Raadsinformatienota's

PublicatiedatumOnderwerp
 • 22-5-2019
 • RIN financieel perspectief van Senzer voor de komende jaren
 • 22-5-2019
 • 20190522 RIN nieuwsbrief inkoopsamenwerking jeugd
 • 21-5-2019
 • 20190521 RIN wetsvoorstel vrachtwagenheffing
 • 16-5-2019
 • RIN mantelzorgwaardering 2019
 • 16-5-2019
 • RIN Analyse en aanbevelingen MKB onderzoek
 • 15-5-2019
 • RIN Evaluatieopzet Senzer
 • 10-5-2019
 • RIN Aankoop perceel Berken Milheeze
 • 9-5-2019
 • RIN Ontwikkeling bedrijventerreinen De Peel
 • 7-5-2019
 • RIN Brainport
 • 25-4-2019
 • RIN Jaarrekening 2018 GR BLINK
 • 24-4-2019
 • RIN Verplaatsen accountantscontrole
 • 17-4-2019
 • RIN Te laat ingediende vergunningsaanvragen bij evenementen
 • 17-4-2019
 • RIN Resultaten PIT 2018
 • 16-4-2019
 • RIN Proces toeristenbelasting
 • 11-4-2019
 • RIN Ondersteuningsteam transitie buitengebied Gemert-Bakel
 • 10-4-2019
 • RIN Peeldijk 12a Milheeze
 • 10-4-2019
 • RIN Reactie college op raadsvoorstel uitbreiding huisvesting De Samenstroom
 • 4-4-2019
 • RIN Afwegingskader zonne-energie
 • 3-4-2019
 • RIN Intrekken verzoek om voorlopige voorziening PIP N279 Veghel-Asten
 • 1-4-2019
 • RIN Vaststellen bedragen waterbergingsfonds
 • 30-3-2019
 • RIN Herbenoeming 2 leden van de Raad van Toezicht Stichting PlatOO
 • 27-3-2019
 • RIN Woningbouwprogramma 2019
 • 20-3-2019
 • RIN groene zone en visiedocument zonneparken
 • 20-3-2019
 • RIN uitwerking acties RKC rapport Participatie
 • 19-3-2019
 • RIN Verbeterplan Jodenpeeldreef 2a
 • 18-3-2019
 • RIN Handhavingsjaarverslag 2018
 • 14-3-2019
 • RIN uitspraak voorlopige voorziening BP Buitengebied 2017 en Peeldijk 12a in Milheeze
 • 14-3-2019
 • RIN BP Buitengebied, herz april 2019 en Hollevoort 3a in Bakel
 • 28-2-2019
 • RIN Toekomst zwembad Gemert-Bakel
 • 27-2-2019
 • RIN BP partiĆ«le herz. stedelijke gebieden april 2019
 • 21-2-2019
 • RIN Onderzoek integrale Jeugdgezondheidzorg 0-18
 • 20-2-2019
 • RIN Kadernota 2020 Senzer
 • 14-2-2019
 • RIN Stand van zaken invoering ZorgNed
 • 12-2-2019
 • RIN Planstudie N272-N615 inclusief Beekse Brug
 • 6-2-2019
 • RIN Uitspraak RvS inzake BP Buitengebied GB, herz januari 2017
 • 1-2-2019
 • RIN Werkgeverschap jeugdprofessionals
 • 23-1-2019
 • RIN Volkstuinvereniging Doonheide
 • 17-1-2019
 • RIN Uitkomsten decembercirculaire 2018 gemeentefonds
 • 16-1-2019
 • RIN Uitkomsten enquete herontwikkeling centrum Bakel
 • 16-1-2019
 • RIN Overdracht eigendommen Fitland
 • 15-1-2019
 • RIN Kaderbrief 2020 Senzer en reactiebrief college
 • 7-1-2019
 • RIN Prestatieafspraken 2019 met Goed Wonen en Stichting Huurdersbelang
 • 7-1-2019
 • RIN Handhavingsuitvoeringsprogramma 2019
 • 7-1-2019
 • RIN Projectplan stagestad Helmond
 • 19-12-2018
 • RIN Goedkeuring GS van begroting 2019 Gemert-Bakel
 • 19-12-2018
 • RIN Ozb verenigingen of stichtingen
 • 18-12-2018
 • RIN Q3 GR Peelgemeenten
 • 12-12-2018
 • RIN Resultaten BO-MIRT
 • 6-12-2018
 • RIN Bestemmingsplan Herziening Neerakker Fase I
 • 6-12-2018
 • RIN Veiligheidsplan Peelland 2019-2022