Moties


« Terug


ID2596
OnderwerpAmbitie bodemdaling
InhoudPS verzoeken GS: in het koersdocument t.b.v. het opstellen van de omgevingsvisie de ambitie op te nemen om verdere bodemdaling in veenweidegebieden te stoppen en waar mogelijk te herstellen;
NummerM66-2017
StatusAangenomen
IndienerStrens, A.J.C.E. (D66)
Mede-indienerBakker, W. (D66)
Klein, M.C.A. (ChristenUnie)
Kramer, F.J. (GroenLinks)
Leever, J.H. (ONH)
Liere, A.E. van (PvdD)
Papineau Salm, N. (PvdA)
Weemhoff, C. (D66)
FractieD66, PvdD, ChristenUnie-SGP, PvdA, ONH, GroenLinks
PortefeuillehouderGeldhof, J.
Loggen, C.
StemverhoudingTegen: VVD/CDA/PVV. Voor: overige fracties.
Datum PS11/13/2017
Behandelen inR&W
Stand van zaken GS10-04-2018 De motie is uitgevoerd. Voorstel is om de motie als afgedaan te beschouwen. 10-01-2018 Na bespreking in de commissie R&W op 7 december 2017 verwerkt in het Koersdocument NH2050 dat op 18 december 2017 is vastgesteld in PS.
Voorstel Presidium30-03-2018: Koersdocument is vastgesteld in PS van 18-12-2017. Voorstel: motie afdoen.
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan metPS 23-04-2018
Agendapunt
Afgedaan met tekst
BijlageM66-2017.pdf