Kaderstelling projecten


« Terug


ID198
OnderwerpInbreidingslocaties Schoutenstraat I
ProgrammaWoon- en leefomgeving
Beleidsproduct312
Bijlage2014-12-16, Schoutenstraat I, raadsvoorstel.pdf
2014-12-16, Schoutenstraat I, bijlage 1 bij raadsvoorstel = Nota Zienswijzen.pdf
2014-12-16, Schoutenstraat I, bijlage 2 bij raadsvoorstel = Staat van wijzigingen.pdf
2014-12-16, Schoutenstraat I, vastgesteld_Toelichting.pdf
2014-12-16, Schoutenstraat I, vastgesteld_Toelichting_Bijlage 1 beeldkwaliteitsplan.pdf
2014-12-16, Schoutenstraat I, vastgesteld_Toelichting_Bijlage 2 bodemonderzoek.pdf
2014-12-16, Schoutenstraat I, vastgesteld_Toelichting_Bijlage 3 natuurtoets.pdf
2014-12-16, Schoutenstraat I, vastgesteld_Toelichting_Bijlage 4 onderzoek vleermuizen.pdf
2014-12-16, Schoutenstraat I, vastgesteld_Toelichting_Bijlage 5 onderzoek externe veiligheid.pdf
2014-12-16, Schoutenstraat I, vastgesteld_Toelichting_Bijlage 6 advies VGGM externe veiligheid.pdf
2014-12-16, Schoutenstraat I, vastgesteld_Toelichting_Bijlage 7 akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai.pdf
2014-12-16, Schoutenstraat I, vastgesteld_Toelichting_Bijlage 8 onderzoek luchtkwaliteit.pdf
2014-12-16, Schoutenstraat I, vastgesteld_Toelichting_Bijlage 9 Inspraakverslag.pdf
2014-12-16, Schoutenstraat I, vastgesteld_Toelichting_Bijlage 10 Nota zienswijzen.pdf
2014-12-16, Schoutenstraat I, vastgesteld_Regels.pdf
2014-12-16, Schoutenstraat I, vastgesteld_Verbeelding (plankaart).pdf
2015-11-11, Aangenomen motie 10 VVD-Pro'98-SGP-BI-CDA Integraal ontsluitingsplan infrastructuur voor Thorbeckelaan-Mr. Troelstralaan-Sc.pdf
2014-12-16, Schoutenstraat I, Agendapunt XI-7 verworpen amendement 1 Pro'98 De maximale hoogte van de bebouwing (Regels_ art. 7.2) op 11 meter te stell.pdf
2014-12-16, Schoutenstraat I, raadsbesluit.pdf
2016-04-13, Besluit B&W inzake instemming adviesnota verkeersafwikkeling Thorbeckelaan-Schoutenstraat.pdf
2017-03-09, BI vragen en antwoorden verkeerssituatie Thorbeckelaan-Schoutenstraat.pdf