
 • Onderhandelingsakkoord Decentralisatie Natuur
 • toevoeging punt 2.c t/m 2.d.
 • D66, PvdA
 • 27
 • 26-9-2011
 • A11-1/26-9-11
 • kadernota sociale agenda 2012-2015, paragraaf 4.5.
 • CDA, CU-SGP, GroenLinks, PvdA, PVV, VVD
 • 26
 • 11-7-2011
 • A9-1/11-07-11
 • Terugkoppeling werkgroep Arondéuslezing.
 • 50PLUS, CDA, CU-SGP, D66, GroenLinks, ONH, PvdA, PvdD, VVD
 • 25
 • 27-6-2011
 • A10-1/27-06-11
 • Ontwerpbesluit Bestuursakkoord 2011-2015
 • VVD