Vragen van raads- en commissieleden

Nr.Datum ingekomenDatum afgehandeldIndiener(s)OnderwerpSoort
 • 2020-63
 • 9/28/2020
 • Dini Methorst-van Kessel
 • Gemertse jeugd drinkt fors- ED 24-9-2020
 • P
 • 2020-62
 • 9/25/2020
 • Jan Vroomans
 • vervolgvragen adviesgroep sociaal domein
 • 2020-61
 • 9/23/2020
 • Anne van den Nieuwelaar
 • Kluppluz
 • 2020-60
 • 9/22/2020
 • 9/29/2020
 • Jan Hoevenaars
 • Berekening en aanwending vrijgevallen middelen Kluppluz
 • T
 • 2020-59
 • 9/21/2020
 • 9/22/2020
 • Jan Vroomans
 • Bezuiniging Kluppluz ad € 174.000
 • T
 • 2020-57
 • 9/9/2020
 • Jan Vroomans
 • Vervolgvragen Bezuiniging Kluppluz
 • P
 • 2020-58
 • 9/9/2020
 • Henk van Eck
 • Gevolgen Coronacrisis voor verenigingen en instellingen
 • T
 • 2020-56
 • 9/2/2020
 • 9/8/2020
 • Dini Methorst-van Kessel
 • Gespecialiseerde kindopvang, ambulancezorg en consultatiebureau
 • T
 • 2020-55
 • 9/1/2020
 • 9/15/2020
 • Joris van Loon
 • Renovatie voetbalvelden
 • T
 • 2020-53
 • 8/31/2020
 • 9/8/2020
 • Jan Vroomans
 • Adviesgroep sociaal domein
 • T
 • 2020-52
 • 8/31/2020
 • 9/9/2020
 • Toon Coopmans
 • Herhaalde vragen Kerkepad te Bakel
 • T
 • 2020-54
 • 8/27/2020
 • 9/10/2020
 • Jan Vroomans
 • Advies bezwarencommissie Rooije Asch
 • P
 • 2020-51
 • 8/26/2020
 • 9/1/2020
 • Joris van Loon
 • Voortgang toezeggingen lokaal beleid mbt lachgas
 • T
 • 2020-49
 • 8/21/2020
 • Stan van Kollenburg
 • QRA jeu-de-boules-baan te Bakel
 • T
 • 2020-50
 • 8/19/2020
 • 8/24/2020
 • Jan Hoevenaars
 • Besmetting mens en dier bij nerstenbedrijven
 • T
 • 2020-48
 • 8/18/2020
 • 9/1/2020
 • Jan Vroomans
 • Bezuinigingen KluppluZ
 • P
 • 2020-46
 • 8/17/2020
 • 8/26/2020
 • Toon Coopmans
 • Afspraken en stand van zaken Kerkepad te Bakel
 • T
 • 2020-47
 • 8/17/2020
 • 9/1/2020
 • Toon Coopmans
 • Emissie varkensbedrijven Rooije Hoefsedijk
 • T
 • 2020-45
 • 8/12/2020
 • 8/26/2020
 • Toon Coopmans
 • Ventilatiesystemen in schoolgebouwen in onze gemeente
 • T
 • 2020-44
 • 8/3/2020
 • 8/19/2020
 • Jan Vroomans
 • Inzet ambulance_firstresponders
 • P
 • 2020-29
 • 7/23/2020
 • 7/27/2020
 • Joris van Loon
 • Tijdelijk verruimen mogelijkheden horeca
 • P
 • 2020-43
 • 7/6/2020
 • 7/7/2020
 • Dini Methorst-van Kessel
 • Plan dat richting geeft aan integrale schuldhulpverlening
 • T
 • 2020-42
 • 7/2/2020
 • 7/13/2020
 • Jan Vroomans
 • Kostprijs ambtelijke uren
 • T
 • 2020-40
 • 6/29/2020
 • 7/7/2020
 • Rick van Kessel
 • Scenario's bezuinigen LEVgroep
 • T
 • 2020-41
 • 6/29/2020
 • 7/7/2020
 • Jan Vroomans
 • Kaders beschermd wonen en betrokkenheid gemeenteraad
 • T
 • 2020-39
 • 6/24/2020
 • 7/1/2020
 • Rens de Haas
 • Centrumplan Bakel irt peellandbreuk
 • T
 • 2020-38
 • 6/16/2020
 • 6/23/2020
 • Ton Vogels
 • Gierend Schoorswinkel uitrijden mest op Schabbert
 • T
 • 2020-35
 • 6/12/2020
 • 6/16/2020
 • Jan Vroomans
 • Artikel ED jongerenwerkers naar gemeente bezuiniging sociaal domein / LEV groep
 • P
 • 2020-37
 • 6/12/2020
 • 6/18/2020
 • Ton Vogels
 • Vergunningaanvraag bouwen in ommuurde tuin
 • P
 • 2020-36
 • 6/12/2020
 • 6/16/2020
 • Jan Vroomans
 • Wegwerkzaamheden Hollevoort Bakel
 • T
 • 2020-34
 • 6/10/2020
 • 6/16/2020
 • Toon Coopmans
 • Wegwerkzaamheden Hollevoort
 • T
 • 2020-32
 • 6/2/2020
 • 6/4/2020
 • Ton Vogels
 • Besmette nertsenhouderijen en huisvesting arbeidsmigranten
 • T
 • 2020-33
 • 6/2/2020
 • 6/9/2020
 • Stan van Kollenburg
 • Verkeerstelling Bakel
 • T
 • 2020-31
 • 5/12/2020
 • 5/27/2020
 • Toon Coopmans
 • Stukken bestuurlijk platform IGP
 • T
 • 2020-30
 • 5/11/2020
 • 5/12/2020
 • Ton Vogels
 • Nieuwe besmettingen nertsenbedrijven
 • P
 • 2020-28
 • 5/6/2020
 • 5/11/2020
 • Toon Coopmans
 • Publicatie GN mbt Hooieeuwsels ong. bouwactiviteit dd 17 april
 • T
 • 2020-26
 • 4/30/2020
 • 5/7/2020
 • Jan Hoevenaars
 • Corona besmetting nertsenbedrijf
 • P
 • 2020-25
 • 4/30/2020
 • 5/7/2020
 • Dini Methorst-van Kessel
 • Opstarten sporttrainingen voor jeugd
 • T
 • 2020-23
 • 4/28/2020
 • 5/12/2020
 • Toon Coopmans
 • Aanvullende info huisvesting arbeidsmigranten
 • T
 • 2020-24
 • 4/24/2020
 • 4/30/2020
 • Rens de Haas
 • Rijksbijdrage voor lokale media
 • T
 • 2020-22
 • 4/22/2020
 • 4/28/2020
 • Ton Vogels
 • Huisvesting arbeidsmigranten
 • T
 • 2020-20
 • 4/20/2020
 • 4/28/2020
 • Dini Methorst-van Kessel
 • Uitvoering Tozo en uitvoering Wmo
 • P
 • 2020-21
 • 4/20/2020
 • 4/22/2020
 • Jan Hoevenaars
 • Reactiveren vliegbasis de Peel
 • P
 • 2020-19
 • 4/15/2020
 • 4/21/2020
 • Toon Coopmans
 • Huisvesting en arbeid seizoenarbeiders
 • P
 • 2020-18
 • 4/6/2020
 • 4/15/2020
 • Rens de Haas
 • Handhavingsverslag 2019
 • P
 • 2020-16
 • 3/31/2020
 • 4/7/2020
 • Therese van den Eventuin
 • Tegemoetkoming kosten MKBA onderzoek
 • 2020-17
 • 3/31/2020
 • 4/7/2020
 • Stan van Kollenburg
 • Weigering Subsidieverlening aan De Duitse Orde
 • 2020-15
 • 3/25/2020
 • 4/10/2020
 • Rens de Haas
 • Tegemoetkoming kosten mkba vliegbasis De Peel
 • T
 • 2020-14
 • 3/23/2020
 • 4/6/2020
 • Toon Coopmans
 • RES - zoekgebieden gronden
 • T
 • 2020-13
 • 3/17/2020
 • 3/23/2020
 • Joris van Loon
 • Innen gemeentelijke belastingen en Coronavirus
 • P