link naar deze pagina

PS - 27 maart 2019

Locatie: Statenzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 21:45
Voorzitter: A.Th.H. van Dijk
Toelichting: Buitengewone Statenvergadering ter gelegenheid van afscheid Provinciale Staten, periode 2015-2019.

Na vergadering online:
- notulen;
- besluitenlijst;
- aangenomen motie M19-2019 inzake oprichting Vereniging van oud-Statenleden.
Bundel:
pdf Agendabundel (952KB)
Algemene documenten:

Buitengewone Statenvergadering; afscheid Provinciale Staten Noord-Holland