Amendementen

Datum (raad)DatumIndiener(s)OnderwerpStatus
 • 7/9/2020
 • Amendement Woonvisie
 • Aangenomen
 • 7/9/2020
 • Toon Coopmans
 • Amendement zienswijze RES
 • Verworpen
 • 7/9/2020
 • Amendement afwegingskader zonnevelden
 • Aangenomen
 • Toon Coopmans
 • Oldert 2 te Bakel (BP)
 • Aangenomen
 • 7/9/2015
 • Initiatiefvoorstel van alle fracties over speeltoestellen (geamendeerd budget)
 • Aangenomen
 • 7/9/2015
 • Bestemmingsplan Nazareth
 • Aangenomen
 • 7/9/2015
 • Dini Methorst-van Kessel
 • Budget Stichting Leergeld
 • Aangenomen
 • 11/9/2017
 • Inge van Dijk
 • Inflatie OZB schrappen
 • Aangenomen
 • 11/9/2017
 • Henk Giebels
 • Notulen
 • Aangenomen
 • 7/8/2021
 • Amendementen mbt het agendapunt vaststellen herbestemming kasteel van Gemert
 • Verworpen
 • 11/8/2018
 • Jan Hoevenaars
 • Amendement geen bebouwing, parkeren en ontsluiting bomencarré
 • Verworpen
 • 11/8/2018
 • Jan Vroomans
 • Amendement bijstelling bezuinigingen op preventietaken LEVgroep
 • Verworpen
 • 11/8/2018
 • Jan Vroomans
 • Amendement bijstelling bezuinigingen op alcoholpreventie
 • Verworpen
 • 11/8/2018
 • Jan Vroomans
 • Amendement bijstelling bezuinigingen op schoolmaatschappelijk werk
 • Verworpen
 • 11/8/2018
 • Jan Vroomans
 • Amendement bijstelling bezuinigingen Jenaplanschool De Pandelaar
 • Verworpen
 • 11/7/2019
 • Amendement Sporthal Molenbroek CDA DP
 • Aangenomen
 • 11/7/2019
 • Bart van Oort
 • 20191107 Amendement ondersteunen biodiversiteit DP
 • Aangenomen
 • 11/7/2019
 • Amendement Rekenkamercommissie Sociaal GB - LR-D66 - VVD
 • Aangenomen
 • 11/7/2019
 • Amendement Visvijver
 • Aangenomen
 • 10/7/2021
 • Ontwikkeling ambtelijke organisatie
 • Aangenomen
 • 7/5/2018
 • Bart van Oort
 • Verkoop producten van de boerderij
 • Verworpen
 • 7/5/2018
 • Stan van Kollenburg
 • Evenemententerrein
 • Verworpen
 • 7/5/2018
 • Bart van Oort
 • Dubbelbestemming archeologie
 • Verworpen
 • 7/5/2018
 • Bart van Oort
 • Teeltondersteunende voorzieningen
 • Aangenomen
 • 5/31/2016
 • Henk van Eck
 • Bunker/ het amendement is gewijzigd overgenomen
 • Aangenomen
 • 1/30/2020
 • Amendement stedenbouwkundig plan Bakel
 • Aangenomen
 • 1/30/2020
 • Bart van Oort
 • Amendement BP buitengebied herz april 19 De Greef
 • Aangenomen
 • 1/30/2020
 • Amendement Kasteel
 • Aangenomen
 • 11/29/2016
 • Inge van Dijk
 • Talentontwikkeling- flexibele schil
 • Aangenomen
 • 11/29/2016
 • Henk Giebels
 • Budget Trots op Agro
 • Aangenomen
 • 9/26/2018
 • Wensen en bedenkingen huisvesting expats op de Rooije Asch
 • Aangenomen
 • 9/26/2018
 • Wensen en bedenkingen huisvesting expats op de Rooije Asch
 • Verworpen
 • 9/26/2018
 • Martien Bankers
 • Bouwstenen MRE
 • Aangenomen
 • 5/22/2019
 • Amendement verbeterplan golfbaan raad
 • Aangenomen
 • 4/22/2021
 • Amendement Boerderijsplitsing
 • Aangenomen
 • 4/21/2016
 • Wim Meulenmeesters
 • Mondeling amendement Overdracht N616
 • Aangenomen
 • 4/20/2017
 • Peeter Mastenbroek
 • Centrumontwikkeling (ingetrokken)
 • 3/19/2015
 • Inge van Dijk
 • Recreatieve ontwikkeling landgoed Nederheide
 • Aangenomen
 • 3/19/2015
 • VRBZO Toekomstvisie brandweerzorg, dekkingsplan en 1e begrotingswijziging 2015
 • Aangenomen
 • 3/19/2015
 • Martien Bankers
 • Integrale handhavingsnota 2015-2018
 • Aangenomen
 • 4/18/2019
 • Anita Relou
 • Amendement toekomst zwembad
 • Aangenomen
 • 3/18/2021
 • Amendement hernoemen centrumplan naar centrumvisie
 • Aangenomen
 • 3/16/2017
 • Handhavingsuitvoeringsprogramma 2017
 • Aangenomen
 • 3/16/2017
 • Commanderij College
 • Aangenomen
 • 3/16/2017
 • Wegencategorisering
 • Aangenomen
 • 6/1/2017
 • Inge van Dijk
 • Kunstgras
 • Aangenomen
 • Henk van Eck
 • Armoedeval - Senzer
 • Aangenomen
 • 6/1/2017
 • Henk van Eck
 • Vrijwilligerswerk-Senzer
 • Aangenomen
 • 6/1/2017
 • Henk van Eck
 • Armoedeval
 • Aangenomen
 • 12/16/2021
 • Amendement teruggave leges gehandicapten parkeerkaart
 • Aangenomen