Moties


« Terug


ID2597
OnderwerpParticipatie bijeenkomst gemeenteraden, waterschapsbesturen t.b.v. Omgevingsvisie
InhoudPS verzoeken GS: * een participatiebijeenkomst te organiseren voor gemeenteraden, waterschapsbesturen over de Omgevingsvisie voor Noord-Holland voor behandeling van de concept-Omgevingsvisie in de commissie en de Staten; * bij deze participatie bijeenkomsten gemeenteraden, waterschapsbesturen in delegatie in de gelegenheid te stellen hun suggesties en vragen rechtstreeks aan Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten kenbaar te maken; * het College van Gedeputeerde staten te verzoeken om de benodigde middelen vrij te maken voor de onkosten van deze participatie bijeenkomst.
NummerM73-2017
StatusAangenomen
IndienerSlettenhaar, P. (VVD)
Mede-indienerHaagsma, J. (CDA)
Papineau Salm, N. (PvdA)
Strens, A.J.C.E. (D66)
FractieVVD, CDA, D66, PvdA
PortefeuillehouderGeldhof, J.
StemverhoudingVoor: alle fracties
Datum PS11/13/2017
Behandelen inR&W
Stand van zaken GS18-06-2018: 2participatiebijeenkomsten hebben plaatsgevonden op 22 en 23 mei 2018. De inspraakreacties van gemeenteraadsleden en leden van AB’s van de waterschappen zijn door de aanwezige Statenleden meegenomen in de bespreking van de Ontwerp-Omgevingsvisie NH2050 in de commissie R&W op 28 mei 2018. Hiermee kan de motie als afgedaan beschouwd worden. 13-04-2018 Op 22 en 23 mei organiseren PS twee participatiebijeenkomsten (1 voor MRA en 1 voor NHN) voor gemeenteraadsleden en leden van waterschapsbesturen. Doel is input op te halen voordat de ontwerp Omgevingsvisie ter inzage wordt gelegd 10-01-2018: Op 8 februari was het congres Omgevingsvisie.
Voorstel Presidium11-09-2018: de bijeenkomsten zijn georganiseerd, zowel door GS als -met de hoorzittingen- door PS. Voorstel: motie afdoen. 10-04-2018: PS organiseren twee participatiebijeenkomsten op 22&23 mei 2018 voor gemeenteraden en waterschapsbesturen.
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan metPS 08-10-2018
Agendapunt
Afgedaan met tekst
BijlageM73-2017.pdf