Raadsinformatienota's

PublicatiedatumOnderwerp
 • 3/31/2020
 • RIN planstudie N272-N615 Beekse brug
 • 3/25/2020
 • 20200325 RIN ontwerpbestemmingsplan De Oude Bron te Handel
 • 3/23/2020
 • RIN uitvoering subsidieregeling reductie energieverbruik
 • 3/18/2020
 • RIN BP partiĆ«le herziening Stedelijk gebied, april 2020
 • 3/17/2020
 • RIN Uitstel herverdeling gemeentefonds 2020
 • 3/16/2020
 • RIN Economisch Actieplan 2020
 • 3/12/2020
 • RIN Rapportages Veiligheid 2019
 • 3/10/2020
 • RIN Uitbreiding projectcapaciteit woningbouwplannen
 • 3/5/2020
 • RIN Ontwerpbestemmingsplan Zandstraat
 • 3/3/2020
 • RIN Woonafspraken De Peel
 • 3/3/2020
 • RIN Advies STAB beroep N279 en vervolg procedures
 • 3/2/2020
 • RIN Overlast vliegen in de Rips
 • 2/18/2020
 • RIN Bedrijventerreinprogrammering De Peel
 • 2/17/2020
 • RIN Verloop proces dumping Elsendorpseweg 92
 • 2/6/2020
 • RIN Eikenprocessierups
 • 1/30/2020
 • RIN Acties ter stimulering van minder hemelwater in de riolering
 • 1/27/2020
 • RIN Concept Regionale Energie Strategie januari 2020
 • 1/23/2020
 • RIN Beleidskader vergunningverlening 2020 - 2022
 • 1/23/2020
 • RIN Uitkomsten decembercirculaire 2019
 • 1/22/2020
 • RIN Afspraken bestuurlijk overleg meerjarenprogramma infrastructuur ruimte transport (BO-MIRT) 2019
 • 1/21/2020
 • RIN Woningbouwproject Oudestraat-Dribbelei
 • 1/8/2020
 • RIN Verlenen omgevingsvergunning tijdelijk huisvesten van expats Haveltweg 63 in Handel
 • 12/23/2019
 • RIN Beleidsplan ex artikel 14 Wet veiligheidsregio's
 • 12/18/2019
 • RIN Reactie Provincie op begroting Senzer
 • 12/18/2019
 • RIN Handhavingsuitvoeringsprogramma 2020
 • 12/17/2019
 • RIN Derde kwartaalrapportage 2019 GR Peelgemeenten
 • 11/26/2019
 • RIN Uitnodiging bijeenkomst Regionale Energie Transitie
 • 11/21/2019
 • RIN Evaluatie Mobiele JongerenOntmoetingsPlek (JOP)
 • 11/6/2019
 • RIN Evaluatie Innovatiehuis De Peel
 • 11/5/2019
 • RIN Reconstructie St Annastraat
 • 10/31/2019
 • RIN Wet verplichte GGZ
 • 10/29/2019
 • RIN 155 help een bedrijf
 • 10/24/2019
 • RIN Uitspraak Raad van State supermarkt Groeskuilen
 • 10/23/2019
 • RIN Kwestie Integratie-Uitkering Voogdij 18+
 • 10/22/2019
 • RIN Afwijzen verzoek golfbaan ontheffing bestemmingsplan
 • 10/17/2019
 • RIN Werkwijze bestemmingsplanprocedures als gevolgen van de uitspraak RvS inzake Programma Aanpak Stikstof
 • 10/16/2019
 • RIN Inkoop jeugdzorg
 • 10/16/2019
 • RIN Voortgang uitvoeringsprogramma 2019-2023
 • 10/15/2019
 • RIN Stand van zaken m.b.t. Dementie Vriendelijke Gemeente (DVG) 2019
 • 10/10/2019
 • RIN Aanpassing verkeersmaatregelen Schoolstraat Bakel
 • 10/9/2019
 • RIN Kasteel bestuurlijke besluitvorming
 • 10/9/2019
 • RIN Tweede kwartaalrapportage GR Peelgemeenten
 • 10/9/2019
 • RIN Voortgang project Dr. de Quayweg De Mortel
 • 10/7/2019
 • RIN Ontwerpbestemmingsplan "De Mortel Zuidrand"
 • 10/7/2019
 • RIN Uitkomsten septembercirculaire 2019 Gemeentefonds
 • 10/3/2019
 • RIN Schadeclaim info support GR Peelgemeenten
 • 10/3/2019
 • RIN BP Stedelijke gebieden oktober 2019
 • 9/26/2019
 • RIN Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 2019-2020
 • 9/25/2019
 • RIN Advies juridische samenwerkingsvorm GR Peelgemeenten
 • 9/19/2019
 • RIN Voortgang project renovatie atletiekbaan GAC