Toezeggingen


« Terug


ID2339
OnderwerpActieplan geluid doorberekenen verschil 60db en 63db
Fractie
InhoudMevrouw De Meij (50PLUS) vraagt wat een verdere verlaging van de plandrempel tegenhoudt als het geen geldkwestie is. De heer Tekin (ged.) legt uit dat de plannen in de tijd uitvoerbaar moeten zijn. Hij heeft het verschil tussen 60 en 63 dB niet doorgerekend. Hij zegt toe deze kosten door te rekenen, maar herhaalt zijn zorg over de uitvoerbaarheid.
Behandeld inNLWM
Behandeld in datum5/28/2018
Behandeld in agendaNatuur, Landbouw, Water & Milieu 28-05-2018 > 9.a Milieu: Vaststellen ambitieniveau Actieplan geluid provinciale wegen NH. (B-agenda NLWM 28-05-2018, met uitnodiging cie M&F)
Behandelen inNLWM
Stand van zaken
Behandelen in agenda
PortefeuillehouderTekin, A.
Einddatum
Afgedaan
Afgedaan metNatuur, Landbouw, Water & Milieu 24-09-2018
Afgedaan met tekstAfgedaan met bespreking concept-actieplan geluid Provinciale wegen