Moties

DatumOnderwerpPortefeuillehouderStatusGeplande afdoening
 • 6/28/2022
 • Motie vreemd schade-afhandeling gaswinning
 • R. Vedder
 • Aangenomen
 • 6/28/2022
 • Motie vreemd zorg over stikstofplannen van het kabinet
 • H. Doeven
 • Aangenomen
 • 3/8/2022
 • Motie formatie control en verantwoordelijkheden
 • H. Jager
 • Aangenomen
 • 3/8/2022
 • Motie stopzetten aanvraag Nationale Parken Nieuwe Stijl
 • H. Doeven
 • Aangenomen
 • 3/1/2022
 • Motie vreemd invoering Diftar
 • H. Doeven
 • Aangenomen
 • 3/1/2022
 • Motie voorkom energiearmoede
 • J.T. Boonstra
 • Aangenomen
 • 3/1/2022
 • Motie steun aan Oekraïne
 • H. Jager
 • Aangenomen
 • 3/1/2022
 • Motie voorstel structuurvisie transformatie recreatiewoningen gemeente Westerveld
 • R. Vedder
 • Aangenomen
 • 3/1/2022
 • Motie vreemd doorgaan financiële onderbouwing Grondstoffenplan 2022-2025
 • H. Doeven
 • Aangenomen
 • 2/1/2022
 • Voorstel startnotitie ontwikkelen Participatiebeleid
 • J.T. Boonstra
 • Aangenomen
 • 2/1/2022
 • Motie Plan-m.e.r. en passende beoordeling herziene omgevingsvisie
 • R. Vedder
 • Aangenomen
 • 11/30/2021
 • Speelautomatenhallen
 • H. Jager
 • Aangenomen
 • 11/9/2021
 • De schatkamers van Zuidwest Drenthe
 • J.Y.A. de Haas
 • Aangenomen
 • 9/21/2021
 • Bestemmingsplan buitengebied
 • K.H. Smidt
 • Aangenomen
 • 7/6/2021
 • Evenementen in de dorpskernen
 • H. Jager
 • Overgenomen door college
 • 7/6/2021
 • Prioritering uitvoeringsprogramma GVVP en Voorjaarsnota 2021
 • H. Doeven
 • Aangenomen
 • 7/6/2021
 • Aanpassing N855 en GVVP
 • H. Doeven
 • Aangenomen
 • 7/6/2021
 • Onderhoudsbudgetten kapitaalgoederen
 • K.H. Smidt
 • Overgenomen door college
 • 7/6/2021
 • Bezuinigingen en taakstellingen
 • K.H. Smidt
 • Overgenomen door college
 • 7/6/2021
 • Actief grondbeleid
 • K.H. Smidt
 • Aangenomen
 • 6/29/2021
 • Witte Anjer Perk
 • H. Jager
 • Overgenomen door college
 • 6/1/2021
 • Burgerplatforms
 • H. Doeven
 • Aangenomen
 • 6/1/2021
 • Abonnementstarief huishoudelijke hulp (WMO)
 • J.Y.A. de Haas
 • Aangenomen
 • 6/1/2021
 • Maaibeleid en bloemrijke bermen
 • H. Doeven
 • Aangenomen
 • 4/26/2021
 • Lokaal eigenaarschap bij grootschalige energieopwekking
 • K.H. Smidt
 • Overgenomen door college
 • 4/26/2021
 • Voorstel vaststellen komgrenzen Wegenverkeerswet gemeente Westerveld
 • H. Doeven
 • Overgenomen door college
 • 3/30/2021
 • Motie vreemd aan de orde van de dag - wijziging verordening startersleningen
 • K.H. Smidt
 • Overgenomen door college
 • 3/30/2021
 • Verlenging geldigheidsduur nota bodembeheer
 • H. Doeven
 • Overgenomen door college
 • 1/26/2021
 • Beleidsuitgangspunten kleinschalige hernieuwbare energie
 • H. Doeven
 • Aangenomen
 • 12/22/2020
 • Verordening op de heffing en invordering van Lijkbezorgingsrechten 2021
 • K.H. Smidt
 • Overgenomen door college
 • 11/17/2020
 • Op naar uitwerking van het bestemmingsplan Meerkamp-West
 • K.H. Smidt
 • Ingetrokken
 • 11/10/2020
 • Ondersteuning musea
 • H. Doeven
 • Ingetrokken
 • 11/10/2020
 • Bermverharding
 • H. Doeven
 • Ingetrokken
 • 11/10/2020
 • Partner worden in Deltaplan Biodiversiteitsherstel
 • J.Y.A. de Haas
 • Aangehouden
 • 11/10/2020
 • Verlaging vast bedrag in rioolheffing
 • K.H. Smidt
 • Verworpen
 • 11/10/2020
 • Aan de slag met uitwerking BrinQ
 • K.H. Smidt
 • Ingetrokken
 • 11/10/2020
 • Windmolens
 • H. Doeven
 • Aangenomen
 • 11/10/2020
 • Aan de slag met groei Sociaal Domein
 • J.Y.A. de Haas
 • Aangenomen
 • 10/6/2020
 • Ondersteuning Havelte door regievoering
 • H. Doeven
 • Aangehouden
 • 9/8/2020
 • Raden in Verzet m.b.t. versterking financiële positie gemeenten
 • K.H. Smidt
 • Aangenomen
 • 6/30/2020
 • Bouwen in kernen
 • K.H. Smidt
 • Aangenomen
 • 6/30/2020
 • 175 jaar Grondwet
 • H. Jager
 • Aangenomen
 • 6/30/2020
 • Herverdeling gemeentefonds
 • K.H. Smidt
 • Aangenomen
 • 6/23/2020
 • Toekomst Over Entinghe
 • H. Doeven
 • Aangenomen
 • 5/26/2020
 • Vervolg RES
 • H. Doeven
 • Aangenomen
 • 5/26/2020
 • Bijeenroepen speciale coronaraad
 • H. Jager
 • Aangehouden
 • 4/28/2020
 • Betaald parkeren in drukke natuurgebieden
 • H. Doeven
 • Aangenomen
 • 3/10/2020
 • Vluchtelingenkinderen
 • H. Jager
 • Verworpen
 • 2/25/2020
 • Motie van treurnis convenant gewasbeschermingsmiddelen
 • J.Y.A. de Haas
 • Verworpen
 • 2/4/2020
 • Collectieve evenementenverzekering voor gemeenten
 • H. Jager
 • Aangenomen