Raadsinformatienota's

PublicatiedatumOnderwerp
 • 7/28/2022
 • RIN besluiten voormalige nertsenhouderijen
 • 7/26/2022
 • RIN Bestemmingsplan Landgoed en Natuurpoort Nederheide
 • 7/21/2022
 • RIN portefeuilleverdeling
 • 7/20/2022
 • RIN Analyse aansprakelijkheidstelling dak lekkages Molenbroek
 • 7/19/2022
 • RIN Huis voor de cultuur
 • 7/19/2022
 • RIN Uitvoering koopovereenkomst en vaststellingsovereenkomst Bakels Genot en bruikleenovereenkomst Fuse
 • 7/19/2022
 • RIN Landgoed Bakel stand van zaken herontwikkeling
 • 7/14/2022
 • RIB MRE versnellingsopgave Regio
 • 7/14/2022
 • RIN actielijst prestatieafspraken 2022 Goed Wonen, Stichting Huurdersbelang en gemeente
 • 7/14/2022
 • RIN Bestemmingsplan Virmundtstraat Gemert
 • 7/14/2022
 • RIN jaarverslag 2021 en uitvoeringsprogramma Vergunning toezicht en handhaving 2022
 • 7/13/2022
 • RIB Voortgang Gulbergen
 • 7/13/2022
 • RIN Jeugdhulp Xtra
 • 7/13/2022
 • RIN Horizontale verantwoording Informatie- en Archiefbeheer
 • 7/7/2022
 • RIN Evaluatie Digitaal Nachtregister
 • 7/5/2022
 • RIN aankoop perceel Peeldijk in Milheeze
 • 6/28/2022
 • RIN uitkomsten Meicirculaire 2022 Gemeentefonds
 • 6/23/2022
 • RIN Jaarverantwoording kinderopvang 2021
 • 6/23/2022
 • RIN proces browfields
 • 6/16/2022
 • RIN Onderwijshuisvesting
 • 6/16/2022
 • RIN Onderwijshuisvesting Commanderij College
 • 6/9/2022
 • RIN interim Adviesgroep Sociaal Domein
 • 6/1/2022
 • RIN heroriëntatie en schuldhulpverlening aan ondernemers
 • 5/30/2022
 • RIB MRE gebiedsontwikkeling landgoed Gulbergen
 • 5/24/2022
 • RIN aanbiedingsbrief vliegbasis de Peel
 • 5/23/2022
 • RIN aanbesteding dak Molenbroek
 • 5/17/2022
 • RIN Welzijnwerk Lumens
 • 4/26/2022
 • RIN stand van zaken jeugdbescherming in Brabant (vervolg op RIN 8 maart 2022)
 • 4/21/2022
 • RIN Evaluatie Groennorm
 • 4/20/2022
 • RIN eenmalige energietoeslag
 • 4/19/2022
 • RIN Noodopvang vluchtelingen Oekraine
 • 4/14/2022
 • RIN actualisatie GR Senzer
 • 4/13/2022
 • RIN Adviesrecht Schuldenbewind
 • 4/8/2022
 • RIN vervolgproces N279
 • 4/7/2022
 • RIN concept ontwikkelstrategie de Peel
 • 4/4/2022
 • RIN beroepsmogelijkheid gemeente bij toepassing Crisis- en herstelwet door Defensie
 • 3/25/2022
 • RIN doeltreffendheid- en doelmatigheidsonderzoek bouwgrondexploitatie
 • 3/25/2022
 • RIN doeltreffendheid- en doelmatigheidsonderzoek 2021 naar vastgoedcontracten
 • 3/24/2022
 • RIN Update proces regionaal bedrijventerrein De Peel
 • 3/22/2022
 • RIN Fuse StreetRock
 • 3/18/2022
 • RIN Economische Agenda De Peel
 • 3/15/2022
 • RIN jaarverslag 2021 commissie bezwaarschriften
 • 3/15/2022
 • RIN opvang Oekraïners
 • 3/10/2022
 • RIN stand van zaken jeugdbescherming in Brabant (vervolg op RIN 14 december 2021)
 • 3/9/2022
 • RIN Ontwikkelingen arbeidsmarktregio Helmond-De Peel
 • 3/7/2022
 • RIN ontwerpbestemmingsplan proeftuin Elsendorp locaties Keizersberg 49 en Keizersven 42
 • 2/23/2022
 • RIN Verlenging Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Bijzondere Bijstand
 • 2/23/2022
 • RIN Presentatie POHO Economie Metropoolregio Eindhoven (MRE) Doorontwikkeling Mainportstatus
 • 2/16/2022
 • RIN Veiligheidsrapportages 2021
 • 2/15/2022
 • RIN motie FUSE Bakel