link naar deze pagina

Raadsvergadering - 24 september 2020

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: M. Moorman

1
Opening
2
Trekking stemcijfer
3
Vaststellen van de agenda voor de vergadering
De conceptbesluitenlijsten van de commissievergaderingen op 7, 8 en 9 september 2020 zijn digitaal in te zien op iBabs in de agenda van de betreffende commissievergaderingen onder 'Sluiting' en onder 'Overzichten/besluitenlijsten'.
3.a
De heer R.F.L.H. van Herpen (D66) toelaten als tijdelijk lid van de gemeenteraad
4
Vragenuur voor raadsleden
Aan de orde komen eventuele vragen die door een lid of meerdere leden bij de voorzitter zijn ingediend. Aanmelding uiterlijk op woensdag 23 september 2020 om 12.00 uur bij de griffier.
5
Besluitenlijst van de vergadering op 25 juni 2020
Voorstellen tot wijziging van de besluitenlijst behoren schriftelijk of per mail te worden ingediend bij de griffier. Dit kon tot uiterlijk maandag 14 september 2020 om 12.00 uur.
6
Ingekomen stukken en mededelingen
7
Tennispark Loosbroek
8
Renteloze lening vv HVCH *
9
Concept bod Regionale Energie Strategie (RES) Noordoost Brabant
10
Nota reserves en voorzieningen 2020 *
11
Herfinanciering leningenportefeuille over 2020 *
12
Vaststellen bestemmingsplan Laag-Beugt ong. (naast 3c), Heeswijk-Dinther
pdf Vaststellen bestemmingsplan Laag-Beugt ong. (naast 3c), Heeswijk-Dinther (160KB)
pdf bestemmingsplan Laag-Beugt ong (naast 3c) Heeswijk-Dinther verbeelding t.b.v. vaststelling (399KB)
pdf bestemmingsplan Laag-Beugt ong (naast 3c) Heeswijk-Dinther toelichting en regels t.b.v. vaststelling (1.2MB)
pdf bestemmingsplan Laag-Beugt ong. (naast 3c) Heeswijk-Dinther bijlage bij de regels: landschappelijke inpassing (2.1MB)
pdf bestemmingsplan Laag-Beugt ong. (naast 3c) Heeswijk-Dinther bijlage 1 bij de toelichting: Inrichtingsschets (1.4MB)
pdf bestemmingsplan Laag-Beugt ong. (naast 3c) Heeswijk-Dinther bijlage 2 bij de toelichting: Landschappelijke inpassing (2.1MB)
pdf bestemmingsplan Laag-Beugt ong. (naast 3c) Heeswijk-Dinther bijlage 3 bij de toelichting: Maatvoering inrit en bomen (1.6MB)
pdf bestemmingsplan Laag-Beugt ong. (naast 3c) Heeswijk-Dinther bijlage 4 bij de toelichting: Haalbaarheidsonderzoek (2.4MB)
pdf bestemmingsplan Laag-Beugt ong. (naast 3c) Heeswijk-Dinther bijlage 5 bij de toelichting: Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (1.5MB)
pdf bestemmingsplan Laag-Beugt ong. (naast 3c) Heeswijk-Dinther bijlage 6 bij de toelichting: Akoestisch onderzoek industrielawaai (2.4MB)
pdf bestemmingsplan Laag-Beugt ong. (naast 3c) Heeswijk-Dinther bijlage 7 bij de toelichting besluit vaststellen hogere waarde wet geluidhinder (477KB)
pdf bestemmingsplan Laag-Beugt ong. (naast 3c) Heeswijk-Dinther bijlage 8 bij de toelichting: Geurnotitie (3.1MB)
pdf bestemmingsplan Laag-Beugt ong. (naast 3c) Heeswijk-Dinther bijlage 9 bij de toelichting: certificaat bouwtitel (543KB)
pdf Nota van Zienswijze en ambtshalve wijziging (80KB)
pdf Raadsbesluit Vaststellen bestemmingsplan Laag-Beugt ong. (naast 3c), Heeswijk-Dinther (235KB)
13
Vaststellen bestemmingsplan Nieuwe Erven ong. (naast 53), Heesch *
14
Vaststellen bestemmingsplan 'Uitbreiding huisartsenpraktijk Heilaren' Heilarensestraat 64, Heeswijk-Dinther
15
Vaststellen bestemmingsplan Jonkerstraat 1, Heesch *
pdf Vaststellen bestemmingsplan Jonkerstraat 1, Heesch (215KB)
pdf bestemmingsplan "Jonkerstraat 1 Heesch" - Verbeelding (112KB)
pdf bestemmingsplan "Jonkerstraat 1 Heesch" - Regels (132KB)
pdf bestemmingsplan "Jonkerstraat 1 Heesch" - Toelichting (1.1MB)
pdf bestemmingsplan Jonkerstraat 1, Heesch RvR bewijsstuk geschiktheid locatie (3.5MB)
pdf bestemmingsplan Jonkerstraat 1, Heesch RvR bewijsstuk milieuwinst (4.3MB)
pdf bestemmingsplan Jonkerstraat 1 Heesch, toetsingsformulier Ruimte voor Ruimte (249KB)
pdf bestemmingsplan Jonkerstraat 1, Heesch RvR bewijsstuk saldering + inhoudsopgave (198KB)
pdf bestemmingsplan Jonkerstraat 1, Heesch RvR bewijsstuk sloop (5MB)
pdf bestemmingsplan "Jonkerstraat 1 Heesch" - Nota van zienswijzen (124KB)
pdf Ontwerpbestemmingsplan Jonkerstraat 1 Heesch regels bijlage 1 (848KB)
pdf Ontwerpbestemmingsplan Jonkerstraat 1 Heesch regels bijlage 2 (259KB)
pdf Ontwerpbestemmingsplan Jonkerstraat 1 Heesch regels bijlage 3a (707KB)
pdf Ontwerpbestemmingsplan Jonkerstraat 1 Heesch regels bijlage 3b (629KB)
pdf Ontwerpbestemmingsplan Jonkerstraat 1 Heesch toelichting bijlage 2a (165KB)
pdf Ontwerpbestemmingsplan Jonkerstraat 1 Heesch toelichting bijlage 3 (884KB)
pdf Ontwerpbestemmingsplan Jonkerstraat 1 Heesch toelichting bijlage 4 (2.8MB)
pdf Ontwerpbestemmingsplan Jonkerstraat 1 Heesch toelichting bijlage 5 (16KB)
pdf Ontwerpbestemmingsplan Jonkerstraat 1 Heesch toelichting bijlage 6 (161KB)
pdf Ontwerpbestemmingsplan Jonkerstraat 1 Heesch toelichting bijlage 7 (189KB)
pdf Ontwerpbestemmingsplan Jonkerstraat 1 Heesch toelichting bijlage 8 (654KB)
pdf Ontwerpbestemmingsplan Jonkerstraat 1 Heesch toelichting bijlage 9 (343KB)
pdf Raadsbesluit Vaststellen bestemmingsplan Jonkerstraat 1, Heesch (235KB)
16
Vaststellen wijzigingsbesluit gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord
Het raadsvoorstel en -besluit worden op vrijdag 18 september 2020 toegevoegd > Toegevoegd op 18 september 2020
17
Benoeming burgerlid
17.a
Motie over de opvang van vluchtelingenkinderen op Lesbos
17.b
Motie over de programma-organisatie van de Maashorst
18
Sluiting