Raadsinformatienota's

PublicatiedatumOnderwerp
 • 9/29/2020
 • RIN propositie Peelgemeenten MIRT-onderzoek
 • 9/23/2020
 • RIN Toetreding gemeente Veldhoven tot inkoopregio 10 voor de jeugd
 • 9/23/2020
 • RIN GR Peelgemeenten Q2 2020
 • 9/22/2020
 • RIN BP Stedelijke gebieden oktober 2020
 • 9/17/2020
 • RIN Plan van aanpak alcohol en drugs Gemert- Bakel
 • 9/16/2020
 • RIN samenwerking LEV
 • 9/14/2020
 • RIN resultaten CEO Wmo 2019
 • 9/4/2020
 • RIN begrotingsproces Senzer
 • 9/4/2020
 • RIN jaarverslag leerplicht regionaal 2018 - 2019
 • 9/3/2020
 • RIN jaarverantwoording kinderopvang 2019
 • 9/1/2020
 • RIN Maatregelen BSOB vanwege coronacrisis
 • 8/20/2020
 • RIN Stand van zaken bereikbaarheidsagenda en overige projecten mobiliteit
 • 8/19/2020
 • RIN Gespecialiseerde Kinderopvang
 • 7/9/2020
 • RIN Verkeersveiligheidsplan Gemert-Bakel
 • 7/8/2020
 • RIN Mantelzorgwaardering 2020
 • 7/8/2020
 • RIN Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting
 • 7/7/2020
 • RIN Horizontale verantwoording informatieketen 2019
 • 6/25/2020
 • RIN uitstel Omgevingswet
 • 6/24/2020
 • RIN doorontwikkeling Beschermd wonen in de Peelregio
 • 6/24/2020
 • RIN reconstructie St Annastraat
 • 6/17/2020
 • RIN Ambulancezorg Gemert-Bakel 2019
 • 6/16/2020
 • RIN Uitkomsten Mei-circulaire Gemeentefonds 2020
 • 6/11/2020
 • RIN Stand van zaken initiatief Geopark Peelhorst en Maasvallei
 • 6/4/2020
 • RIN Afsluiting Sint Wilbertsplein voor gemotoriseerd vervoer
 • 5/29/2020
 • RIN bestuurlijke reactie op rekenkameronderzoek odzob
 • 5/29/2020
 • RIN Begroting en dekkingsvoorstel inkoopsamenwerking Een 10 voor de Jeugd
 • 5/29/2020
 • RIN Q1 2020 rapportage GR Peelgemeenten met bijlagen
 • 5/25/2020
 • RIN Sporthal Molenbroek gasloos renoveren
 • 5/25/2020
 • RIN jaarrapportage GR Peelgemeenten
 • 5/13/2020
 • RIN Jaarrekening Senzer 2019
 • 5/7/2020
 • RIN jaarverslag 2019 commissie bezwaarschriften
 • 4/29/2020
 • RIN goedkeuring herstelbegroting 2020 Senzer
 • 4/28/2020
 • RIN Subregionale afspraken bedrijventerreinenprogrammering
 • 4/23/2020
 • RIN Nieuwe wet inburgering
 • 4/22/2020
 • RIN Logeerhuis Plezant
 • 4/16/2020
 • RIN Wijziging Beheerplan Sportparken 2020-2023 ivm coronavirus
 • 4/8/2020
 • RIN Aanvraag tijdelijk oprichten woning Peeldijk 12A in Milheeze
 • 4/8/2020
 • RIN Voorschot Tijdelijke Ondersteuningsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO)
 • 4/1/2020
 • RIN Jaarverslag Vergunningen Toezicht en Handhaving 2019
 • 3/31/2020
 • RIN Planstudie N272-N615 Beekse brug
 • 3/25/2020
 • RIN Ontwerpbestemmingsplan De Oude Bron te Handel
 • 3/23/2020
 • RIN Uitvoering subsidieregeling reductie energieverbruik
 • 3/18/2020
 • RIN BP partiĆ«le herziening Stedelijk gebied, april 2020
 • 3/17/2020
 • RIN Uitstel herverdeling gemeentefonds 2020
 • 3/16/2020
 • RIN Economisch Actieplan 2020
 • 3/12/2020
 • RIN Rapportages Veiligheid 2019
 • 3/10/2020
 • RIN Uitbreiding projectcapaciteit woningbouwplannen
 • 3/5/2020
 • RIN Ontwerpbestemmingsplan Zandstraat
 • 3/3/2020
 • RIN Woonafspraken De Peel
 • 3/3/2020
 • RIN Advies STAB beroep N279 en vervolg procedures