link naar deze pagina

Openbare bijeenkomst - 7 april 2022

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: M. Moorman
Toelichting: * Het betreft een openbare raadsbijeenkomst waarvoor alle raadsleden zijn uitgenodigd.
* Publiek en pers zijn van harte welkom op de publieke tribune.
* De bijeenkomst wordt tevens uitgezonden via de website van de gemeente.

1
Opening
2
Presentatie eindverslag informatiefase door de informateur, de heer P. Bos
Het eindverslag van de informateur en de gespreksverslagen worden na afloop van de toelichting door de heer Bos toegevoegd aan deze agenda. Dit gebeurt tijdens de schorsing (agendapunt 3). De stukken zijn vanaf dat moment openbaar.
3
Schorsing van de bijeenkomst
4
Gelegenheid tot het stellen van vragen aan de informateur
5
Debat over het eindverslag van de informateur en afstemming over het vervolg van de coalitievorming
6
Sluiting