Moties

IDDatum PSNummerOnderwerpFractieStatusBehandelen in
 • 2726
 • 4/12/2021
 • M36-2021
 • Motie Wind- en geluidsschermen benutten voor zonnepanelen
 • 50plus/PvdO
 • Aangenomen
 • RWK
 • 2725
 • 4/12/2021
 • M31A-2021
 • Motie Voorkom dwangarbeid productieketens duurzame energie
 • Ja21, PvdA, DENK, SP, GroenLinks, CU, VVD, CDA, 50PLUS/PvdO, PvdD
 • Aangenomen
 • RWK
 • 2724
 • 3/8/2021
 • M25-2021
 • Motie Duurzaam doorpakken met Tata
 • PvdD, SP
 • Aangenomen
 • NLG
 • 2723
 • 3/8/2021
 • M24-2021
 • Motie betrek buurgemeenten óók bij het meten van draagvlak over het plaatsen van windturbines
 • DENK, JA21
 • Aangenomen
 • RWK
 • 2722
 • 2/1/2021
 • M13-2021
 • Motie RO-instrumenten voor Voedselvisie en Masterplan Biodiversiteit
 • GroenLinks, PvdA, VVD
 • Aangenomen
 • NLG
 • 2721
 • 2/1/2021
 • M11-2021
 • Motie gebiedscoöperaties
 • GroenLinks, D66, PvdA, SP, DENK
 • Aangenomen
 • NLG
 • 2720
 • 2/1/2021
 • M9-2021
 • Motie Voedselvisie – Transitiecoach ter ondersteuning groene ondernemers
 • PvdD, DENK
 • Aangenomen
 • NLG
 • 2719
 • 2/1/2021
 • M7-2021
 • Motie onderzoek naar extra ondersteuning boerderijeducatie
 • DENK
 • Aangenomen
 • NLG
 • 2718
 • 2/1/2021
 • M4-2021
 • Motie Behoud loketfunctie o.a. op stations Alkmaar, Hoorn en Hilversum
 • PvdA, SP, DENK, VVD, CU, JA21, PVV
 • Aangenomen
 • M&B
 • 2717
 • 2/1/2021
 • M1-2021
 • Motie ‘Onderzoek informatievoorziening burgers RES’
 • ChristenUnie, JA21, D66
 • Aangenomen
 • RWK
 • 2716
 • 11/9/2020
 • M183-2020
 • Waar nodig extra provinciale ondersteuning voor voedselbanken en voedseluitgiftepunten die geconfronteerd worden met tekorten
 • PVV/SP
 • Aangenomen
 • EFB
 • 2715
 • 11/16/2020
 • M187-2020
 • Optimaal onderhouden snelfietsroutes
 • D66, GroenLinks, CU, PvdA, PvdD
 • Aangenomen
 • M&B
 • 2714
 • 11/16/2020
 • M185-2020
 • Varende fietspaden
 • D66, GroenLinks, CU, PvdA
 • Aangenomen
 • M&B
 • 2713
 • 11/9/2020
 • M184-2020
 • Investeren in stageplekken voor Noord-Hollandse jongeren
 • PvdA, D66, SP
 • Aangenomen
 • EFB
 • 2712
 • 11/9/2020
 • M179-2020
 • Meer laadpalen
 • D66
 • Aangenomen
 • EFB
 • 2711
 • 11/9/2020
 • M178-2020
 • Onderzoek naar toepassing gelijkstroom
 • D66, PvdA
 • Aangenomen
 • RWK
 • 2710
 • 11/9/2020
 • M177-2020
 • Maatwerkdemocratie
 • D66, GroenLinks
 • Aangenomen
 • EFB
 • 2709
 • 11/9/2020
 • M175-2020
 • Bibliotheken open houden
 • GroenLinks
 • Aangenomen
 • EFB
 • 2708
 • 11/9/2020
 • M174-2020
 • Helder taalgebruik
 • GroenLinks, D66, PvdA,PvdD
 • Aangenomen
 • EFB
 • 2707
 • 11/9/2020
 • M155-2020
 • Ondersteuning provinciale vrijwilligers in coronatijden
 • CDA, CU, PvdA, SP
 • Aangenomen
 • EFB
 • 2706
 • 11/9/2020
 • M150-2020
 • Spaarpalen voor verkeersveiligheid
 • PvdA
 • Aangenomen
 • M&B
 • 2705
 • 11/9/2020
 • M149-2020
 • Bescherming bedreigde diersoorten
 • D66, GroenLinks
 • Aangenomen
 • NLG
 • 2704
 • 10/22/2020
 • M148-2020
 • Heroverweging Zijpe- en Hazepolder
 • PvdA, D66, CU, GroenLinks
 • Aangenomen
 • RWK
 • 2703
 • 10/22/2020
 • M147-2020
 • Functiewijziging agrarisch bouwperceel
 • CU, CDA, PvdA
 • Aangenomen
 • RWK
 • 2702
 • 10/22/2020
 • M146-2020
 • Tiny Houses positief tegemoet treden
 • CU, PvdD
 • Aangenomen
 • RWK
 • 2701
 • 10/5/2020
 • M116-2020
 • Leidraad Weidevogels
 • GroenLinks, PvdD
 • Aangenomen
 • NLG
 • 2700
 • 10/5/2020
 • M115-2020
 • Weidevogels Zijpe
 • GroenLinks, PvdA
 • Aangenomen
 • RWK
 • 2699
 • 10/5/2020
 • M97-2020
 • Aanpassen begrenzing bij terrein Tergooi ziekenhuis in Blaricum
 • CDA, FVD
 • Aangenomen
 • RWK
 • 2698
 • 10/5/2020
 • M143-2020
 • RES-Geingebied
 • SP
 • Aangenomen
 • RWK
 • 2697
 • 10/5/2020
 • M140-2020
 • RES-Participatie
 • SP
 • Aangenomen
 • RWK
 • 2696
 • 10/5/2020
 • M138-2020
 • Kansen voor nieuwe banen in energietransitie
 • PvdA, D66 ,PvdD, GroenLinks
 • Aangenomen
 • RWK
 • 2695
 • 10/5/2020
 • M137-2020
 • Voortgangsrapportage andere duurzame energietechnieken
 • VVD, CDA
 • Aangenomen
 • RWK
 • 2694
 • 10/5/2020
 • M136-2020
 • Duurzaam in de natuur
 • GroenLinks, PvdD
 • Aangenomen
 • RWK
 • 2693
 • 10/5/2020
 • M135-2020
 • Motie bij concept-RESsen over burgerparticipatie
 • D66,PvdA,VVD
 • Aangenomen
 • RWK
 • 2692
 • 10/5/2020
 • M134-2020
 • Motie bij concept-RESsen over advies commissie m.e.r.
 • D66, PvdD,CDA
 • Aangenomen
 • RWK
 • 2691
 • 10/5/2020
 • M131-2020
 • Maak effecten duurzame energieprojecten transparant
 • CDA
 • Aangenomen
 • RWK
 • 2690
 • 10/5/2020
 • M130-2020
 • Participatie voor iedereen
 • Christen-Unie, PvdD, CDA
 • Aangenomen
 • RWK
 • 2689
 • 10/5/2020
 • M128-2020
 • Oproep voor aanpassing financieringssystematiek
 • Christen-Unie
 • Aangenomen
 • RWK
 • 2688
 • 10/5/2020
 • M127-2020
 • Onderzoek Zon-op-dak
 • Christen-Unie, PvdD, CDA
 • Aangenomen
 • RWK
 • 2687
 • 10/5/2020
 • M126-2020
 • Provinciale visie op RES
 • Christen-Unie
 • Aangenomen
 • RWK
 • 2686
 • 10/5/2020
 • M125-2020
 • Koppel biodiversiteit aan de energietransitie
 • PvdD
 • Aangenomen
 • RWK
 • 2685
 • 10/5/2020
 • M121-2020
 • Uitwerking zoekgebieden in relatie tot de internationale vogeltrekroute langs de Noordzeekust
 • PvdD
 • Aangenomen
 • RWK
 • 2684
 • 9/14/2020
 • M75-2020
 • Pont Ilpendam - Landsmeer
 • CU, D66, PvdA, GroenLinks, VVD, PvdD, SP
 • Aangenomen
 • M&B
 • 2683
 • 6/29/2020
 • M54-2020
 • Opstarten Openbaar Vervoer - buurtbussen
 • SP, PvdD, PvdA
 • Aangenomen
 • M&B
 • 2682
 • 6/29/2020
 • M52-2020
 • Tata, Innovatie en werkgelegenheid
 • VVD, CDA, SP
 • Aangenomen
 • NLG
 • 2681
 • 6/29/2020
 • M50-2020
 • Dierenverzorgers verdienen ook hulp in crisistijden
 • PvdD, SP, PVV, FVD, 50PLUS/PvdO, D66, GroenLinks, PvdA
 • Aangenomen
 • NLG
 • 2680
 • 6/29/2020
 • M48-2020
 • Educatie koloniaal Verleden
 • GroenLinks, PvdA, D66, PvdD, SP,CDA, CU
 • Aangenomen
 • EFB
 • 2679
 • 5/18/2020
 • M42-2020
 • Motie Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds
 • VVD, GroenLinks, PvdA, D66, CDA
 • Aangenomen
 • EFB
 • 2678
 • 5/18/2020
 • M41-2020
 • Provinciaal Noodfonds Sociale Infrastructuur
 • PvdA, ChristenUnie, GroenLinks, VVD, D66, SP
 • Aangenomen
 • EFB
 • 2677
 • 5/18/2020
 • M40-2020
 • Provinciale pacht tijdens Corona
 • CDA, ChristenUnie
 • Aangenomen
 • NLG