link naar deze pagina

Raadsvergadering - 28 mei 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: J.A. de Boer MSc
Bundel:
pdf Agendabundel (35,2MB)
Algemene documenten:

0
Vragenkwartier
1
Opening
2
Vaststelling agenda raadsvergadering
3
Mededelingen
4.A
Besluitenlijst gemeenteraad van 16 april 2019
4.B
Overzicht begrotingswijzigingen en verloop post onvoorzien
4.C
Bestuurlijke planning 2019
5.A
Terugkoppeling kwaliteitscommissie gemeente Buren
5.B
Terugkoppeling werkgroepen/forums
5.C
Terugkoppeling gemeenschappelijke regelingen
6
A-STUKKEN (HAMERSTUKKEN)
6.1
Benoeming accountant 2019 t/m 2022
6.2
Wijziging gemeenschappelijke regeling (GR) Werkzaak Rivierenland 2019
6.3
Reactie Bouwstenen t.b.v. de Meerjarenstrategie GGD GZ 2020-2023
6.4
Verordening maatschappelijke ondersteuning mei 2019
6.5
Overgang van Programma voor de Leefomgeving en IBOR/IVOR naar Omgevingswet en Kerngericht Werken
7
B-STUKKEN (BESPREEKSTUKKEN)
7.1
Motie over niet geagendeerd onderwerp van de VVD: MKB vriendelijkste gemeente
7.2
Motie over niet geagendeerd onderwerp van de VVD: nieuwsbrief economische zaken
7.3
Strategische advisering en verantwoording
7.4
Advies over verklaring van geen bedenking voor project Zandekkers
7.5
Tussentijdse aanpassing huurovereenkomst Het Heerenlogement i.v.m. verbouwing

8
Sluiting