Moties


« Terug


ID2641
OnderwerpGeen investeringen in vervuilende biomassa AANGEHOUDEN
InhoudPS verzoeken GS: - voordat een nieuw investeringsvoorstel van PDENH wordt goedgekeurd, met PDENH in overleg te treden en de duurzaamheidsdoelstellingen zo aan te passen dat er geen investeringen kunnen worden gedaan in projecten die winning van biomassa uit hout(stook) beogen; - zich uit te spreken tegen investeringen in biomassa die bijdraagt aan een verslechtering van de luchtkwaliteit; - in de eerste commissievergadering na het reces het investeringsreglement van PDENH te agenderen, teneinde de commissie in de gelegenheid te stellen voorstellen te formuleren om dit aan te passen;
NummerM35-2019
StatusAangehouden
IndienerKostic, I. (PvdD)
Mede-indienerBerg, van den D.J. (FvD)
Everduim, G. (DENK)
Alberts, R. (SP)
Voskuil, L.Hj (PvdA)
Gielen, A. (GroenLinks)
Wit, de B.G.P. (VVD)
Klein, M.C.A. (ChristenUnie)
FractiePvdD, FvD, DENK, SP, PvdA, GroenLinks, VVD, CU
PortefeuillehouderPels, Z.
Stemverhouding
Datum PS7/8/2019
Behandelen inM&B
Stand van zaken GS
Voorstel Presidiumnovember 2019: Presidium 4-11-2019 heeft besloten om de aangehouden moties niet meer op een lijst bij te houden. Derhalve worden alle nog openstaande aangehouden moties afgedaan. 15-07-2019: Reden aanhouden motie uit notulen PS 8-7-2019: "Ines KOSTIC (PvdD): Voorzitter. Het was een prachtig voorbeeld van een gezamenlijke motie. Wij denken nog steeds dat het haalbaar is, omdat wij het volgens mij in de kern nog eens zijn. De gedeputeerde adviseert toch nog om dit door te schuiven naar de volgende bespreking in de commissie. Ik vertrouw er nu even op dat de gedeputeerde dit serieus meeneemt en meedenkt en dat er straks alle ruimte is om dit goed te bespreken en strengere eisen aan biomassa toe te passen. ……... Prima, wij houden de motie aan en daar zijn de overige indieners het mee eens zie ik. Ik hoop dat wij het straks kunnen aanpakken en dat het niet verzandt in niets.
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan metPresidium 04-11-2019
AgendapuntPS-vergadering 08-07-2019 > 11.a Verzoek tot uitbreiding fondsvermogen van het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland BV (PDENH, VD-54).
Afgedaan met tekst
BijlageM35-2019 aangehouden ONLINE VERSIE.pdf