Kaderstelling projecten


« Terug


ID184
OnderwerpColumbizpark, 2016
ProgrammaBedrijvigheid en bereikbaarheid
Beleidsproduct222
Bijlage06-07-2016. Raad, Mail d.d. 1 juli 2016 met aanvullende informatie over de milieuvergunning.pdf
06-07-2016; Raad, Memo verduidelijkende informatie zienswijze Schaffelaarbos_ n.a.v. commissie Grondgebied van 23 juni 2016.pdf
06-07-2016, Raad, Toezichtsrapport Omgevingsdienst RegioArnhem d.d. 8 juni 2016_ n.a.v. commissie Grondgebied van 23 juni 2016.pdf
06-07-2016, Raad, Toezichtsrapport Omgevingsdienst Regio Arnhem d.d. 17 december 2015_ n.a.v. commissie Grondgebied van 23 juni 2016.pdf
06-07-2016, Raad, Raadsvoorstel bestemmingsplan Columbizpark 1.pdf
06-07-2016, Raad, Bijlage 1 bij raadsvoorstel = Nota Zienswijzen.pdf
06-07-2016, Raad, Bijlage 2 bij raadsvoorstel = Staat van wijzigingen.pdf
06-07-2016, Raad, Toelichting.pdf
06-07-2016, Raad, Toelichting_Bijlage 1 Archeologisch vooronderzoek (2008).pdf
06-07-2016, Raad, Toelichting_Bijlage 2 Beeldregieplan (2015).pdf
06-07-2016, Raad, Toelichting Bijlage 3 Beschikking intrekking Elko Chemie (2011).pdf
06-07-2016, Raad, Toelichting_Bijlage 4 Bodemsanering (2015).pdf
06-07-2016, Raad, Toelichting_Bijlage 5 Bodemsanering - evaluatie (2016).pdf
06-07-2016, Raad, Toelichting_Bijlage 6 Inrichtingsplan Baron van Nagellstraat (2013).pdf
06-07-2016, Raad, Toelichting_Bijlage 7 Klic melding (2015).pdf
06-07-2016, Raad, Toelichting_Bijlage 8 Kruispuntberekening (2015).pdf
06-07-2016, Raad, Toelichting_Bijlage 9 Nota Inspraak en overleg (2015).pdf
06-07-2016, Raad, Toelichting_Bijlage 11 Onderzoek geur (2015).pdf
06-07-2016, Raad,Toelichting_Bijlage 10 Nota Zienswijzen (2016).pdf
06-07-2016, Raad, Toelichting_Bijlage 12 Onderzoek explosieven (2011).pdf
06-07-2016, Raad, Toelichting_Bijlage 13 Onderzoek explosieven (2015).pdf
06-07-2016, Raad, Toelichting_Bijlage 14 Vergunning Beuth (2007).pdf
06-07-2016, Raad, Toelichting_Bijlage 15 Verkeerscirculatieplan (2016).pdf
06-07-2016, Raad, Toelichting_Bijlage 16 Vormgeving kruispunt (2016).pdf
06=07-2016, Raad, Regels.pdf
06-07-2016, Raad, Regels_Bijlage 1 Nota Parkeernormen (2015).pdf
06-07-2016, Raad, Regels_Bijlage 2 STAAT VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN FUNCTIEMENGING.pdf
06-07-2016, Raad, Verbeelding (plankaart)_gewijzigd door aangenomen amendement.pdf
06-07-2016, Raad, Aangenomen amendement 1 FvdB -CDA - PRO inzake maatvoeringsaanduiding max. opvlakte congrescentrum wijzigen naar 820 m2 Columbi.pdf
06-07-2016, Raad, Aangenomen motie 2 CDA-PRO-FvdB overleg Schaffelaarbos BV over vergunning en raad op de hoogte houden van ontwikkelingen.pdf
06-07-2016, Raad, Raadsbesluit_gewijzigd door aangenomen amendement.pdf