Raadsinformatienota's

PublicatiedatumOnderwerp
 • 2/24/2021
 • RIN Afhandeling van de motie doortrekken A77
 • 2/24/2021
 • RIN Planning besluitvorming Omgevingswet
 • 2/24/2021
 • RIN Doelmatigheidsonderzoeken 2020
 • 2/24/2021
 • RIN Veiligheidsrapportages 2020
 • 2/11/2021
 • RIN Transitievisie warmte
 • 2/11/2021
 • RIN Besluit geen uitgebreide mer Paradijs 33 Elsendorp
 • 2/10/2021
 • RIN Rapport VNG visitatiecommissie financiële beheersbaarheid Sociaal Domein
 • 2/10/2021
 • RIN Uitspraak bestemmingsplan Buitengebied 2017 5 beroepen
 • 2/5/2021
 • RIN begrotingswijziging 2021 Senzer
 • 1/21/2021
 • RIN Rijksventilatieregeling onderwijshuisvesting
 • 1/20/2021
 • RIN uitkomsten Decembercirculaire 2020 Gemeentefonds
 • 1/18/2021
 • RIN Actielijst prestatieafspraken Goed Wonen Huurdersbelang en gemeente 2021
 • 1/13/2021
 • RIN Evaluatie 2020 autisme expert
 • 1/6/2021
 • RIN Vangnetregeling
 • 12/18/2020
 • RIN Integrale Veiligheid - Uitvoeringsprogramma Gemert-Bakel 2021
 • 12/17/2020
 • RIN motie wateroverlast woningen Schutsveld
 • 12/16/2020
 • RIN ontwerpbestemmingsplan Paterslaan De Rips
 • 12/15/2020
 • RIN Stand van zaken Subsidieregeling sanering varkenshouderij
 • 12/10/2020
 • RIN Uitspraak bestemmingsplan Stedelijke gebieden, herz okt 2018 Dakworm
 • 12/2/2020
 • RIN goedkeuring Begroting 2021
 • 11/30/2020
 • RIN voortgang uitvoeringsprogramma 2019-2023
 • 11/25/2020
 • RIN Q3 2020 GR Peelgemeenten met bijlagen
 • 11/24/2020
 • RIN Agrarisch bedrijfscontactfunctionaris
 • 11/24/2020
 • RIN werkgeverschap dorpsondersteuners
 • 11/18/2020
 • RIN Wijziging gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten
 • 11/4/2020
 • RIN Proces behandeling eindrapport evaluatie GR Senzer en begrotingswijziging 2021
 • 11/4/2020
 • RIN Samenwerking peelgemeenten recreatieve en toeristische marketing
 • 11/4/2020
 • RIN Aangepaste subsidieregeling Reductie Regeling Energiegebruik
 • 11/4/2020
 • RIN Groencompostering De Fuik
 • 11/3/2020
 • RIN Subsidie Lumens 2021
 • 11/3/2020
 • RIN Vervolg uitvoering Wet verplichte GGZ
 • 10/22/2020
 • RIN Stand van zaken reactivering vliegbasis De Peel
 • 10/21/2020
 • RIN Handhavingsuitvoeringsprogramma 2021
 • 10/16/2020
 • RIN BP Gemert-Bakel Buitengebied herziening oktober 2020
 • 10/13/2020
 • RIN Voortgang proeftuin Elsendorp
 • 10/8/2020
 • RIN Afronden renovatie en toelichting financiële verantwoording Sporthal Molenbroek
 • 10/2/2020
 • RIN Vestigen voorkeursrecht gemeenten
 • 10/1/2020
 • RIN Halfjaarverslag VTH (HUP 2020)
 • 9/30/2020
 • RIN Uitkomsten Septembercirculaire 2020 Gemeentefonds
 • 9/29/2020
 • RIN Propositie Peelgemeenten MIRT-onderzoek
 • 9/23/2020
 • RIN GR Peelgemeenten Q2 2020
 • 9/23/2020
 • RIN Toetreding gemeente Veldhoven tot inkoopregio 10 voor de jeugd
 • 9/22/2020
 • RIN BP Stedelijke gebieden oktober 2020
 • 9/17/2020
 • RIN Plan van aanpak alcohol en drugs Gemert- Bakel
 • 9/16/2020
 • RIN Samenwerking LEV
 • 9/14/2020
 • RIN Resultaten CEO Wmo 2019
 • 9/4/2020
 • RIN Jaarverslag leerplicht regionaal 2018 - 2019
 • 9/4/2020
 • RIN Begrotingsproces Senzer
 • 9/3/2020
 • RIN Jaarverantwoording kinderopvang 2019
 • 9/1/2020
 • RIN Maatregelen BSOB vanwege coronacrisis