Moties

IDDatum PSNummerOnderwerpFractieStatusBehandelen in
 • 2785
 • 5/23/2022
 • M69-2022
 • Motie Geen haaientanden op Noord-Hollandse fietspaden
 • CU, SP, JA21
 • Aangenomen
 • M&B
 • 2784
 • 5/23/2022
 • M68-2022
 • Motie “Betrek mensen met een mobiliteitsbeperking”
 • D66, PvdD, CU, GroenLinks, VVD
 • Aangenomen
 • M&B
 • 2783
 • 5/23/2022
 • M67-2022
 • Motie aantrekkelijke doorfietsroutes
 • PvdD, GroenLinks, D66
 • Aangenomen
 • M&B
 • 2782
 • 5/23/2022
 • M61-2022
 • Motie Natte weilanden bij de Oeverlanden in NNN opnemen
 • SP, D66, PvdD,
 • Aangenomen
 • NLG
 • 2781
 • 5/23/2022
 • M57-2022
 • Motie Waterbelangen borgen
 • PvdD, SP
 • Aangenomen
 • RWK
 • 2780
 • 5/23/2022
 • M53-2022
 • Motie Meerdere pilots verruiming Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB)
 • PvdD, SP
 • Aangenomen
 • RWK
 • 2779
 • 5/23/2022
 • M51-2022
 • Motie Voorkomen faunaslachtoffers bij windenergie borgen
 • PvdD, DENK, SP, Liberaal N-H, JA21
 • Aangenomen
 • RWK
 • 2778
 • 4/4/2022
 • M43-2022
 • Motie Afstand doen van schadelijke biobrandstoffen
 • PvdD, SP, GroenLinks
 • Aangenomen
 • M&B
 • 2777
 • 3/7/2022
 • M37-2022
 • Motie Verkenning bouwteam, kostentafel en risicotafel als standaardprocedure bij grote infrastructurele projecten
 • VVD, CDA, PvdA, D66, JA21
 • Aangenomen
 • M&B
 • 2776
 • 3/7/2022
 • M23-2022
 • Motie Zicht op verbetering leefomgeving
 • D66, PvdA, GroenLinks, VVD
 • Aangenomen
 • NLG
 • 2775
 • 1/31/2022
 • M13-2022
 • Motie Restwarmte
 • Ja21
 • Aangenomen
 • EFB
 • 2774
 • 1/31/2022
 • M10-2022
 • Motie Zorgen om hyperscales
 • GroenLinks, PvdA, JA21, Christenunie
 • Aangenomen
 • EFB
 • 2773
 • 1/31/2022
 • M9-2022
 • Motie Hyperscales
 • VVD, D66, JA21, Liberaal Noord-Holland
 • Aangenomen
 • EFB
 • 2772
 • 1/31/2022
 • M7-2022
 • Motie: ‘Innovatieve mogelijkheden ter beperking van overlast’
 • JA21, Liberaal NH, 50PLUS/PvdO, VVD
 • Aangenomen
 • M&B
 • 2771
 • 1/31/2022
 • M4-2022
 • Motie mobiliteit: Modal shift voor leefbaarheid langs N203
 • D66, GroenLinks, ChristenUnie, PvdA
 • Aangenomen
 • M&B
 • 2770
 • 12/13/2021
 • M239-2021
 • Motie cultuur Inbreng van de makers bij cultuurbeleid
 • GroenLinks, PvdD, SP, CDA, D66, VVD, PvdA, CU
 • Aangenomen
 • EFB
 • 2769
 • 12/13/2021
 • M237-2021
 • Motie Inspiratie her- en bijbestemming
 • PvdD, SP, D66, GroenLinks, JA21, DENK
 • Aangenomen
 • EFB
 • 2768
 • 12/13/2021
 • M233-2021
 • Motie Europa dichter bij Provinciale Staten
 • PvdD, SP, DENK
 • Aangenomen
 • EFB
 • 2767
 • 11/15/2021
 • M221-2021
 • Motie Terughoudend met betonnen fietspaden in NNN
 • JA21
 • Aangenomen
 • NLG
 • 2766
 • 11/8/2021
 • M216-2021
 • Motie bij de begroting jongerenperspectief op bereikbaarheid
 • PvdA, CDA, SP, PvdD, DENK
 • Aangenomen
 • M&B
 • 2765
 • 11/8/2021
 • M215-2021
 • Motie Energiearmoede in kaart brengen
 • PVDA, D66, GroenLinks, PvdD, SP, CU, DENK
 • Aangenomen
 • RWK
 • 2764
 • 11/8/2021
 • M214-2021
 • Motie Broedplaats Blakende Bollen
 • GroenLinks, PvdD, SP, D66, CDA
 • Aangenomen
 • NLG
 • 2763
 • 11/8/2021
 • M212-2021
 • Motie Pontveren Ilpendam en Spaarndam
 • CU, GroenLinks, D66, CDA, SP, PvdA
 • Aangenomen
 • M&B
 • 2762
 • 11/8/2021
 • M192-2021
 • Motie Ecologie en natuur bij nieuwe organisatie Hollandse waterlinies
 • PvdD, JA21, SP, D66
 • Aangenomen
 • EFB
 • 2761
 • 11/8/2021
 • M187-2021
 • Motie Toekomstperspectief sport Noord-Holland
 • CDA, SP, CU, JA21
 • Aangenomen
 • EFB
 • 2760
 • 10/11/2021
 • M173-2021
 • Motie Inclusievere communicatie over deelmobiliteit
 • DENK
 • Aangenomen
 • M&B
 • 2759
 • 9/13/2021
 • M169-2021
 • Motie ‘Betaalbaarheid OV’ opnemen als uitgangspunt in het Perspectief Mobiliteit
 • SP, 50PLUS/PvdO, DENK, PVV, JA21, PvdA, GL
 • Aangenomen
 • M&B
 • 2758
 • 9/13/2021
 • M167-2021
 • Motie Verdere uitrol infrastructuur van gerecycled plastic bij positieve pilotresultaten
 • VVD, D66, PvdA
 • Aangenomen
 • M&B
 • 2757
 • 9/13/2021
 • M164-2021
 • Motie Houd rekening met dierenwelzijn
 • PvdD, GL, JA21
 • Aangenomen
 • NLG
 • 2756
 • 9/13/2021
 • M157-2021
 • Motie MRA en transparantie
 • PvdD, JA21
 • Aangenomen
 • EFB
 • 2755
 • 9/13/2021
 • M153-2021
 • Motie tekstwijziging samenwerkingsafspraken MRA “slechts”
 • D66, VVD, GL, PvdA, CDA, PvdD, 50plus/PvdO, DENK, JA21
 • Aangenomen
 • EFB
 • 2754
 • 9/13/2021
 • M141-2021
 • Motie Onderzoek aanpak congestieproblemen elektriciteitsnetwerk
 • JA21
 • Aangenomen
 • RWK
 • 2753
 • 7/5/2021
 • M133-2021
 • Motie Toekomstbestendig energienet
 • JA21
 • Aangenomen
 • RWK
 • 2752
 • 7/5/2021
 • M127-2021
 • Motie Windturbines en gemeentegrenzen
 • VVD, D66, PvdA, DENK, SP, JA21
 • Aangenomen
 • RWK
 • 2751
 • 7/5/2021
 • M126-2021
 • Motie RES 1.0 andere doelgroepen betrekken bij participatie
 • GL, D66, PvdA, PvdD
 • Aangenomen
 • RWK
 • 2750
 • 7/5/2021
 • M125-2021
 • Motie Jeugd Kinderres
 • DENK, D66, GL, PVDA, PvdD, CU, CDA
 • Aangenomen
 • RWK
 • 2749
 • 7/5/2021
 • M124-2021
 • Motie Uitdaagrecht bij RES
 • D66, GL
 • Aangenomen
 • RWK
 • 2748
 • 7/5/2021
 • M122-2021
 • Motie RES Volkstuinen gevoelige bestemmingen.
 • CU, PvdD
 • Aangenomen
 • RWK
 • 2747
 • 7/5/2021
 • M121-2021
 • Motie RES Grensoverschrijdende teams
 • CU, PvdD, PVDA
 • Aangenomen
 • RWK
 • 2746
 • 7/5/2021
 • M117-2021
 • Motie Financiële participatie in de RES voor en door iedereen
 • PVDA, GL, D66, PvdD, CU, SP
 • Aangenomen
 • RWK
 • 2745
 • 7/5/2021
 • M116-2021
 • Motie Energie -armoede
 • PVDA, GL, D66, PvdD, CU, SP
 • Aangenomen
 • RWK
 • 2744
 • 7/5/2021
 • M115-2021
 • Motie Onderzoek naar Binnendijkse achteroevers met zon, natuur en recreatie Wieringerhoek
 • PVDA, D66, PvdD
 • Aangenomen
 • RWK
 • 2743
 • 7/5/2021
 • M112-2021
 • Motie ‘monitoring gezondheids - en veiligheidseffecten
 • DENK, CDA
 • Aangenomen
 • RWK
 • 2742
 • 7/5/2021
 • M108-2021
 • Motie gesprekken tussen buurgemeenten
 • DENK, PvdD
 • Aangenomen
 • RWK
 • 2741
 • 7/5/2021
 • M106-2021
 • Motie RES: Bescherm natuur en cultuurhistorie in het IJmeer
 • PvdD, PVDA, GL, D66, DENK
 • Aangenomen
 • RWK
 • 2740
 • 7/5/2021
 • M105-2021
 • Motie RES: Vogelvriendelijkere windmolens
 • PvdD, CU, PVDA, GL, CDA
 • Aangenomen
 • RWK
 • 2739
 • 7/5/2021
 • M104-2021
 • Motie RES: Meer initiërende rol provincie
 • PVDD, PVDA, DENK
 • Aangenomen
 • RWK
 • 2738
 • 7/5/2021
 • M103-2021
 • Motie CO2 opslag versus haalbaarheidsstudie Groen staal/Zeester
 • PVDA, GL, D66, VVD, SP, CDA, CU
 • Aangenomen
 • NLG
 • 2737
 • 7/5/2021
 • M102-2021
 • Motie Problemen Tata Steel niet doorschuiven, maar bij de bron aanpakken
 • PVDD, DENK
 • Aangenomen
 • NLG
 • 2736
 • 7/5/2021
 • M96-2021
 • Motie Wensen en opvattinge n Verstedelijkingsstrategie MRA : leefomgeving en leefbaarheid
 • PVDD, CU, PVDA, SP, 50PLUS/PVDO, DENK, D66, GL
 • Aangenomen
 • RWK