Toezeggingen


« Terug


ID2322
OnderwerpReuzenberenklauw
Fractie
InhoudDe heer Tekin (ged.) antwoordt dat de reuzenberenklauw op de Europese lijst van invasieve exoten staat. De provincie heeft hierover afspraken gemaakt met het Rijk en ontvangt geen beheervergoeding voor deze soort. Hij zegt toe de situatie bij de verschillende grondeigenaren te onderzoeken en informeert de commissie over de uitkomst.
Behandeld inNLWM
Behandeld in datum3/12/2018
Behandeld in agendaNatuur, Landbouw, Water & Milieu 12-03-2018 > 12 Rondvraag gedeputeerde Tekin en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa
Behandelen inNLWM
Stand van zakenAfgedaan met brief bij algemene documenten Cie NLWM 16-04-2018
Behandelen in agenda
PortefeuillehouderTekin, A.
Einddatum
Afgedaan
Afgedaan metNatuur, Landbouw, Water & Milieu 16-04-2018
Afgedaan met tekst