Moties


« Terug


ID97
OnderwerpUitvoeringsagenda Woonvisie
ToelichtingVerzoekt het college: - om de uitvoeringsagenda te voorzien van een tijdpad en prioriteitstelling van de verschillende onderwerpen en deze planning in het voorjaar met de raad te bespreken, en gaat over tot de orde van de dag.
Datum12/17/2019
AgendapuntPolitieke avond Westerveld 17-12-2019 > 1.6 Voorstel over Woonvisie
StatusStaken van stemmen
StemverhoudingDe motie wordt op 7 januari 2020 opnieuw in stemming gebracht i.v.m. 'staken van stemmen' 8 stemmen voor (Progressief Westerveld, CDA, PvdA) en 8 stemmen tegen (VVD, DSSW/SW en Gemeentebelangen)
RaadsledenAnke Oosterhuis (D66)
Hans de la Mar (PW)
Michiel van de Kasteelen (PW)
Wilfred Beets (PW)
FractiesProgressief Westerveld
PortefeuillehouderK.H. Smidt
Geplande afdoening
Stand van zaken
Afdoeningsdatum
Bijlage(s)Motie uitvoeringsagenda woonvisie STAKEN VAN STEMMEN.pdf