Moties

IDDatum PSNummerOnderwerpFractieStatusBehandelen in
 • 2829
 • 3/6/2023
 • M20-2023
 • Motie Voedselvisie Noord-Holland basis voor Provinciaal Programma Landelijk Gebied
 • GroenLinks, PvdA, D66
 • Aangenomen
 • NLG
 • 2828
 • 3/6/2023
 • M14-2023
 • Motie Vergunningverlening Groen Staal: snelheid geboden.
 • SP, PVDO
 • Aangenomen
 • NLG
 • 2827
 • 12/19/2022
 • M277-2022
 • Motie Behoud van een scheepsreparatiewerf in het Noordzeekanaalgebied
 • VVD, CDA, ChristenUnie, JA21, PVV.
 • Aangenomen
 • M&B
 • 2826
 • 12/19/2022
 • M267-2022
 • Motie Inzicht in effectieve instrumenten waterkwaliteit.
 • PvdD, PvdO
 • Aangenomen
 • NLG
 • 2825
 • 12/19/2022
 • M256-2022
 • Motie reclameafspraken aanpassen aan provinciaal duurzaamheidsbeleid.
 • PvdA, GroenLinks.
 • Aangenomen
 • M&B
 • 2824
 • 12/19/2022
 • M254-2022
 • Motie ondersteuning verenigingslocaties.
 • CDA, ChristenUnie, PvdA
 • Aangenomen
 • EFB
 • 2823
 • 12/19/2022
 • M252-2022
 • Motie Borgen dat 50% reductie kankerverwekkende PAK’s over het hele Tata-terrein onafhankelijk wordt gemeten.
 • PvdD, DENK, SP, PvdO
 • Aangenomen
 • NLG
 • 2822
 • 12/19/2022
 • M251-2022
 • Motie Ondersteuning “warme kamers” in Noord-Holland
 • ChristenUnie, CDA, SP, N-NH.
 • Aangenomen
 • EFB
 • 2821
 • 12/19/2022
 • M250-2022
 • Motie Vreemd aan de Orde van de Dag: Vlaggen op 10 december
 • GroenLinks, D66, PvdD, PvdA, PvdO
 • Aangenomen
 • EFB
 • 2820
 • 11/21/2022
 • M244-2022
 • Motie Vrijkomende gronden na verplaatsing of beëindiging veehouderijen niet inzetten voor intensivering.
 • PvdD
 • Aangenomen
 • NLG
 • 2819
 • 11/21/2022
 • M243-2022
 • Motie Uitwerken Aanvalsplan Landschapselementen
 • PvdD
 • Aangenomen
 • NLG
 • 2818
 • 11/21/2022
 • M241-2022
 • Motie Stikstof “Gelijk Speelveld”
 • PvdA
 • Aangenomen
 • NLG
 • 2817
 • 11/21/2022
 • M238-2022
 • Motie Regionale Veenweidestrategie (RVS) zo snel mogelijk concreet!
 • GroenLinks, PvdA, D66, SP, PvdD, ChristenUnie
 • Aangenomen
 • NLG
 • 2816
 • 11/14/2022
 • M233-2022
 • Motie Wet Bibob toepassen bij recreatieparken
 • SP
 • Aangenomen
 • EFB
 • 2815
 • 11/14/2022
 • M230-2022
 • Motie RES versnelling
 • D66, GroenLinks, CDA, PvdA, ChristenUnie
 • Aangenomen
 • RWK
 • 2814
 • 11/14/2022
 • M229-2022
 • Motie ‘GAAN voor GOUD’ inzake provinciale invulling Nationaal Strategisch Plan.
 • GroenLinks, D66, PvdA, VVD
 • Aangenomen
 • NLG
 • 2813
 • 11/14/2022
 • M221-2022
 • Motie: Geen BTW op OV kaartjes.
 • 50PLUS/PvdO, DENK, PvdD
 • Aangenomen
 • M&B
 • 2812
 • 11/14/2022
 • M205-2022
 • Motie Hernieuwde aandacht voor (meer) biologische landbouw.
 • PvdD, PvdA, DENK, D66
 • Aangenomen
 • NLG
 • 2811
 • 11/14/2022
 • M203-2022
 • Motie Toekomst van Noord-Hollandse wildopvangcentra borgen.
 • PvdD, GroenLinks
 • Aangenomen
 • NLG
 • 2810
 • 11/14/2022
 • M202-2022
 • Motie Duurzaam doorhappen.
 • PvdD, DENK, GroenLinks
 • Aangenomen
 • EFB
 • 2809
 • 11/14/2022
 • M201-2022
 • Motie Maak opbrengsten klimaatbeleid zichtbaar.
 • PvdD, SP, D66, DENK, PvdA. GroenLinks
 • Aangenomen
 • RWK
 • 2808
 • 11/14/2022
 • M200-2022
 • Motie Klimaatbegroting
 • PvdD, SP, GroenLinks, D66, PvdA
 • Aangenomen
 • RWK
 • 2807
 • 11/14/2022
 • M192-2022
 • Motie Een veiligere rijksweg N9
 • CDA, VVD, JA21
 • Aangenomen
 • M&B
 • 2806
 • 11/14/2022
 • M187-2022
 • Motie Instandhouding en duurzaam herstel ARTIS- Aquarium
 • VVD, D66, GroenLinks, DENK, 50PLUS/Partij voor de ouderen, SP
 • Aangenomen
 • EFB
 • 2805
 • 10/10/2022
 • M182-2022
 • Motie Deelname provincie Noord-Holland aan komende edities Canal Parade.
 • VVD, GroenLinks, D66, PvdA, CDA, SP
 • Aangenomen
 • EFB
 • 2804
 • 10/10/2022
 • M181-2022
 • Motie Steun voor het recht op zelfbeschikking
 • PvdD, SP, GroenLinks,PvdA
 • Aangenomen
 • EFB
 • 2803
 • 9/19/2022
 • M175-2022
 • Motie Vluchtelingenopvang
 • GroenLinks, D66, DENK, PvdA, PvdD.
 • Aangenomen
 • EFB
 • 2802
 • 9/19/2022
 • M174-2022
 • Motie Extra inzet op besparing van energiegebruik door provincie
 • ChristenUnie, PvdD, D66, DENK, 50PLUS/Partij van de ouderen, SP, JA21, CDA, PvdA
 • Aangenomen
 • RWK
 • 2801
 • 9/19/2022
 • M172-2022
 • Motie Wildopvang De Bonte Piet
 • PvdA, PvdD, GroenLinks, CDA, SP
 • Aangenomen
 • NLG
 • 2800
 • 9/19/2022
 • M170-2022
 • Motie Haalbaarheid Planning Groen Staal
 • VVD, D66, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, PvdD, CDA, DENK, JA21
 • Aangenomen
 • NLG
 • 2799
 • 7/4/2022
 • M154-2022
 • Motie Provinciale ambities dierenwelzijn concreter maken
 • PvdD, GroenLinks, PvdA, DENK, JA21
 • Aangenomen
 • NLG
 • 2798
 • 7/4/2022
 • M153-2022
 • Motie Aandacht voor bescherming dieren tegen extreem weer
 • PvdD, GroenLinks, DENK, JA21
 • Aangenomen
 • NLG
 • 2797
 • 7/4/2022
 • M152-2022
 • Motie Noord-Holland roept klimaat- en biodiversiteitscrisis uit
 • PvdD, GroenLinks, DENK
 • Aangenomen
 • RWK
 • 2796
 • 7/4/2022
 • M151-2022
 • Motie erfcoaches voor toekomstbestendig landelijk gebied
 • CDA
 • Aangenomen
 • NLG
 • 2795
 • 7/4/2022
 • M147-2022
 • Motie “Recreatie voor mensen met een smalle portemonnee”
 • SP
 • Aangenomen
 • NLG
 • 2794
 • 7/4/2022
 • M146-2022
 • Motie: Perspectief voor natuurinclusieve landbouw
 • D66, GroenLinks
 • Aangenomen
 • NLG
 • 2793
 • 7/4/2022
 • M138-2022
 • Motie sociaal economische impactanalyse gebiedsprocessen
 • CDA
 • Aangenomen
 • NLG
 • 2792
 • 7/4/2022
 • M135-2022
 • Motie Evenredige reductie Schiphol
 • ChristenUnie
 • Aangenomen
 • NLG
 • 2791
 • 7/4/2022
 • M133-2022
 • Motie Organiseren expertmeeting retail-organisaties
 • ChristenUnie
 • Aangenomen
 • NLG
 • 2790
 • 7/4/2022
 • M132-2022
 • Motie Lobby Europese staatssteunregeling
 • ChristenUnie
 • Aangenomen
 • NLG
 • 2789
 • 7/4/2022
 • M130-2022
 • Motie Fiks de fixteams
 • PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK
 • Aangenomen
 • RWK
 • 2788
 • 7/4/2022
 • M128-2022
 • Motie Oproep: “Rijk, blijf het OV steunen!”
 • SP, JA21, 50plus/PvdO
 • Aangenomen
 • M&B
 • 2787
 • 7/4/2022
 • M126-2022
 • Motie Input boeren en tuinders bij Omgevingsverordening
 • GroenLinks, PvdD, PvdA
 • Aangenomen
 • RWK
 • 2786
 • 7/4/2022
 • M73-2022 t/m M125-2022
 • Motie nummers M73 t/m M125-2022 zijn niet gebruikt
 • 2785
 • 5/23/2022
 • M69-2022
 • Motie Geen haaientanden op Noord-Hollandse fietspaden
 • ChristenUnie, SP, JA21
 • Aangenomen
 • M&B
 • 2784
 • 5/23/2022
 • M68-2022
 • Motie “Betrek mensen met een mobiliteitsbeperking”
 • D66, PvdD, CU, GroenLinks, VVD
 • Aangenomen
 • M&B
 • 2783
 • 5/23/2022
 • M67-2022
 • Motie aantrekkelijke doorfietsroutes
 • PvdD, GroenLinks, D66
 • Aangenomen
 • M&B
 • 2782
 • 5/23/2022
 • M61-2022
 • Motie Natte weilanden bij de Oeverlanden in NNN opnemen
 • SP, D66, PvdD,
 • Aangenomen
 • NLG
 • 2781
 • 5/23/2022
 • M57-2022
 • Motie Waterbelangen borgen
 • PvdD, SP
 • Aangenomen
 • RWK
 • 2780
 • 5/23/2022
 • M53-2022
 • Motie Meerdere pilots verruiming Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB)
 • PvdD, SP
 • Aangenomen
 • RWK