Moties


« Terug


ID96
OnderwerpMotie onafhankelijke evaluatie OFW
Toelichtingverzoekt het college van burgemeester en wethouders: 1. in het jaarlijks bestuurlijk overleg met het Ondernemersfonds aan te dringen op tussentijdse onafhankelijke evaluatie waarbij een overgroot deel van de betalende ondernemers wordt gevraagd naar de positieve ervaringen maar ook de ongenoegens en verbeterpunten in de werking van het Ondernemersfonds; 2. bij te dragen aan een transparante onafhankelijke evaluatie; en gaat over tot de orde van de dag.
Datum12/17/2019
AgendapuntPolitieke avond Westerveld 17-12-2019 > 1.7 Voorstel evaluatie en besluit voortzetting Stichting Ondernemersfonds Westerveld
StatusVerworpen
StemverhoudingDe motie is verworpen met 6 stemmen voor (Progressief Westerveld en CDA) en 10 stemmen tegen (VVD, PvdA, Gemeentebelangen en DSSW/SW)
RaadsledenAdri van der Weyde (CDA)
Anke Oosterhuis (D66)
Gerjo Ballast (CDA)
Hans de la Mar (PW)
Michiel van de Kasteelen (PW)
Wilfred Beets (PW)
FractiesCDA
Progressief Westerveld
PortefeuillehouderJ.Y.A. de Haas
Geplande afdoening
Stand van zaken
Afdoeningsdatum
Bijlage(s)Motie onafhankelijke evaluatie OFW bij Ondernemersfonds Westerveld VERWORPEN.pdf