Moties

DatumOnderwerpPortefeuillehouderStatusGeplande afdoening
 • 2/27/2024
 • Motie Vreemd VVD - PW - PvdA - D66 Projectvoorstel Regiodeal
 • R. Masselink
 • Aangenomen
 • 12/19/2023
 • Motie Vreemd aan de orde van de dag PW - PvdA - D66 - Schrijnende situatie Ter Apel
 • H. Jager
 • Aangenomen
 • 12/19/2023
 • Afvalstoffenheffing Inzameling luiers
 • H. Doeven
 • Aangenomen
 • 12/19/2023
 • Afvalstoffenheffing Minder luiers in het restafval
 • H. Doeven
 • Aangenomen
 • 11/28/2023
 • Verduidelijking status en doel van de Landschapsvisie Drents-Friese Grensstreek
 • H. Doeven
 • Aangenomen
 • 7/4/2023
 • Extra gelden volwassenenfonds sport en cultuur
 • H. Doeven
 • Aangenomen
 • 7/4/2023
 • Brandweerkazernes in Vledder en Havelte
 • H. Jager
 • Aangenomen
 • 7/4/2023
 • Hofwoningen in de vier grote kernen
 • R. Vedder
 • Aangenomen
 • 7/4/2023
 • Stop Kinderarmoede
 • J.T. Boonstra
 • Aangenomen
 • 7/4/2023
 • locatie Van Helomaweg Havelte
 • H. Doeven
 • Aangenomen
 • 7/4/2023
 • Instellen jongerenraad
 • J.T. Boonstra
 • Aangenomen
 • 7/4/2023
 • Dwangsom Sociaal handhaven bij onrechtmatig wonen
 • R. Vedder
 • Aangenomen
 • 7/4/2023
 • Transitiefonds Landbouw
 • R. Vedder
 • Aangenomen
 • 7/4/2023
 • Lokaal hout en gerecycled materiaal
 • R. Vedder
 • Aangenomen
 • 6/27/2023
 • Motie vreemd aan de orde van de dag - PvdA - VVD - GB - DSW - PW - Woningbouwplannen
 • R. Vedder
 • Aangenomen
 • 4/18/2023
 • Lintbebouwing buiten bebouwde kom
 • R. Vedder
 • Aangenomen
 • 3/28/2023
 • Faillisement Scala
 • H. Doeven
 • Aangenomen
 • 3/28/2023
 • Bomenplan en verordening - herplant van bomen
 • R. Vedder
 • Aangenomen
 • 3/28/2023
 • Maximale ashoogte windmolens in Westerveld
 • R. Vedder
 • Aangenomen
 • 3/7/2023
 • Gezonde leefstijl jongeren alcohol en drugs
 • J.T. Boonstra
 • Aangenomen
 • 12/20/2022
 • Over Entinghe
 • H. Doeven
 • Aangenomen
 • 11/29/2022
 • Investeringen bereikbaarheid Drenthe
 • H. Doeven
 • Aangenomen
 • 11/8/2022
 • Indexering subsidiebedragen
 • J.T. Boonstra
 • Aangenomen
 • 10/25/2022
 • Bouwen van flexwoningen
 • R. Vedder
 • Aangenomen
 • 7/5/2022
 • Verlichting fietspad Boskampsbrug-Pijlerbrug in Havelte
 • H. Doeven
 • Aangenomen
 • 7/5/2022
 • Instellen zonneleningen voor particulieren
 • H. Doeven
 • Aangenomen
 • 7/5/2022
 • Verbetering controlerende taak gemeenteraad
 • J.T. Boonstra
 • Aangenomen
 • 7/5/2022
 • LHBTIQ+
 • J.T. Boonstra
 • Aangenomen
 • 7/5/2022
 • Energietoeslag
 • H. Doeven
 • Aangenomen
 • 6/28/2022
 • Zorg over stikstofplannen van het kabinet
 • R. Vedder
 • Aangenomen
 • 6/28/2022
 • Schade-afhandeling gaswinning
 • R. Vedder
 • Aangenomen
 • 3/8/2022
 • Stopzetten aanvraag Nationale Parken Nieuwe Stijl
 • H. Doeven
 • Aangenomen
 • 3/8/2022
 • Formatie control en verantwoordelijkheden
 • H. Jager
 • Aangenomen
 • 3/1/2022
 • Invoering Diftar
 • H. Doeven
 • Aangenomen
 • 3/1/2022
 • Structuurvisie transformatie recreatiewoningen gemeente Westerveld
 • R. Vedder
 • Aangenomen
 • 3/1/2022
 • Voorkom energiearmoede
 • J.T. Boonstra
 • Aangenomen
 • 3/1/2022
 • Steun aan Oekraïne
 • H. Jager
 • Aangenomen
 • 3/1/2022
 • Doorgaan financiële onderbouwing Grondstoffenplan 2022-2025
 • H. Doeven
 • Aangenomen
 • 2/1/2022
 • Voorstel startnotitie ontwikkelen Participatiebeleid
 • J.T. Boonstra
 • Aangenomen
 • 2/1/2022
 • Plan-m.e.r. en passende beoordeling herziene omgevingsvisie
 • R. Vedder
 • Aangenomen
 • 11/30/2021
 • Speelautomatenhallen
 • H. Jager
 • Aangenomen
 • 11/9/2021
 • De schatkamers van Zuidwest Drenthe
 • J.Y.A. de Haas
 • Aangenomen
 • 9/21/2021
 • Bestemmingsplan buitengebied
 • K.H. Smidt
 • Aangenomen
 • 7/6/2021
 • Aanpassing N855 en GVVP
 • H. Doeven
 • Aangenomen
 • 7/6/2021
 • Evenementen in de dorpskernen
 • H. Jager
 • Overgenomen door college
 • 7/6/2021
 • Prioritering uitvoeringsprogramma GVVP en Voorjaarsnota 2021
 • H. Doeven
 • Aangenomen
 • 7/6/2021
 • Onderhoudsbudgetten kapitaalgoederen
 • K.H. Smidt
 • Overgenomen door college
 • 7/6/2021
 • Actief grondbeleid
 • K.H. Smidt
 • Aangenomen
 • 7/6/2021
 • Bezuinigingen en taakstellingen
 • K.H. Smidt
 • Overgenomen door college
 • 6/29/2021
 • Witte Anjer Perk
 • H. Jager
 • Overgenomen door college