Vragen van raads- en commissieleden

Nr.Datum ingekomenDatum afgehandeldIndiener(s)OnderwerpSoort
 • 2021-27
 • 2/23/2021
 • Dini Methorst-van Kessel
 • Leerlingenvervoer
 • T
 • 2021-28
 • 2/23/2021
 • Toon Coopmans
 • Lijst beeldbepalende panden
 • T
 • 2021-26
 • 2/23/2021
 • Toon Coopmans
 • Meetmethode waterpeil
 • P
 • 2021-24
 • 2/22/2021
 • Dini Methorst-van Kessel
 • Hulpmiddelen en maatwerk in het sociaal domein
 • T
 • 2021-25
 • 2/22/2021
 • Ruimtelijke ontwikkeling Paradijs 33 te Elsendorp
 • P
 • 2021-23
 • 2/22/2021
 • Jan Hoevenaars
 • Uitbreiden sportaccommodatie Geneneind te Bakel
 • T
 • 2021-22
 • 2/18/2021
 • Jan Vroomans
 • Afwikkeling factuur Hordijk&Hordijk bv
 • P
 • 2021-21
 • 2/18/2021
 • 2/23/2021
 • Bart van Oort
 • vervolgvraag op nr 2021-17 Van Oort over wandelpaden en wegen Molenbroek te Gemert
 • T
 • 2021-19
 • 2/17/2021
 • Jan Hoevenaars
 • Omgang met privacy
 • P
 • 2021-20
 • 2/17/2021
 • Deidre Diesveld
 • Uitvoering gerelateerd aan hondenbelasting
 • P
 • 2021-18
 • 2/11/2021
 • 2/18/2021
 • Martien Bankers
 • Sneeuwvrij maken wegen
 • T
 • 2021-17
 • 2/8/2021
 • 2/12/2021
 • Bart van Oort
 • Beheer paden en wegen Molenbroek - schrijversbuurt te Gemert
 • P
 • 2021-16
 • 2/8/2021
 • Anita Relou
 • uitspraak Raad van State mbt stikstof en N279
 • P
 • 2021-15
 • 2/4/2021
 • 2/9/2021
 • Therese van den Eventuin
 • Kap 54 bomen Wofsbosscheweg
 • P
 • 2021-14
 • 2/2/2021
 • 2/23/2021
 • Ton Vogels
 • zorgagenda Stuurgroep De Mortel en afwikkeling verkoop gezondheidscentrum
 • T
 • 2021-13
 • 2/2/2021
 • 2/12/2021
 • Ton Vogels
 • Dagvaarding gemeente door Hove Beheer bv
 • T
 • 2021-12
 • 2/1/2021
 • 2/24/2021
 • Martien Bankers
 • Wob verzoek in besluitenlijst college
 • T
 • 2021-11
 • 2/1/2021
 • 2/23/2021
 • Rick van Kessel
 • Vrijwilligers Lumens
 • T
 • 2021-10
 • 1/29/2021
 • 2/24/2021
 • Jan Vroomans
 • vraag Vroomans nav én over besluitenlijst college
 • P
 • 2021-08
 • 1/28/2021
 • 2/9/2021
 • Jan Vroomans
 • De Mortel Zuidrand
 • P
 • 2021-09
 • 1/28/2021
 • 2/24/2021
 • Dini Methorst-van Kessel
 • Subsidie binnenklimaat schoolgebouwen
 • T
 • 2021-07
 • 1/21/2021
 • 1/26/2021
 • Ton Vogels
 • Tiny houses
 • 2021-06
 • 1/21/2021
 • 2/9/2021
 • Dini Methorst-van Kessel
 • RIN evaluatie autisme expert
 • T
 • 2021-04
 • 1/19/2021
 • 2/24/2021
 • Rens de Haas
 • Zwerfafval
 • 2021-05
 • 1/18/2021
 • 1/26/2021
 • Joris van Loon
 • Toeslagenaffaire
 • 2021-03
 • 1/10/2021
 • 2/3/2021
 • Thijs van den Elsen
 • ED-artikel ‘adviesbureau wacht al twee jaar op geld van Gemert-Bakel’
 • T
 • 2021-02
 • 1/6/2021
 • 2/3/2021
 • Jan Hoevenaars
 • Bijstandsuitkeringen
 • P
 • 2021-01
 • 1/4/2021
 • 1/18/2021
 • Toon Coopmans
 • Handhaving wild-crossen
 • T
 • 2020-95
 • 12/23/2020
 • 1/12/2021
 • Toon Coopmans
 • RIN stavaza sanering varkenshouderij
 • T
 • 2020-94
 • 12/22/2020
 • 1/6/2021
 • Dini Methorst-van Kessel
 • Parkeren kasteel Gemert
 • P
 • 2020-93
 • 12/18/2020
 • 1/11/2021
 • Dini Methorst-van Kessel
 • Ventilatie scholen
 • T
 • 2020-92
 • 12/10/2020
 • 1/19/2021
 • Bart van Oort
 • Ruimtelijk traject tenniskantine tennisclub Handel
 • P
 • 2020-91
 • 12/7/2020
 • 1/14/2021
 • Stan van Kollenburg
 • Uitvoering motie luitenant generaal Best kazerne
 • P
 • 2020-90
 • 12/3/2020
 • 1/6/2021
 • Jan Vroomans
 • Inrichtingsplan 7th heaven
 • T
 • 2020-89
 • 12/3/2020
 • 12/15/2020
 • Jan Vroomans
 • Uitbreiden varkensbedrijf Rooije Hoefsedijk 41
 • P
 • 2020-88
 • 12/2/2020
 • 12/3/2020
 • Rens de Haas
 • Uitvoeren motie interne organisatie
 • T
 • 2020-87
 • 11/26/2020
 • 1/5/2021
 • Stefan Janszen
 • Toeslagenaffaire
 • P
 • 2020-86
 • 11/25/2020
 • 12/7/2020
 • Bart van Oort
 • Woonplicht
 • P
 • 2020-85
 • 11/20/2020
 • 12/1/2020
 • Jan Vroomans
 • Stijging vergunninghouders 2021
 • T
 • 2020-84
 • 11/20/2020
 • 12/9/2020
 • Jan Vroomans
 • Vervolg op deel collegereactie raadsvragen nr. 74 sociaal domein
 • T
 • 2020-83
 • 11/19/2020
 • 12/10/2020
 • Bart van Oort
 • Tegemoetkoming verenigingen / stichtingen vrijwilligersorganisaties en gemeenschapsaccommodaties i.v.m. gevolgen COVID-19
 • P
 • 2020--82
 • 11/19/2020
 • 12/1/2020
 • Ton Vogels
 • Procedure kasteel
 • T
 • 2020-81
 • 11/16/2020
 • 1/4/2021
 • Toon Coopmans
 • Lokale consequenties Motie PS Regionale Eenergiestrategie
 • P
 • 2020-80
 • 11/9/2020
 • 12/1/2020
 • Jan Hoevenaars
 • Laageletterdheid nav de B&W info 7-10-2020
 • T
 • 2020-79
 • 11/5/2020
 • 11/12/2020
 • Henk van Eck
 • bouwen voor jongeren
 • T
 • 2020-78
 • 11/4/2020
 • 11/10/2020
 • Jan Vroomans
 • Besparing Kluppluz en vragen nav publicatie in Eindhovens Dagblad mbt sociaal Domein
 • P
 • 2020-77
 • 11/2/2020
 • 11/11/2020
 • Rens de Haas
 • RREW
 • P
 • 2020-76
 • 10/29/2020
 • 11/16/2020
 • Toon Coopmans
 • Splitsingsbeleid boerderijen
 • T
 • 2020-75
 • 10/29/2020
 • 11/24/2020
 • Dini Methorst-van Kessel
 • Oeverlanden Groeskuilen
 • T
 • 2020-74
 • 10/28/2020
 • 11/17/2020
 • Jan Vroomans
 • Sociaal domein, gezinscoaches en welzijnswerk per 2021
 • P