Raadsinformatienota's

PublicatiedatumOnderwerp
 • 9/11/2019
 • RIN voortgang project presidentenbuurt
 • 8/27/2019
 • RIN jaarverslag leerplicht en RMC
 • 8/22/2019
 • RIN Samenstroom
 • 8/22/2019
 • RIN Vredepeel
 • 8/13/2019
 • RIN Verbeterplan Jodenpeeldreef 2a
 • 7/15/2019
 • RIN Uitkomsten enquête in Bakel en Milheeze over behoefte naar bedrijfskavels
 • 7/12/2019
 • RIN Peelprogramma afspraken bedrijventerreinen
 • 7/10/2019
 • RIN Kritische Prestatie Indicatoren archiefketen
 • 7/10/2019
 • RIN Resultaten cliëntervaringsonderzoek wmo 2018
 • 7/10/2019
 • RIN Handhavingsbeleid Senzer 2019-2022
 • 7/9/2019
 • RIN Onderhoud fietspad Peeldijk
 • 6/28/2019
 • RIN Eikenprocessierupsbestrijding 2019
 • 6/28/2019
 • RIN Regionale mestvisie
 • 6/26/2019
 • RIN Jaarverslag kinderopvang 2018
 • 6/26/2019
 • RIN Eerste kwartaalrapportage 2019 GR peelgemeenten
 • 6/18/2019
 • RIN Uitkomsten meicirculaire 2019 gemeentefonds
 • 6/13/2019
 • RIN Voortzetten rouleren nieuwjaarsreceptie college over de 7 kernen
 • 6/13/2019
 • RIN Eindrapport Noord-Om Peelse Loop -Noord-Om besluitvorming
 • 6/12/2019
 • RIN Uitkomst evaluatie GR Peelgemeenten
 • 5/27/2019
 • RIN Jaarrapportage 2018 GR Peelgemeenten
 • 5/22/2019
 • RIN Nieuwsbrief inkoopsamenwerking jeugd
 • 5/22/2019
 • RIN Financieel perspectief van Senzer voor de komende jaren
 • 5/21/2019
 • RIN Wetsvoorstel vrachtwagenheffing
 • 5/16/2019
 • RIN Analyse en aanbevelingen MKB onderzoek
 • 5/16/2019
 • RIN Mantelzorgwaardering 2019
 • 5/15/2019
 • RIN Evaluatieopzet Senzer
 • 5/10/2019
 • RIN Aankoop perceel Berken Milheeze
 • 5/9/2019
 • RIN Ontwikkeling bedrijventerreinen De Peel
 • 5/7/2019
 • RIN Brainport
 • 4/25/2019
 • RIN Jaarrekening 2018 GR BLINK
 • 4/24/2019
 • RIN Verplaatsen accountantscontrole
 • 4/17/2019
 • RIN Te laat ingediende vergunningsaanvragen bij evenementen
 • 4/17/2019
 • RIN Resultaten PIT 2018
 • 4/16/2019
 • RIN Proces toeristenbelasting
 • 4/11/2019
 • RIN Ondersteuningsteam transitie buitengebied Gemert-Bakel
 • 4/10/2019
 • RIN Peeldijk 12a Milheeze
 • 4/10/2019
 • RIN Reactie college op raadsvoorstel uitbreiding huisvesting De Samenstroom
 • 4/4/2019
 • RIN Afwegingskader zonne-energie
 • 4/3/2019
 • RIN Intrekken verzoek om voorlopige voorziening PIP N279 Veghel-Asten
 • 4/1/2019
 • RIN Vaststellen bedragen waterbergingsfonds
 • 3/30/2019
 • RIN Herbenoeming 2 leden van de Raad van Toezicht Stichting PlatOO
 • 3/27/2019
 • RIN Woningbouwprogramma 2019
 • 3/20/2019
 • RIN groene zone en visiedocument zonneparken
 • 3/20/2019
 • RIN uitwerking acties RKC rapport Participatie
 • 3/19/2019
 • RIN Verbeterplan Jodenpeeldreef 2a
 • 3/18/2019
 • RIN Handhavingsjaarverslag 2018
 • 3/14/2019
 • RIN uitspraak voorlopige voorziening BP Buitengebied 2017 en Peeldijk 12a in Milheeze
 • 3/14/2019
 • RIN BP Buitengebied, herz april 2019 en Hollevoort 3a in Bakel
 • 2/28/2019
 • RIN Toekomst zwembad Gemert-Bakel
 • 2/27/2019
 • RIN BP partiële herz. stedelijke gebieden april 2019