Toezeggingen


« Terug


ID2354
OnderwerpBrief Strategie Alliander
Fractie
InhoudMevrouw Klaassen (D66) refereert aan de brief van Alliander onder 16.b. waarin de toekomstige uitdagingen op het gebied van de energietransitie en woningbouw worden geschetst. Zien GS een rol weggelegd om de uitdagingen mede te helpen ondervangen? Gedeputeerde Van der Hoek stelt voor een uitgebreid schriftelijk antwoord t formuleren op deze vraag.
Behandeld inEEB
Behandeld in datum9/17/2018
Behandeld in agendaEconomie, Energie & Bestuur 17-09-2018 > 15.b Economie: Brief GS aan PS inz. brief Alliander (strategie Alliander) (C-agenda EEB 17-9-2018)
Behandelen inEEB
Stand van zaken
Behandelen in agenda
PortefeuillehouderHoek van der, J.
Einddatum
Afgedaan
Afgedaan met
Afgedaan met tekst