Artikel 45 vragen RvO


« Terug


ID17
Datum vraag9/30/2019
OnderwerpEenzaamheid
TypeSchriftelijk ex art. 45 RvO
RaadsledenAdri van der Weyde (CDA)
ToelichtingTijdens de vergadering van de gemeenteraad van 3 juli 2018 bracht de CDA-fractie de motie: “Eenzaamheid” in. Deze motie werd door de volledige raad gesteund en leidde dan ook tot een plan van aanpak dat in de raadsvergadering van 26 maart 2019 werd vastgesteld. In de eerder genoemde motie verzocht het CDA het college niet alleen om te komen tot een integrale en structurele aanpak, met een daarbij behorend plan van aanpak waarin de verbinding gelegd wordt met lokale én met landelijke initiatieven. Een van die landelijke initiatieven waarvoor het CDA nadrukkelijk aandacht vroeg in de motie was de “Week tegen Eenzaamheid”. Het CDA moest helaas constateren dat er in de week van 27 september tot en met 6 oktober 2018, dus na het door de volledige gemeenteraad ondersteunen van de CDA – motie op 3 juli 2018, op geen enkele wijze door de gemeente aandacht aan deze week is gegeven. In 2019 wordt voor de tiende keer de “Week tegen Eenzaamheid” gehouden en wel van 1 tot en met 8 oktober. In het hele land is er dan extra aandacht voor het thema eenzaamheid. Het motto is dan: “Kom erbij!” De week wordt georganiseerd in het kader van het actieprogramma: “Eén tegen eenzaamheid” van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Opnieuw moet het CDA met teleurstelling constateren dat er in de gemeente Westerveld op initiatief van het college geen activiteiten in dit kader worden georganiseerd en dat terwijl onderzoek op initiatief van VWS laat zien dat maar liefst 80% van de bevolking een bijdrage wil leveren om eenzaamheid terug te dringen en maar liefst 86% van de Nederlanders aangeeft mee te willen doen aan een activiteit als hij of zij daartoe wordt uitgenodigd.
Datum antwoord10/31/2019
Bijlage(s)17.a Schriftelijke vragen CDA over eenzaamheid.docx
17.b Beantwoording schriftelijke vragen CDA over eenzaamheid.pdf