Moties

Datum (raad)DatumIndiener(s)OnderwerpStatus
 • 11/9/2017
 • Aangenomen moties mbt de begroting 2018 : 8. Motie Prettig wonen in Gemert-Bakel DP 11. Motie Bouwen D66
 • Aangenomen
 • 11/8/2018
 • Jan Hoevenaars
 • Motie Kasteelplan Gemert - Parkeren
 • Verworpen
 • 11/8/2018
 • Bart van Oort
 • Motie maatregelen Golfbaan de Stippelberg
 • Aangenomen
 • 11/8/2018
 • Jan Hoevenaars
 • Motie kasteelplan Gemert - landerijen complex historische buitenplaats
 • Verworpen
 • 11/7/2019
 • Bart van Oort
 • Motie Stimuleren bijen en vogels
 • Aangenomen
 • 11/7/2019
 • Bart van Oort
 • Motie Formeren werkgroep Omgevingsvisie
 • Aangenomen
 • 11/7/2019
 • Motie Oproep 3.0 fte wethouders
 • Verworpen
 • 11/7/2019
 • Jan Vroomans
 • Motie Visie leefbaarheid kleine kernen
 • Aangenomen
 • 11/7/2019
 • Bart van Oort
 • Motie Evenemententerrein Gemert
 • Aangenomen
 • 7/5/2018
 • Bart van Oort
 • Boerderijsplitsing
 • Aangenomen
 • 7/5/2018
 • Anita Relou
 • Verkeersveiligheid belonen goed gedrag
 • Verworpen
 • 7/5/2018
 • Bart van Oort
 • Meerjarenplan Sociaal Domein
 • Aangenomen
 • 7/4/2019
 • Motie van wantrouwen Wethouder van Dijk
 • Verworpen
 • 6/4/2020
 • Bart van Oort
 • Motie doortrekken snelweg A77 naar A50-N279
 • Aangenomen
 • 6/4/2020
 • Motie Luitenant-generaal De Best Kazerne
 • Aangenomen
 • 6/4/2020
 • Motie Maatschappelijke Kosten Baten Analyse
 • Verworpen
 • 5/31/2018
 • Walter Manders
 • Aansluiting A50 via Boekel en Uden
 • Aangenomen
 • 1/30/2020
 • Motie Kasteel Gemert _autoluw kasteellaan
 • Aangenomen
 • 1/30/2020
 • Motie Parkeren Bakel
 • Aangenomen
 • 1/30/2020
 • Motie MFA Bakel
 • Aangenomen
 • 1/30/2020
 • Motie Wateroverlast
 • Aangenomen
 • 11/29/2016
 • Aangenomen moties mbt de begroting 2017: 1. Motie dialoog agrariërs en burgers, 2. Motie gezondheidsonderzoek in vergunningsaanvragen veehouderijen, 3. Motie ondersteuning initiatieven gemeenschap Handel en Stem van Bakel, 4. Motie intensieve veehouderij de Rips, 5. Motie openstelling kasteeltuin, 6. Motie groen, 7. Motie smart, 9. Motie uibetaaldata bijstand, 15. Motie mantelzorg en respijtzorg, 16. Motie initiatief werkbudget wijkteams en werkgroepen zorg, 17. Motie groen (was amendement)
 • Aangenomen
 • 9/26/2019
 • Motie uitzonderingen woningbouwprogramma 2019
 • Aangenomen
 • 9/26/2018
 • Jan Vroomans
 • Werkgroep Financien
 • Verworpen
 • 9/26/2018
 • Jan Vroomans
 • Motie van treurnis - 2e financiële rapportage
 • Verworpen
 • 5/26/2020
 • Motie coronabesmettingen
 • Aangenomen
 • 5/26/2020
 • Motie Volksgezondheid op 1
 • Aangenomen
 • 5/22/2019
 • Motie golfbaan
 • Aangenomen
 • 3/19/2015
 • VRBZO Toekomstvisie brandweerzorg, dekkingsplan en 1e begrotingswijziging 2015
 • Aangenomen
 • 3/16/2017
 • Motie Handhaving hondenpoep
 • Aangenomen
 • 3/15/2018
 • Toon Coopmans
 • Groen en stenen in balans
 • Aangenomen
 • 3/15/2018
 • Anita Relou
 • Uitvoering mantelzorgondersteuning CDA, DP en PvdA
 • Aangenomen
 • 7/14/2016
 • Motie Geitenhouderij (overgenomen/ zie toezeggingen raad)
 • Verworpen
 • 7/14/2016
 • Peeter Mastenbroek
 • Motie besluiten huishoudelijke ondersteuning
 • Aangenomen
 • 7/14/2016
 • Inge van Dijk
 • Motie voorjaarsnota- kansen zien
 • Aangenomen
 • 7/13/2017
 • Motie WMO inkomensgrens eigen bijdrage 2018 OPA PVDA
 • Aangenomen
 • 7/13/2017
 • Willie van den Heuvel
 • Motie toeristenbelasting LR
 • Aangenomen
 • 7/13/2017
 • Motie mantelzorgondersteuning CDA
 • Aangenomen
 • 7/13/2017
 • Inge van Dijk
 • Motie verkeersoverlast kern Bakel CDA
 • Aangenomen
 • 7/13/2017
 • Inge van Dijk
 • Motie ProDemos en Open dag CDA
 • Aangenomen
 • 7/13/2017
 • Inge van Dijk
 • Motie Kasteel planpresentatie CDA
 • Aangenomen
 • 7/13/2017
 • Motie participatiefonds CDA
 • Aangenomen
 • 7/13/2017
 • Willie van den Heuvel
 • Motie onderzoek ontwikkelingsmogelijkheden recreatie en toerisme LR
 • Aangenomen
 • 7/13/2017
 • Inge van Dijk
 • Motie verkeersveiligheid kernen Gemert en Bakel CDA
 • Aangenomen
 • 7/13/2017
 • Motie zwembad LR
 • Aangenomen
 • 11/8/2018
 • Ton Vogels
 • Motie kasteel
 • Verworpen
 • 12/13/2018
 • Bart van Oort
 • Motie zelfbouwen
 • Aangenomen
 • 2/1/2018
 • Stefan Janszen
 • Motie statiegeldalliantie
 • Aangenomen
 • 12/12/2019
 • Stan van Kollenburg
 • Motie surveillancewagen
 • Aangenomen
 • 12/12/2019
 • Rens de Haas
 • Motie Evenementenseizoen 2020
 • Verworpen