Amendementen

Datum (raad)DatumIndiener(s)OnderwerpStatus
 • 9-11-2017
 • Henk Giebels
 • Notulen
 • Aangenomen
 • 9-11-2017
 • Inge van Dijk
 • Inflatie OZB schrappen
 • Aangenomen
 • 8-11-2018
 • Jan Vroomans
 • Amendement bijstelling bezuinigingen Jenaplanschool De Pandelaar
 • Verworpen
 • 8-11-2018
 • Jan Vroomans
 • Amendement bijstelling bezuinigingen op schoolmaatschappelijk werk
 • Verworpen
 • 8-11-2018
 • Jan Vroomans
 • Amendement bijstelling bezuinigingen op alcoholpreventie
 • Verworpen
 • 8-11-2018
 • Jan Vroomans
 • Amendement bijstelling bezuinigingen op preventietaken LEVgroep
 • Verworpen
 • 8-11-2018
 • Jan Hoevenaars
 • Amendement geen bebouwing, parkeren en ontsluiting bomencarré
 • Verworpen
 • 5-7-2018
 • Bart van Oort
 • Verkoop producten van de boerderij
 • Verworpen
 • 5-7-2018
 • Stan van Kollenburg
 • Evenemententerrein
 • Verworpen
 • 5-7-2018
 • Bart van Oort
 • Dubbelbestemming archeologie
 • Verworpen
 • 5-7-2018
 • Bart van Oort
 • Teeltondersteunende voorzieningen
 • Aangenomen
 • 31-5-2016
 • Henk van Eck
 • Bunker/ het amendement is gewijzigd overgenomen
 • Aangenomen
 • 29-11-2016
 • Inge van Dijk
 • Talentontwikkeling- flexibele schil
 • Aangenomen
 • 29-11-2016
 • Henk Giebels
 • Budget Trots op Agro
 • Aangenomen
 • 26-9-2018
 • Wensen en bedenkingen huisvesting expats op de Rooije Asch
 • Verworpen
 • 26-9-2018
 • Wensen en bedenkingen huisvesting expats op de Rooije Asch
 • Aangenomen
 • 26-9-2018
 • Martien Bankers
 • Bouwstenen MRE
 • Aangenomen
 • 22-5-2019
 • Amendement verbeterplan golfbaan raad
 • Aangenomen
 • 21-4-2016
 • Wim Meulenmeesters
 • Mondeling amendement Overdracht N616
 • Aangenomen
 • 20-4-2017
 • Peeter Mastenbroek
 • Centrumontwikkeling (ingetrokken)
 • 19-3-2015
 • Inge van Dijk
 • Recreatieve ontwikkeling landgoed Nederheide
 • Aangenomen
 • 19-3-2015
 • Martien Bankers
 • Integrale handhavingsnota 2015-2018
 • Aangenomen
 • 19-3-2015
 • VRBZO Toekomstvisie brandweerzorg, dekkingsplan en 1e begrotingswijziging 2015
 • Aangenomen
 • 18-4-2019
 • Anita Relou
 • Amendement toekomst zwembad
 • Aangenomen
 • 16-3-2017
 • Handhavingsuitvoeringsprogramma 2017
 • Aangenomen
 • 16-3-2017
 • Commanderij College
 • Aangenomen
 • 16-3-2017
 • Wegencategorisering
 • Aangenomen
 • 1-6-2017
 • Inge van Dijk
 • Kunstgras
 • Aangenomen
 • Henk van Eck
 • Armoedeval - Senzer
 • Aangenomen
 • 1-6-2017
 • Henk van Eck
 • Vrijwilligerswerk-Senzer
 • Aangenomen
 • 1-6-2017
 • Henk van Eck
 • Armoedeval
 • Aangenomen
 • 15-3-2018
 • Wilmie Steeghs
 • Peeldijk 12a DP, CDA, OPA, PvdA
 • Aangenomen
 • 15-12-2016
 • Martien Bankers
 • Jeugd- en jongerenwerk Gemert-Bakel 2017
 • Aangenomen
 • 14-3-2019
 • Jan Hoevenaars
 • Amendement SP topprioriteit zoönose en pandemie
 • Aangenomen
 • 14-12-2017
 • Ton Vogels
 • Kaderstelling Zwembad LR
 • Aangenomen
 • 5-10-2017
 • Winstbestemming MRE
 • Aangenomen
 • 14-7-2016
 • Willie van den Heuvel
 • Kadernota Sport
 • Aangenomen
 • 14-7-2016
 • Bomenbeleid (mondeling ingebracht)
 • Aangenomen
 • 13-7-2017
 • 2e financiële rapportage en 3e begrotingswijziging
 • Aangenomen
 • 13-12-2018
 • Rens de Haas
 • Amendement Evenementennotitie
 • Aangenomen
 • 13-12-2018
 • Ton Vogels
 • Amendement legesverordening 2019
 • Aangenomen
 • 11-12-2014
 • Drietal amendementen mbt begroting 2015: 1. een dubbeltje voor Sinterklaas, 2. leges evenementen en 3. nota grondprijzen 2015
 • Aangenomen
 • 10-7-2014
 • Vaststelling BP centrumvoorziening golfbaan in Bakel
 • Aangenomen
 • 10-12-2015
 • Tweetal amendementen mbt begroting 2016: 1. Sociale wijkfoto, 2. Stichting Leergeld
 • Aangenomen
 • 9-7-2015
 • Bestemmingsplan Nazareth
 • Aangenomen
 • 9-7-2015
 • Dini Methorst-van Kessel
 • Budget Stichting Leergeld
 • Aangenomen
 • Toon Coopmans
 • Oldert 2 te Bakel (BP)
 • Aangenomen
 • 9-7-2015
 • Initiatiefvoorstel van alle fracties over speeltoestellen (geamendeerd budget)
 • Aangenomen
 • 6-10-2016
 • Martien Bankers
 • BP Buitengebied
 • Aangenomen
 • 6-10-2016
 • Henk van Eck
 • Huishoudelijke Hulp Toelage
 • Aangenomen