Toezeggingen


« Terug


ID2478
OnderwerpSocial Return/statushouders
Fractie
InhoudDhr. Zaal (GL) vraagt ten aanzien van C-agendapunt social return op welke wijze aandacht is besteed aan voor de positie van statushouders. Gedeputeerde Pels meldt dat in de verslaglegging aan PS niet per doelgroep is aangegeven hoe hiermee wordt omgegaan, maar voor alle doelgroepen bestaat voldoende aandacht. Zij zal een terugkoppeling geven specifiek over de statushouders.
Behandeld inEFB
Behandeld in datum9/6/2021
Behandeld in agendaEconomie Financiën en Bestuur 06-09-2021 > 4 Rondvraag portefeuille mw. Pels en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa (naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van mw. Pels behorende punten uit de c-agenda stellen)
Behandelen inEFB
Stand van zakenZie brief op c-agenda EFB 29-11-2021 (agendapunt 15b). Na vergadering 29-11-2021 de toezegging af doen.
Behandelen in agenda
PortefeuillehouderPels, Z.
Einddatum
Afgedaan
Afgedaan metEconomie Financiën en Bestuur 29-11-2021
Afgedaan met tekst