Toezeggingen


« Terug


ID2400
OnderwerpWoonambassadeur
Fractie
InhoudMevrouw De Vries (PvdA) mist de concrete invulling van de essentiële functie van de woonambassadeur in de begroting. De PvdA overweegt een amendement hiervoor in te dienen. Ook de kosten van deze ambassadeur zijn niet in de begroting meegenomen. Gedeputeerde Loggen zal hierop terugkomen.
Behandeld inRWK
Behandeld in datum10/14/2019
Behandeld in agendaRuimte Wonen en Klimaat 14-10-2019 > 4.a Voordracht Begroting 2020 en Memorie van Antwoord
Behandelen inRWK
Stand van zaken10-02-2020: Onderwerp is besproken bij de concept-Woonagenda 2020-2025. Maar komt op later moment nogmaals terug bij de commissie.
Behandelen in agenda
PortefeuillehouderLoggen, C.
Einddatum
Afgedaan
Afgedaan metRuimte Wonen en Klimaat 16-04-2020
Afgedaan met tekst