Toezeggingen


« Terug


ID2348
OnderwerpEnergietransitie: lijst projecten die GS uitvoeringsgereed achten in 2019
Fractie
InhoudDhr. De Kam (CDA) vraagt in het kader van de energietransitie en besteding van het bedrag van 10 miljoen euro een lijst met projecten die GS uitvoeringsgereed achten in 2019. Gedeputeerde Van der Hoek zegt dit toe.
Behandeld inEEB
Behandeld in datum6/18/2018
Behandeld in agendaEconomie, Energie & Bestuur 18-06-2018 > 13 Rondvraag portefeuille dhr. Van der Hoek en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa (naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van de hr. Van der Hoek behorende punten uit de c-agenda stellen)
Behandelen inEEB
Stand van zaken
Behandelen in agenda
PortefeuillehouderHoek van der, J.
Einddatum
Afgedaan
Afgedaan metEconomie, Energie & Bestuur 17-09-2018
Afgedaan met tekst