Moties

AgendapuntTitelStatusEinddatumOrganisatieonderdeel
 • D.036613: leges kinderopvang
 • Afgerond
 • 9/26/2019
 • Team Advies
 • D.036610: stimuleren lokale economie
 • Afgerond
 • 8/1/2020
 • Team Beleid
 • D.036611: aanpak woonbehoefte gemeente Buren
 • Afgerond
 • 1/6/2020
 • Team Beleid
 • D.036608: alternatieve uitbreidingsopties
 • Afgerond
 • 9/10/2019
 • Team Beleid
 • RMA 240 project Sterk Bestuur (niet geagendeerd onderwerp)
 • Afgerond
 • 1/14/2015
 • RMA 274 woningbouwprogrammering
 • Afgerond
 • 9/29/2016
 • RMA 213 regionale visie en thema's wonen en zorg, regio Rivierenland
 • Afgerond
 • 7/22/2014
 • RMA 214 legesheffing e.d. bij evenementen
 • Afgerond
 • 9/18/2014
 • RMA 264 provinciale rotondes
 • Afgerond
 • 12/22/2015
 • RMA 265 minimabeleid
 • Afgerond
 • 11/20/2015
 • RMA 295 opvang vluchtelingen
 • Afgerond
 • 9/28/2016
 • RMA 369 vliegroutes van en naar Lelystad
 • Afgerond
 • 2/19/2018
 • RMA 378 onderzoek verkeersveiligheid
 • Afgerond
 • 2/19/2018
 • RMA 366 blijversleningen
 • Afgerond
 • 2/19/2018
 • RMA 367 overlast hondenpoep
 • Afgerond
 • 2/19/2018
 • RMA 368 financiering vervanging van essenbomen
 • Afgerond
 • 12/14/2017
 • D.017998 bestuurlijke planning
 • Afgerond
 • 7/4/2019
 • Staf
 • D.017997 energietransitie
 • Afgerond
 • 3/5/2019
 • Team Beleid
 • D.018001 toevoegen agendapunt gemeenschappelijke regelingen
 • Afgerond
 • 11/22/2018
 • Team Regie en Projecten
 • RMA 269 raakvlakken met dierenmishandeling
 • Afgerond
 • 11/6/2015
 • RMA 308 STIB
 • Afgerond
 • 12/20/2016
 • RMA 312 preventie zorg
 • Afgerond
 • 12/20/2016
 • RMA 292 Veilig Thuis, onderdeel van de GGD Gelderland-Zuid
 • Afgerond
 • 4/14/2016
 • D.026787 Motie van treurnis PvdD, CDA en D66: tweemaandelijkse rapportage
 • Afgerond
 • 3/5/2019
 • Motie CDA en PCG: visie voor beleid
 • Afgerond
 • 3/5/2019
 • Team Beleid
 • D.026782 PvdD: zonnevelden
 • Afgerond
 • 3/5/2019
 • Team Beleid
 • Motie D66: Buren neemt deel aan het project 'Zonnedakrevolutie'
 • Afgerond
 • 3/5/2019
 • Team Beleid
 • D.026783 PvdD: voorbeeldfunctie gemeente
 • Afgerond
 • 3/5/2019
 • Team Beleid
 • D.026784 PvdD: veeteelt als 4e speerpunt
 • Afgerond
 • 3/5/2019
 • Team Beleid
 • RMA 349 Duurzaamheidsparagraaf
 • Afgerond
 • 12/31/2017
 • RMA 350 digitale veiligheidsparagraaf
 • Afgerond
 • 12/31/2017
 • RMA 352 afschaffen hondenbelasting
 • Afgerond
 • 12/31/2017
 • RMA 348 concept kader duurzaamheid
 • Afgerond
 • 12/31/2017
 • RMA 351 uitvoering Wmo
 • Afgerond
 • 11/8/2017
 • RMA 236 gemeentelijk vastgoed
 • Afgerond
 • 3/2/2016
 • D.053059 Studenten OV-kaart inzetten op regiotaxi
 • Afgerond
 • Team Beleid
 • D.053058 ANPR-camera
 • Loopt
 • Team Regie en Projecten
 • RMA 252 huisvesting muziekvereniging Soli Deo Gloria
 • Afgerond
 • 5/19/2015
 • RMA 251 aanpassing verordening
 • Afgerond
 • 5/19/2016
 • RMA 332 elektronische bekendmakingen (niet geagendeerd onderwerp)
 • Afgerond
 • 4/21/2017
 • RMA 331 ontwikkelingen DrieslagLienden (niet geagendeerd onderwerp)
 • Afgerond
 • 3/29/2017
 • D.002437 statiegeldalliantie januari 2018
 • Afgerond
 • 3/13/2018
 • D.002500 toepassing VAB-regeling
 • Afgerond
 • 1/30/2018
 • D.002504 Sebava - Knorhof 2.0
 • Afgerond
 • 1/30/2018
 • D.002502 invoering algemene bouwstop voor veehouderijen
 • Afgerond
 • 1/30/2018
 • D.002499 vergroting bouwblok en wijziging bestemmingsplan
 • Afgerond
 • 1/30/2018
 • RMA 305 dubbelbestemming
 • Afgerond
 • 10/24/2016
 • D.033612 dierenopvang overige huisdieren (niet geagendeerd)
 • Afgerond
 • 10/29/2019
 • Team Advies
 • D.033610 tekorten sociaal domein, in het bijzonder Jeugdzorg en GGZ (niet-geagendeerd)
 • Afgerond
 • 9/30/2019
 • Team STIB
 • D.033609 GR Grip 4 informatievoorziening vanuit college
 • Loopt
 • Team Regie en Projecten