Moties

IDDatum PSNummerOnderwerpFractieStatusBehandelen in
 • 2716
 • 11/9/2020
 • M183-2020
 • Waar nodig extra provinciale ondersteuning voor voedselbanken en voedseluitgiftepunten die geconfronteerd worden met tekorten
 • PVV/SP
 • Aangenomen
 • EFB
 • 2715
 • 11/16/2020
 • M187-2020
 • Optimaal onderhouden snelfietsroutes
 • D66/GroenLinks/CU/ PvdA/PvdD
 • Aangenomen
 • M&B
 • 2714
 • 11/16/2020
 • M185-2020
 • Varende fietspaden
 • D66/GroenLinks/CU/PvdA
 • Aangenomen
 • M&B
 • 2713
 • 11/9/2020
 • M184-2020
 • Investeren in stageplekken voor Noord-Hollandse jongeren
 • PvdA/D66/SP
 • Aangenomen
 • EFB
 • 2712
 • 11/9/2020
 • M179-2020
 • Meer laadpalen
 • D66
 • Aangenomen
 • M&B
 • 2711
 • 11/9/2020
 • M178-2020
 • Onderzoek naar toepassing gelijkstroom
 • D66/PvdA
 • Aangenomen
 • RWK
 • 2710
 • 11/9/2020
 • M177-2020
 • Maatwerkdemocratie
 • D66/GroenLinks
 • Aangenomen
 • EFB
 • 2709
 • 11/9/2020
 • M175-2020
 • Bibliotheken open houden
 • GroenLinks
 • Aangenomen
 • EFB
 • 2708
 • 11/9/2020
 • M174-2020
 • Helder taalgebruik
 • GroenLinks/ D66/ PvdA/PvdD
 • Aangenomen
 • EFB
 • 2707
 • 11/9/2020
 • M155-2020
 • Ondersteuning provinciale vrijwilligers in coronatijden
 • CDA, CU, PvdA, SP
 • Aangenomen
 • EFB
 • 2706
 • 11/9/2020
 • M150-2020
 • Spaarpalen voor verkeersveiligheid
 • PvdA
 • Aangenomen
 • M&B
 • 2705
 • 11/9/2020
 • M149-2020
 • Bescherming bedreigde diersoorten
 • D66, GroenLinks
 • Aangenomen
 • NLG
 • 2704
 • 10/22/2020
 • M148-2020
 • Heroverweging Zijpe- en Hazepolder
 • PvdA, D66, CU, GroenLinks
 • Aangenomen
 • RWK
 • 2703
 • 10/22/2020
 • M147-2020
 • Functiewijziging agrarisch bouwperceel
 • CU, CDA, PvdA
 • Aangenomen
 • RWK
 • 2702
 • 10/22/2020
 • M146-2020
 • Tiny Houses positief tegemoet treden
 • CU, PvdD
 • Aangenomen
 • RWK
 • 2701
 • 10/5/2020
 • M116-2020
 • Leidraad Weidevogels
 • GroenLinks, PvdD
 • Aangenomen
 • RWK
 • 2700
 • 10/5/2020
 • M115-2020
 • Weidevogels Zijpe
 • GroenLinks, PvdA
 • Aangenomen
 • RWK
 • 2699
 • 10/5/2020
 • M97-2020
 • Aanpassen begrenzing bij terrein Tergooi ziekenhuis in Blaricum
 • CDA, FVD
 • Aangenomen
 • RWK
 • 2698
 • 10/5/2020
 • M143-2020
 • RES-Geingebied
 • SP
 • Aangenomen
 • RWK
 • 2697
 • 10/5/2020
 • M140-2020
 • RES-Participatie
 • SP
 • Aangenomen
 • RWK
 • 2696
 • 10/5/2020
 • M138-2020
 • Kansen voor nieuwe banen in energietransitie
 • PvdA,D66,PvdD,GroenLinks
 • Aangenomen
 • RWK
 • 2695
 • 10/5/2020
 • M137-2020
 • Voortgangsrapportage andere duurzame energietechnieken
 • VVD, CDA
 • Aangenomen
 • RWK
 • 2694
 • 10/5/2020
 • M136-2020
 • Duurzaam in de natuur
 • GroenLinks, PvdD
 • Aangenomen
 • RWK
 • 2693
 • 10/5/2020
 • M135-2020
 • Motie bij concept-RESsen over burgerparticipatie
 • D66,PvdA,VVD
 • Aangenomen
 • RWK
 • 2692
 • 10/5/2020
 • M134-2020
 • Motie bij concept-RESsen over advies commissie m.e.r.
 • D66, PvdD,CDA
 • Aangenomen
 • RWK
 • 2691
 • 10/5/2020
 • M131-2020
 • Maak effecten duurzame energieprojecten transparant
 • CDA
 • Aangenomen
 • RWK
 • 2690
 • 10/5/2020
 • M130-2020
 • Participatie voor iedereen
 • Christen-Unie, PvdD, CDA
 • Aangenomen
 • RWK
 • 2689
 • 10/5/2020
 • M128-2020
 • Oproep voor aanpassing financieringssystematiek
 • Christen-Unie
 • Aangenomen
 • RWK
 • 2688
 • 10/5/2020
 • M127-2020
 • Onderzoek Zon-op-dak
 • Christen-Unie, PvdD, CDA
 • Aangenomen
 • RWK
 • 2687
 • 10/5/2020
 • M126-2020
 • Provinciale visie op RES
 • Christen-Unie
 • Aangenomen
 • RWK
 • 2686
 • 10/5/2020
 • M125-2020
 • Koppel biodiversiteit aan de energietransitie
 • PvdD
 • Aangenomen
 • RWK
 • 2685
 • 10/5/2020
 • M121-2020
 • Uitwerking zoekgebieden in relatie tot de internationale vogeltrekroute langs de
 • PvdD
 • Aangenomen
 • RWK
 • 2684
 • 9/14/2020
 • M75-2020
 • Pont Ilpendam - Landsmeer
 • CU, D66, PvdA, GroenLinks, VVD, PvdD, SP
 • Aangenomen
 • M&B
 • 2683
 • 6/29/2020
 • M54-2020
 • Opstarten Openbaar Vervoer - buurtbussen
 • SP, PvdD, PvdA
 • Aangenomen
 • M&B
 • 2682
 • 6/29/2020
 • M52-2020
 • Tata, Innovatie en werkgelegenheid
 • VVD, CDA, SP
 • Aangenomen
 • NLG
 • 2681
 • 6/29/2020
 • M50-2020
 • Dierenverzorgers verdienen ook hulp in crisistijden
 • PvdD, SP, PVV, FVD, 50PLUS/PvdO, D66, GroenLinks, PvdA
 • Aangenomen
 • NLG
 • 2680
 • 6/29/2020
 • M48-2020
 • Educatie koloniaal Verleden
 • GroenLinks, PvdA, D66, PvdD, SP,CDA, CU
 • Aangenomen
 • EFB
 • 2679
 • 5/18/2020
 • M42-2020
 • Motie Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds
 • VVD, GroenLinks, PvdA, D66, CDA
 • Aangenomen
 • EFB
 • 2678
 • 5/18/2020
 • M41-2020
 • Provinciaal Noodfonds Sociale Infrastructuur
 • PvdA, ChristenUnie, GroenLinks, VVD, D66, SP
 • Aangenomen
 • EFB
 • 2677
 • 5/18/2020
 • M40-2020
 • Provinciale pacht tijdens Corona
 • CDA, ChristenUnie
 • Aangenomen
 • NLG
 • 2676
 • 5/18/2020
 • M25A-2020
 • Maatregelen projecten infrastructuur tegen recessie
 • VVD, D66, CDA, 50PLUS/Partij van de Ouderen, SP
 • Aangenomen
 • M&B
 • 2675
 • 3/9/2020
 • M29-2020
 • Prinsjesfestival 2020 - Het strategisch partnerschap van onze provincie
 • SP, GroenLinks
 • Aangenomen
 • EFB
 • 2674
 • 3/9/2020
 • M21-2020
 • Vang de kinderen van Moria op
 • PvdA, GroenLinks, PvdD, D66, CDA, ChristenUnie,SP
 • Aangenomen
 • EFB
 • 2673
 • 3/9/2020
 • M20-2020
 • Kolfruimte
 • PvdA
 • Aangenomen
 • EFB
 • 2672
 • 3/9/2020
 • M19-2020
 • Dak- en thuisloze jongeren
 • GroenLinks, PvdA, ChristenUnie
 • Aangenomen
 • RWK
 • 2671
 • 2/3/2020
 • M2-2020
 • Stop de verhuurderheffing
 • SP, PvdA, PvdD, 50plus/PvdO
 • Aangenomen
 • RWK
 • 2670
 • 2/3/2020
 • M1-2020
 • Participatiebijeenkomsten met gemeenteraden over Omgevingsverordening
 • Fractie CDA/VVD/SP
 • Aangenomen
 • RWK
 • 2669
 • 11/18/2019
 • M111-2019
 • Samenhangend pakket klimaatmaatregelen rond klimaat, milieu, water gezondheid, dierenwelzijn en bodemdaling
 • PvdD
 • Aangenomen
 • RWK
 • 2668
 • 11/18/2019
 • M123-2019
 • Aansluiten bij Raadtafel 32
 • GroenLinks, D66, SP
 • Aangenomen
 • RWK
 • 2667
 • 11/18/2019
 • M115-2019
 • Integrale visie op het beheer van bermen en natuurlijke oevers
 • PvdD, SP, PvdA
 • Aangenomen
 • M&B