Raadsinformatienota's

PublicatiedatumOnderwerp
 • 1/27/2020
 • RIN concept Regionale Energie Strategie januari 2020
 • 1/23/2020
 • RIN beleidskader vergunningverlening 2020 - 2022
 • 1/23/2020
 • RIN uitkomsten decembercirculaire 2019
 • 1/22/2020
 • 20200122 RIN afspraken bestuurlijk overleg meerjarenprogramma infrastructuur ruimte transport (BO-MIRT) 2019
 • 1/21/2020
 • 20200121 RIN Woningbouwproject Oudestraat-Dribbelei
 • 1/8/2020
 • RIN Verlenen omgevingsvergunning tijdelijk huisvesten van expats Haveltweg 63 in Handel
 • 12/23/2019
 • RIN Beleidsplan ex artikel 14 Wet veiligheidsregio's
 • 12/18/2019
 • RIN reactie Provincie op begroting Senzer
 • 12/18/2019
 • RIN Handhavingsuitvoeringsprogramma 2020
 • 12/17/2019
 • RIN derde kwartaalrapportage 2019 GR Peelgemeenten
 • 11/26/2019
 • RIN Uitnodiging bijeenkomst Regionale Energie Transitie
 • 11/21/2019
 • RIN Evaluatie Mobiele JongerenOntmoetingsPlek (JOP)
 • 11/6/2019
 • RIN Evaluatie Innovatiehuis De Peel
 • 11/5/2019
 • RIN reconstructie St Annastraat
 • 10/31/2019
 • RIN Wet verplichte GGZ
 • 10/29/2019
 • RIN 155 help een bedrijf
 • 10/24/2019
 • RIN uitspraak Raad van State supermarkt Groeskuilen
 • 10/23/2019
 • RIN kwestie Integratie-Uitkering Voogdij 18+
 • 10/22/2019
 • RIN afwijzen verzoek golfbaan ontheffing bestemmingsplan
 • 10/17/2019
 • RIN Werkwijze bestemmingsplanprocedures als gevolgen van de uitspraak RvS inzake Programma Aanpak Stikstof
 • 10/16/2019
 • RIN Voortgang uitvoeringsprogramma 2019-2023
 • 10/16/2019
 • RIN Inkoop jeugdzorg
 • 10/15/2019
 • RIN Stand van zaken m.b.t. Dementie Vriendelijke Gemeente (DVG) 2019
 • 10/10/2019
 • RIN Aanpassing verkeersmaatregelen Schoolstraat Bakel
 • 10/9/2019
 • RIN Kasteel bestuurlijke besluitvorming
 • 10/9/2019
 • RIN Tweede kwartaalrapportage GR Peelgemeenten
 • 10/9/2019
 • RIN Voortgang project Dr. de Quayweg De Mortel
 • 10/7/2019
 • RIN Ontwerpbestemmingsplan "De Mortel Zuidrand"
 • 10/7/2019
 • RIN Uitkomsten septembercirculaire 2019 Gemeentefonds
 • 10/3/2019
 • RIN Schadeclaim info support GR Peelgemeenten
 • 10/3/2019
 • RIN BP Stedelijke gebieden oktober 2019
 • 9/26/2019
 • RIN Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 2019-2020
 • 9/25/2019
 • RIN Advies juridische samenwerkingsvorm GR Peelgemeenten
 • 9/19/2019
 • RIN Bestuursopdracht GGD
 • 9/19/2019
 • RIN Voortgang project renovatie atletiekbaan GAC
 • 9/11/2019
 • RIN Voortgang project presidentenbuurt
 • 8/27/2019
 • RIN Jaarverslag leerplicht en RMC
 • 8/22/2019
 • RIN Samenstroom
 • 8/22/2019
 • RIN Vredepeel
 • 8/13/2019
 • RIN Verbeterplan Jodenpeeldreef 2a
 • 7/15/2019
 • RIN Uitkomsten enquête in Bakel en Milheeze over behoefte naar bedrijfskavels
 • 7/12/2019
 • RIN Peelprogramma afspraken bedrijventerreinen
 • 7/10/2019
 • RIN Kritische Prestatie Indicatoren archiefketen
 • 7/10/2019
 • RIN Resultaten cliëntervaringsonderzoek wmo 2018
 • 7/10/2019
 • RIN Handhavingsbeleid Senzer 2019-2022
 • 7/9/2019
 • RIN Onderhoud fietspad Peeldijk
 • 6/28/2019
 • RIN Eikenprocessierupsbestrijding 2019
 • 6/28/2019
 • RIN Regionale mestvisie
 • 6/26/2019
 • RIN Jaarverslag kinderopvang 2018
 • 6/26/2019
 • RIN Eerste kwartaalrapportage 2019 GR peelgemeenten