Raadsinformatienota's

PublicatiedatumOnderwerp
 • 23-1-2019
 • RIN Volkstuinvereniging Doonheide
 • 17-1-2019
 • RIN Uitkomsten decembercirculaire 2018 gemeentefonds
 • 16-1-2019
 • RIN overdracht eigendommen Fitland
 • 16-1-2019
 • RIN Uitkomsten enquete herontwikkeling centrum Bakel
 • 15-1-2019
 • 20190115 RIN Kaderbrief 2020 Senzer en reactiebrief college
 • 7-1-2019
 • RIN handhavingsuitvoeringsprogramma 2019
 • 7-1-2019
 • RIN prestatieafspraken 2019 met Goed Wonen en Stichting Huurdersbelang
 • 7-1-2019
 • RIN projectplan stagestad Helmond
 • 19-12-2018
 • RIN goedkeuring GS van begroting 2019 Gemert-Bakel
 • 19-12-2018
 • RIN ozb verenigingen of stichtingen
 • 18-12-2018
 • RIN Q3 GR Peelgemeenten
 • 12-12-2018
 • RIN resultaten BO-MIRT
 • 6-12-2018
 • RIN Bestemmingsplan Herziening Neerakker Fase I
 • 6-12-2018
 • RIN Veiligheidsplan Peelland 2019-2022
 • 5-12-2018
 • RIN Centrummanagement Gemert-Bakel
 • 5-12-2018
 • RIN Aankoop perceel grond + ontwerpbestemmingsplan Heerebosch, fase 2
 • 5-12-2018
 • RIN Extra Bijlage Beleidskader SD 2019 - 2023
 • 4-12-2018
 • RIN Procedure zwembad
 • 4-12-2018
 • RIN Regionale energie strategie
 • 29-11-2018
 • RIN Zonnepanelenproject De Groene Zone
 • 26-11-2018
 • RIN Buitengebied
 • 16-11-2018
 • RIN Jenaplanschool Pandelaar
 • 14-11-2018
 • RIN MRE Brainport Nationel Actieagenda en Uitvoeringsorganisatie Regio Deal
 • 8-11-2018
 • RIN Verkeersmaatregelen Bakel en Gemert
 • 6-11-2018
 • RIN Bijlagen bij Beleidskader Sociaal Domein 2019 - 2023
 • 1-11-2018
 • RIN Informeren beroep Gemert-Bakel Buitengebied 2017
 • 1-11-2018
 • RIN Stand van zaken BIO-fonds
 • 31-10-2018
 • RIN verkennende studie bundelroute
 • 24-10-2018
 • RIN Uitbreiding Bakelse Plassen
 • 23-10-2018
 • RIN Bestemmingsplan Detailhandel
 • 22-10-2018
 • RIN Inspraak Groene Kaart
 • 10-10-2018
 • RIN Ontwerpbestemmingsplan Woon-Werkgebied Elsendorp
 • 10-10-2018
 • RIN Tussenevaluatie handhavingsuitvoeringsprogramma 2018
 • 10-10-2018
 • RIN Budget mantelzorgondersteuning
 • 9-10-2018
 • RIN Uitkomsten septembercirculaire 2018
 • 8-10-2018
 • RIN BP partiële herziening Stedelijke gebieden, oktober 2018
 • 5-10-2018
 • RIN 2e kwartaalrapportage GR Peelgemeenten
 • 3-10-2018
 • RIN Niet aanwijzen Hondenuitlaatstrook Milheeze
 • 5-9-2018
 • RIN Regionale samenwerking jeugdhulp Zuidoost Brabant
 • 5-9-2018
 • RIN Werkagenda Verantwoorde jeugdhulp GR Peelgemeenten 2018-2022 en beheersmaatregelen
 • 5-9-2018
 • RIN Advies commissie MER N279 Veghel-Asten
 • 5-9-2018
 • RIN Nieuw stedenbouwkundig plan Elsenstraat-Zonnehoekje Milheeze
 • 4-9-2018
 • RIN Uitspraak rechtbank inzake verlenen omgevingsvergunnings bedrijfspanden (supermarkten)
 • 16-8-2018
 • RIN Stand van zaken vraag over N264 Uden - Haps
 • 15-8-2018
 • RIN Uitspraak Doonheide Ruimte voor Ruimte
 • 6-7-2018
 • RIN Kritische Prestatie Indicatoren archiefketen
 • 4-7-2018
 • RIN Resultaten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2017
 • 3-7-2018
 • RIN Verkoop gemeentegronden op Nederheide
 • 27-6-2018
 • RIN Uitspraak RvS inzake BP herz juli 2016 – Hilakker 1- 10 en 10a Bakel
 • 21-6-2018
 • RIN Uitkomsten meicirculaire 2018 gemeentefonds