link naar deze pagina

Raadsvergadering - 5 februari 2015

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: J. van Zomeren
Bundel:
pdf Agendabundel (73.1MB)

1
Mogelijkheid tot inspreken
2
Opening en vaststellen van de agenda
3
Vragenrecht raadsleden
4
Vaststellen besluitenlijst en kennisnemen van de notulen vergadering gemeenteraad van 11-12-2014
5
Ingekomen stukken
6.a
Mededelingen
7.b
Postlijst 24-11-2014 t/m 20-01-2015
8
Hamerstukken
8.a
1ste begrotingswijziging
8.b
Principeverzoek aanleg 4 nieuwe standplaatsen
8.c
Beleidsplan & beheersplan openbare verlichting
9
Diverse bestemmingsplannen
9.a
De Bloemerd
9.b
Gemert-Bakel Stedelijke gebieden
9.c
Gemert-Bakel buitengebied herziening oktober
9.d
Weerijs
10
Evalueren marktverordening
11
Kadernota integrale veiligheid Peelland 2015-2018
12
Verordening Ondergrondse Infrastructuur
13
Bespreekstukken
13.a
Gemeenschappelijke regeling MRE
14
Aanvullend krediet renovatie installatie gemeentehuis
16
VAB beleid
17
Sluiting