link naar deze pagina

Gecombineerde commissievergadering - 28 februari 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: E. Leeger

1
Opening
2
Vaststelling van de agenda voor deze vergadering
3
Opiniërende bespreking van de Kadernota 2020 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant
4
Opiniërende bespreking van de Kadernota 2020 GGD Hart voor Brabant
Zie iBabs NOB voor raadsvoorstellen, (concept)raadsbesluiten en eventuele moties/amendementen van regiogemeenten.
5
Opiniërende bespreking van de Kadernota 2020 Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
6
Opiniërende bespreking van de Kadernota 2020 Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) Noordoost-Brabant
7
Opiniërende bespreking van de Kadernota 2020 Regionaal Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Brabant Noordoost (RBL BNO)
8
Opiniërende bespreking van de Kadernota 2020 Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB)
9
Opiniërende bespreking van de Kadernota 2020 Omgevingsdienst Brabant-Noord (ODBN)
Zie iBabs NOB voor raadsvoorstellen, (concept)raadsbesluiten en eventuele moties/amendementen van regiogemeenten.
Aangenomen motie Grave hieronder opgenomen op verzoek van de gemeenteraad van Grave.
10
Sluiting