Moties

IDDatum PSNummerOnderwerpFractieStatusBehandelen in
 • 2613
 • 8-10-2018
 • M 37-2018
 • Betrek de betrokken inwoners Markermeerdijken
 • PvdA, VVD, D66, CDA
 • Aangenomen
 • NLWM
 • 2612
 • 8-10-2018
 • M 35-2018
 • MRA (Metropool Amsterdam) begroting en werkplan 2019
 • VVD, D66, CDA, PvdA
 • Aangenomen
 • EEB, NLWM, M&F, R&W
 • 2611
 • 8-10-2018
 • M34-2018
 • Motie onderzoek fietstunnel Linschotenlaan Hilversum AANGEHOUDEN
 • CU-SGP, GroenLinks, SP
 • Aangehouden
 • M&F
 • 2610
 • 9-7-2018
 • M 28-2018
 • "Toerit fietstunnel Laren rechtleggen" AANGEHOUDEN
 • ChristenUnie-SGP, SP en GroenLinks
 • Aangehouden
 • M&F
 • 2609
 • 11-6-2018
 • M 13-2018
 • Onderzoek naar luchthaven in Noordzee
 • 50PLUS, D66, ONH, VVD
 • Aangenomen
 • R&W
 • 2608
 • 26-3-2018
 • M9-2018
 • Afronding Pilot burgerparticipatie 2e fase verbetering N 236 tussen Nieuwe 's Gravelandseweg en Loodijk. AANGEHOUDEN
 • SP, 50PLUS, ChristenUnie-SGP, GroenLinks
 • Aangehouden
 • M&F
 • 2607
 • 26-3-2018
 • M8-2018
 • Motie partnerschap Statiegeldalliantie
 • PvdA, GroenLinks, CDA, D66, ChristenUnie-SGP, SP
 • Aangenomen
 • EEB
 • 2606
 • 12-2-2018
 • M 01-2018
 • Motie vreemd aan de orde van de dag inzake verkenning grasmengsels voor de paardenhouderij. AANGEHOUDEN
 • GroenLinks
 • Aangehouden
 • NLWM
 • 2605
 • 18-12-2017
 • M130-2017
 • Muurschildering artikel 1 uit de Grondwet in de Statenzaal of anderzins op een goede plek in het Provinciehuis: AANGEHOUDEN
 • 50PLUS, SP
 • Aangehouden
 • 2604
 • 18-12-2017
 • M129-2017
 • Belangrijke vlaggen prominent in de Statenzaal: AANGEHOUDEN
 • D66
 • Aangehouden
 • 2603
 • 18-12-2017
 • M128-2017
 • Provinciale en nationale vlag prominent in de Statenzaal AANGEHOUDEN
 • PVV
 • Aangehouden
 • 2602
 • 13-11-2017
 • M126-2017
 • overlegjaar agrarisch natuurbeheer
 • D66. CDA, PvdA, VVD, ChristenUnie-SGP, SP
 • Aangenomen
 • NLWM
 • 2601
 • 13-11-2017
 • M96-2017
 • Groei Schiphol binnen grenzen
 • ChristenUnie-SGP
 • Aangenomen
 • R&W
 • 2600
 • 13-11-2017
 • M92-2017
 • Klimaatverandering
 • ChristenUnie-SGP
 • Aangenomen
 • R&W
 • 2599
 • 13-11-2017
 • M90-2017
 • Omgevingswaarden
 • PvdD, ChristenUnie-SGP, 50PLUS, ONH
 • Aangenomen
 • R&W
 • 2598
 • 13-11-2017
 • M85-2017
 • Groei Schiphol van de baan
 • PvdD
 • Aangenomen
 • R&W
 • 2597
 • 13-11-2017
 • M73-2017
 • Participatie bijeenkomst gemeenteraden, waterschapsbesturen t.b.v. Omgevingsvisie
 • VVD, CDA, D66, PvdA
 • Aangenomen
 • R&W
 • 2596
 • 13-11-2017
 • M66-2017
 • Ambitie bodemdaling
 • D66, PvdD, ChristenUnie-SGP, PvdA, ONH, GroenLinks
 • Aangenomen
 • R&W
 • 2595
 • 6-11-2017
 • M114-2017
 • Begroting 2018: Benuttingsstrategie AANGEHOUDEN
 • PvdD
 • Aangehouden
 • M&F
 • 2594
 • 6-11-2017
 • M110-2017
 • Begroting 2018: Financiële gevolgen regeerakkoord provincie
 • PvdA, VVD, D66, CDA
 • Aangenomen
 • M&F
 • 2593
 • 6-11-2017
 • M109-2017
 • Begroting 2018: opvolging rapport waterbestendig Westpoort
 • D66
 • Aangenomen
 • NLWM
 • 2592
 • 6-11-2017
 • M104-2017
 • Begroting 2018: Totale projectkosten vermelden op borden van projecten met meerdere stakeholders.
 • PVV
 • Aangenomen
 • M&F
 • 2591
 • 2-10-2017
 • M57-2017
 • Stop bodemdaling in het Groene Hart. AANGEHOUDEN
 • PvdD, ChristenUnie-SGP, GroenLinks
 • Aangehouden
 • NLWM
 • 2590
 • 2-10-2017
 • M56-2017
 • Groene Hart 2040
 • Toekomstige landbouw.
 • CU-SGP, GroenLinks, PvdD
 • Aangenomen
 • NLM
 • 2589
 • 2-10-2017
 • M53-2017
 • Motie Vreemd a/d Orde
 • In de bres voor BTW-vrijstelling Waddenveren. AANGEHOUDEN
 • PVV, ONH
 • Aangehouden
 • M&F
 • 2588
 • 10-7-2017
 • M48-2017
 • Kaderbrief 2018
 • Smart Mobility.
 • PvdA, D66, CDA
 • Aangenomen
 • M&F
 • 2587
 • 10-7-2017
 • M45-2017
 • Kadernota 2018
 • Realiseren van 2 fietssnelwegen voor 2020. AANGEHOUDEN
 • ChristenUnie-SGP, GroenLinks.
 • Aangehouden
 • M&F
 • 2586
 • 10-7-2017
 • M40-2017
 • Kaderbrief 2018
 • Pilot Natuurinclusieve Landbouw.
 • PvdD, GroenLinks.
 • Aangenomen
 • NLWM
 • 2585
 • 10-7-2017
 • M35-2017
 • Kaderbrief 2018
 • investeringsimpuls Duurzame Zeehavens.
 • GroenLinks, ChristenUnie-SGP, 50PLUS.
 • Aangenomen
 • M&F
 • 2584
 • 10-7-2017
 • M31-2017
 • Jaarrekening 2016
 • hoofdfietsnetwerk.
 • D66, PvdA, CDA, GroenLinks.
 • Aangenomen
 • M&F
 • 2583
 • 10-7-2017
 • M30-2017
 • Motie Vreemd a/d Orde
 • tegemoetkoming preventie wildschade.
 • VVD, CDA, D66, GroenLinks
 • Aangenomen
 • NLWM
 • 2582
 • 10-7-2017
 • M26-2017
 • Motie Vreemd a/d Orde
 • Stimuleren verduurzamen woningvoorraad in de sociale sector Noord-Holland.
 • 50PLUS, ONH, GroenLinks, SP.
 • Aangehouden
 • R&W
 • 2576
 • 10-4-2017
 • M12-2017
 • Motie Vreemd a/d Orde
 • Centrale aan de Hemweg. AANGEHOUDEN
 • PvdD, GroenLinks, CU-SGP.
 • Aangehouden
 • EEB
 • 2575
 • 13-3-2017
 • M7-2017
 • Validatiemodel prestatiegericht financieren OD NZKG.
 • PvdA, CDA, CU-SGP, D66, GroenLinks, VVD
 • Aangenomen
 • NLWM
 • 2574
 • 6-2-2017
 • M1-2017
 • Motie Vreemd a/d Orde
 • Toegankelijkheid Buurtbussen. AANGEHOUDEN
 • PvdA, CDA
 • Aangehouden
 • M&F
 • 2573
 • 12-12-2016
 • M76 -2016
 • Motie Vreemd a/d Orde
 • toekomst recreatieschappen in het Metropolitane Landschap.
 • PvdA, CDA, D66, VVD
 • Aangenomen
 • EEB
 • 2572
 • 14-11-2016
 • M70-2016
 • Begroting
 • taakstelling Provinciefonds.
 • PvdA, SP
 • Aangenomen
 • M&F
 • 2571
 • 14-11-2016
 • M69-2016
 • Begroting 2017
 • Kustpact.
 • D66, CDA, GroenLinks, PvdA
 • Aangenomen
 • RWW
 • 2570
 • 14-11-2016
 • M68-2016
 • Begroting 2017
 • digitaal netwerk Noord-Holland.
 • VVD, CDA, D66, PvdA
 • Aangenomen
 • EEB
 • 2569
 • 14-11-2016
 • M66-2016
 • Begroting 2017
 • bestrijding werkloosheid ouderen in uitvoeringsagenda arbeidsmarkt 2016-2019 indiverse sectoren. AANGEHOUDEN
 • 50PLUS
 • Aangehouden
 • EEB
 • 2568
 • 14-11-2016
 • M63a-2016
 • Begroting 2017
 • volgen van juiste procedures conform gemaakte afspraken in het bestuursakkoord uit 2011 als er bouwplannen in het kader van de pilot Waterland ingediend worden.
 • 50PLUS
 • Aangenomen
 • RWW
 • 2567
 • 14-11-2016
 • M59-2016
 • Begroting 2017
 • groene eiwittransitie. AANGEHOUDEN
 • PvdD
 • Aangehouden
 • NLM
 • 2566
 • 14-11-2016
 • M56-2016
 • Begroting 2017
 • verhoging subsidieplafond zonnepanelen.
 • GroenLinks
 • Aangenomen
 • EEB
 • 2565
 • 14-11-2016
 • M54-2016
 • aanbesteding diensten
 • personeel. AANGEHOUDEN
 • SP, 50PLUS
 • Aangehouden
 • M&F
 • 2564
 • 3-10-2016
 • M50-2016
 • Veiligheidssituatie Petten.
 • PvdA, 50PLUS, CDA, D66, ONH, VVD
 • Aangenomen
 • EEB
 • 2563
 • 3-10-2016
 • M46a-2016
 • Bescherming Waddenzee.
 • PvdA, CU-SGP, D66, GroenLinks, ONH, PvdD, SP
 • Aangenomen
 • RWW
 • 2562
 • 3-10-2016
 • M44-2016
 • Democratische legitimiteit bij samenwerking MRA.
 • PvdA, CDA, D66, VVD
 • Aangenomen
 • EEB
 • 2561
 • 3-10-2016
 • M43-2016
 • NH Vaarverbinding IJsselmeer-Amstelmeer.
 • ONH, 50PLUS, PvdA, PVV, SP, VVD
 • Aangenomen
 • NLM
 • 2560
 • 3-10-2016
 • M39-2016
 • Motie Vreemd a/d Orde
 • bouwplan 3 c.q. 6 woningen aan Overleek in buitengebied Monnickendam. AANGEHOUDEN
 • 50PLUS
 • Aangehouden
 • RWW
 • 2559
 • 27-6-2016
 • M33-2016
 • informatiepakket zonnepanelen.
 • CDA, 50PLUS, CU-SGP, ONH, PvdA, SP, VVD
 • Aangenomen
 • RWW