Toezeggingen


« Terug


ID2335
OnderwerpOverzicht proces Fiets
FractieD66
InhoudHet proces en de beslismomenten met betrekking tot de verschillende beleidsdocumenten die gaan over of betrekking hebben op het provinciaal fietsbeleid zijn volgens de D66-fractie onvoldoende helder. Gedeputeerde zegt toe dat zij zal proberen een overzicht te maken van het proces voor de komende twaalf maand. Het gaat hier o.a. over het Perspectief Fiets, de Agenda Mobiliteit en de Omgevingsvisie en de onderlinge samenhang van deze stukken.
Behandeld inM&F
Behandeld in datum5/17/2018
Behandeld in agendaMobiliteit & Financiën 17-05-2018 > 10.f Concept Perspectief Fiets (afdoening moties 31-2017 en 45-2017)
Behandelen inM&F
Stand van zakenBeantwoord met brief 918138/1084014 van 13 juni 2018.
Behandelen in agenda
PortefeuillehouderPost, E.
Einddatum
Afgedaan
Afgedaan metIngekomen stukken ter kennisname 30-06-2018
Afgedaan met tekst