Moties

Datum (raad)DatumIndiener(s)OnderwerpStatus
 • 7/9/2020
 • Toon Coopmans
 • Motie voorzieningen permanente teeltmaatregelen
 • 7/9/2020
 • Stefan Janszen
 • Motie witte anjer perkje
 • 7/9/2020
 • Jan Vroomans
 • 20200709 Motie bezuiniging sociaal domein 2020
 • Verworpen
 • 11/9/2017
 • 20171109 Aangenomen moties mbt de begroting 2018 : 8. Motie Prettig wonen in Gemert-Bakel DP 11. Motie Bouwen D66
 • Aangenomen
 • 7/8/2021
 • Stefan Janszen
 • Motie financiële bijdrage kasteelontwikkeling
 • Aangenomen
 • 7/8/2021
 • Aangenomen moties mbt de kadernota 2022
 • Aangenomen
 • 7/8/2021
 • Rens de Haas
 • Motie Kasteelontwikkeling
 • Aangenomen
 • 11/8/2018
 • Jan Hoevenaars
 • Motie kasteelplan Gemert - landerijen complex historische buitenplaats
 • Verworpen
 • 11/8/2018
 • Bart van Oort
 • Motie maatregelen Golfbaan de Stippelberg
 • Aangenomen
 • 11/8/2018
 • Jan Hoevenaars
 • Motie Kasteelplan Gemert - Parkeren
 • Verworpen
 • 11/7/2019
 • Motie Oproep 3.0 fte wethouders
 • Verworpen
 • 11/7/2019
 • Bart van Oort
 • Motie Stimuleren bijen en vogels
 • Aangenomen
 • 11/7/2019
 • Bart van Oort
 • Motie Formeren werkgroep Omgevingsvisie
 • Aangenomen
 • 11/7/2019
 • Jan Vroomans
 • Motie Visie leefbaarheid kleine kernen
 • Aangenomen
 • 11/7/2019
 • Bart van Oort
 • Motie Evenemententerrein Gemert
 • Aangenomen
 • 10/7/2021
 • Motie Verruimen toegang bevolkingsonderzoeken borstkanker en darmkanker. Uitgevoerd door college via brief aan Minister VWS
 • Aangenomen
 • 10/7/2021
 • Motie Fuse
 • Aangenomen
 • 10/7/2021
 • Motie Peilen ervaringen van jongeren
 • Aangenomen
 • 10/7/2021
 • Motie Uitvoeren van de Woonvisie 2020 - 2024
 • Verworpen
 • 10/7/2021
 • Motie Prioriteren herinrichting burg. De Bekkerlaan
 • Aangenomen
 • 7/5/2018
 • Anita Relou
 • Verkeersveiligheid belonen goed gedrag
 • Verworpen
 • 7/5/2018
 • Bart van Oort
 • Meerjarenplan Sociaal Domein
 • Aangenomen
 • 7/5/2018
 • Bart van Oort
 • Boerderijsplitsing
 • Aangenomen
 • 7/4/2019
 • Motie van wantrouwen Wethouder van Dijk
 • Verworpen
 • 6/4/2020
 • Motie Luitenant-generaal De Best Kazerne
 • Aangenomen
 • 6/4/2020
 • Bart van Oort
 • Motie doortrekken snelweg A77 naar A50-N279
 • Aangenomen
 • 6/4/2020
 • Motie Maatschappelijke Kosten Baten Analyse
 • Verworpen
 • 5/31/2018
 • Walter Manders
 • Aansluiting A50 via Boekel en Uden
 • Aangenomen
 • 1/30/2020
 • Motie Kasteel Gemert _autoluw kasteellaan
 • Aangenomen
 • 1/30/2020
 • Motie Parkeren Bakel
 • Aangenomen
 • 1/30/2020
 • Motie MFA Bakel
 • Aangenomen
 • 1/30/2020
 • Motie Wateroverlast
 • Aangenomen
 • 11/29/2016
 • 20161129 Aangenomen moties mbt de begroting 2017: 1. Motie dialoog agrariërs en burgers, 2. Motie gezondheidsonderzoek in vergunningsaanvragen veehouderijen, 3. Motie ondersteuning initiatieven gemeenschap Handel en Stem van Bakel, 4. Motie intensieve veehouderij de Rips, 5. Motie openstelling kasteeltuin, 6. Motie groen, 7. Motie smart, 9. Motie uibetaaldata bijstand, 15. Motie mantelzorg en respijtzorg, 16. Motie initiatief werkbudget wijkteams en werkgroepen zorg, 17. Motie groen (was amendement)
 • Aangenomen
 • 1/28/2021
 • Motie solitaire recreatiewoningen
 • Aangenomen
 • 1/28/2021
 • Jan Vroomans
 • Motie Rooije Hoefsedijk 41
 • Verworpen
 • 9/26/2019
 • Motie uitzonderingen woningbouwprogramma 2019
 • Aangenomen
 • 9/26/2018
 • Jan Vroomans
 • Motie van treurnis - 2e financiële rapportage
 • Verworpen
 • 9/26/2018
 • Jan Vroomans
 • Werkgroep Financien
 • Verworpen
 • 5/26/2020
 • Motie Volksgezondheid op 1
 • Aangenomen
 • 5/26/2020
 • Motie coronabesmettingen
 • Aangenomen
 • 5/22/2019
 • Motie golfbaan
 • Aangenomen
 • 4/22/2021
 • Motie MFA Bakel
 • Aangenomen
 • 4/22/2021
 • Motie knelpunten reconstructie N272
 • Aangenomen
 • 4/22/2021
 • Motie vrijstellingsregeling giften aan ontvangers van een bijstandsuitkering
 • Aangenomen
 • 4/22/2021
 • Motie parochiehuis Bakel
 • Aangenomen
 • 4/22/2021
 • Motie versterken participatie minima
 • Aangenomen
 • 4/22/2021
 • Motie WOZ bezwaren
 • Aangenomen
 • 3/19/2015
 • VRBZO Toekomstvisie brandweerzorg, dekkingsplan en 1e begrotingswijziging 2015
 • Aangenomen
 • 3/18/2021
 • Motie Lokale politiek dichter bij de burgers brengen
 • Aangenomen
 • 3/18/2021
 • Jan Vroomans
 • Motie Actief betrekken Raad
 • Verworpen