Gemeente Almelo
Home 

Moties


« Terug


Datum11/1/2018
AgendapuntRaad 01-11-2018 > C2 Ingediende moties
TitelBetrekken van de "effecten van wettelijke en aanvullende uitvoeringstaken
StatusAfgehandeld zie bijlage
IndienersCDA
CU
LAS
VVD
Portefeuillehouderv. Mierlo
Toelichting- in beeld te brengen welke wettelijke en welke aanvullende taken de maatschappelijke partners, in bijzonder GGD Twente, Veilig Thuis Twente en Avedan uitvoeren; - in beeld te brengen wat de resultaten en de effecten zijn van de uitvoering van deze taken; - de kosten van de verschillende taken in beeld te brengen; - in beeld te brengen waar zij overlap ziet, ook met taken van andere gesubsidieerde maatschappelijke partners, op basis van de beoogde resultaten en effecten; - haar bevindingen te presenteren aan de gemeenteraad en te betrekken bij de bezuinigingsopgave die voorligt.
Stand van zakenAfgedaan
Datum afdoening10/29/2019
Bijlage(s)Motie 19 VVD CDA LAS CU - Betrekken van de effecten uitv.taken maatsch.partners bij bezuinigingsopgave.pdf
Stand van zaken Motie Effecten van subsidies in het sociaal domein
Motie 19 Inventarisatie resultaten en effecten subsidies.pdf