Moties


« Terug


ID129
OnderwerpAbonnementstarief huishoudelijke hulp (WMO)
ToelichtingRoept het college op: - actief het Rijk te bewegen tot verbetering van de systematiek omtrent de voorziening huishoudelijke hulp in de WMO, waarbij in ieder geval ook de implementatie van een eenvoudige en effectieve inkomens- en vermogenstoets aan de orde komt; - aan te sluiten bij de gemeenten die de VNG verzoeken het abonnementstarief mede inzet te maken van de gesprekken voor de Kabinetsformatie. En gaat over tot de orde van de dag.
Datum6/1/2021
AgendapuntPolitieke avond Westerveld 01-06-2021 > 1.11 Motie vreemd aan de orde van de dag (CDA, VVD, D66) - Abonnementstarief huishoudelijke hulp
StatusAangenomen
StemverhoudingUnaniem aangenomen
Raadsleden
FractiesCDA
D66
VVD
PortefeuillehouderJ.Y.A. de Haas
Geplande afdoening
Stand van zaken
Afdoeningsdatum
Bijlage(s)Motie vreemd CDA, VVD, D66 - abonnementstarief huishoudelijke hulp (WMO)