Toezeggingen


« Terug


ID2454
Onderwerp1 begrotingswijziging 2021
Fractie
InhoudMw. Pels zegt toe: - in te stemmen met het voorstel om een keer naar het hele systeem van reserves te kijken. GS werken momenteel aan een verkenning om de financiering van de infrastructuur (het grootste programma in de begroting) meer inzichtelijk te maken voor PS. Deze zal op een apart moment besproken worden.
Behandeld inEFB
Behandeld in datum2/15/2021
Behandeld in agendaEconomie Financiën en Bestuur 15-02-2021 > 7.a Financien, Infrastuctuur, Landbouw, Milieu: : Voordracht Eerste begrotingswijziging 2021 (A-agenda NLG 8-2-2021, EFB en M&B 15-2-2021)
Behandelen inEFB
Stand van zakenBij behandeling jaarstukken 2020 en kaderbrief 2022 in EFB van 14 juni 2021 is opgemerkt: GS werken eraan om de kosten van de infrastructuur beter inzichtelijk te maken door middel van een financiële perspectiefnota, die overigens over meer onderwerpen gaat dan enkel mobiliteit, zoals klimaat en rekening rijden. Die perspectiefnota zal met PS gedeeld worden.
Behandelen in agenda
PortefeuillehouderPels, Z.
Einddatum
Afgedaan
Afgedaan metEconomie Financiën en Bestuur 28-10-2021
Afgedaan met tekstDe toezegging is opgenomen bij de toezeggingen over de begroting 2022