link naar deze pagina

Raadsvergadering - 9 juli 2020

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: M.S. van Veen

1
Mogelijkheid tot inspreken
2
Opening en vaststellen van de agenda
3
Vragenrecht raadsleden
4
Vaststellen besluitenlijst van de gemeenteraadsvergadering van 26-5-2020 en 4-6-2020
5
Ingekomen stukken
5.a
Mededelingen
5.b
Postlijst
5.c
Lijst met toezeggingen
6
Begrotingswijziging vanwege overeenkomst MS licenties (Hamerstuk - Van Veen)
7
Vaststellen rapport RKC onderzoeksresultaten ODZOB (Hamerstuk - raad)
8
GR ODZOB Begroting 2021, Meerjarenraming 2022 - 2024, Jaarrekening 2019 (Hamerstuk / Van Extel - Van Katwijk)
9
Blink begrotingswijziging 2020 en begroting 2021 en verder (Hamerstuk / Van Dijk)
10
Vaststellen Regionaal streefbeeld landelijk gebied (Hamerstuk /Van Extel - Van Katwijk)
11
Vaststellen BP Gemert-Bakel Buitengebied, herziening Zandstraat 2020 (Hamerstuk / Van Extel - Van Katwijk)
12
Vaststellen Wijzigingenverordening kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen (Hamerstuk - Steeghs)
13
Vaststellen bouwgrondexploitatie 2019 ( Hamerstuk / Van Dijk)
14
Gewijzigde agendering. Zie agendapunt 24
15
Vaststellen Begrotingsnota 2021 (Kadernota) (Bespreekstuk / Van Dijk)
16
Vaststellen Jaarrekening 2019 (Bespreekstuk / Van Dijk)
17
Vaststellen Zienswijze Regionale Energie Strategie (RES) (Bespreekstuk / Van Extel - Van Katwijk)
18
Vaststellen Afwegingskader Zonnevelden (Bespreekstuk / Van Extel - Van Katwijk)
19
Verklaring van geen bedenkingen voor het splitsen van een boerderij, interne wijzigingen en aanpassingen gevelopeningen aan Boekelseweg 28-30 in Handel ( Bespreekstuk / Van Extel - Van Katwijk)
20
Vaststellen BP Gemert-Bakel Stedelijke gebieden, april 2020 (Bespreekstuk / Van Extel - Van Katwijk)
pdf Adviesnota vaststelling BP partiële herziening Stedelijke gebieden april 2020.docx (52KB)
pdf Raadsbesluit vaststelling BP partiële herziening Stedelijke gebieden april 2020.doc (50KB)
pdf RIN.pdf (442KB)
pdf Inhoudsopgave.docx (23KB)
pdf Zienswijze 1 OLV-straat 36a_anoniem.pdf (830KB)
pdf Zienswijze 2 OLV-straat 36a_anoniem.pdf (574KB)
pdf Zienswijze 4 Weerijs 10_anoniem.pdf (159KB)
pdf Zienswijzen 3 OLV-straat 36a_anoniem.pdf (644KB)
pdf Planregels.doc (862KB)
pdf Bijlage bij de planregels_Beeldkwaliteitplan buitengebied.pdf (5MB)
pdf Bijlage bij de planregels_Beeldkwaliteitplan Wolfsveld.pdf (859KB)
pdf Bijlage bij de planregels_Diederikstraat 63 LIP.pdf (386KB)
pdf Bijlage bij de planregels_GEREEDSCHAPSKIST LANDSCHAPPELIJK BOUWEN.pdf (12.5MB)
pdf Bijlage bij de planregels_Lijst van bedrijfsactiviteiten - BP Wolfsveld 2010.pdf (95KB)
pdf Bijlage bij de planregels_Lijst van bedrijfsactiviteiten_Milheesestraat 19.pdf (43KB)
pdf Bijlage bij de planregels_Lodderdijk ong. LIP.pdf (3.8MB)
pdf Bijlage bij de planregels_Milheesestraat 19 LIP.pdf (151KB)
pdf Bijlage bij de planregels_Nota Parkeernormen.pdf (2MB)
pdf Bijlage bij de planregels_OLV-straat 36a LIP.pdf (4.9MB)
pdf Bijlage bij de planregels_Welstandsnota.pdf (2.2MB)
pdf Bijlage bij de planregels_Welstandszones.pdf (9.9MB)
pdf Plantoelichting.doc (5MB)
pdf Bijlage bij de plantoelichting_Archeologie.pdf (28KB)
pdf Bijlage bij de plantoelichting_Breuken.pdf (197KB)
pdf Bijlage bij de plantoelichting_Diederikstraat 63 AERIUS.pdf (568KB)
pdf Bijlage bij de plantoelichting_Diederikstraat 63 akoestiek.pdf (5.7MB)
pdf Bijlage bij de plantoelichting_Diederikstraat 63 bodem.pdf (1.7MB)
pdf Bijlage bij de plantoelichting_Diederikstraat 63 flora en fauna.pdf (1.6MB)
pdf Bijlage bij de plantoelichting_Diederikstraat 63 infiltratie.pdf (389KB)
pdf Bijlage bij de plantoelichting_Diederikstraat 63 ROB.pdf (2.3MB)
pdf Bijlage bij de plantoelichting_Diederikstraat 63 stikstof.pdf (1.2MB)
pdf Bijlage bij de plantoelichting_Griensvenstraat ong. bodem.pdf (5.5MB)
pdf Bijlage bij de plantoelichting_Griensvenstraat ong. ROB.pdf (2.3MB)
pdf Bijlage bij de plantoelichting_Griensvenstraat ong. stikstof.pdf (353KB)
pdf Bijlage bij de plantoelichting_Lodderdijk ong. akoestiek.pdf (2.4MB)
pdf Bijlage bij de plantoelichting_Lodderdijk ong. bodem.pdf (2.2MB)
pdf Bijlage bij de plantoelichting_Lodderdijk ong. flora en fauna.pdf (1.5MB)
pdf Bijlage bij de plantoelichting_Lodderdijk ong. infiltratie.pdf (517KB)
pdf Bijlage bij de plantoelichting_Lodderdijk ong. ROB.pdf (6.4MB)
pdf Bijlage bij de plantoelichting_Lodderdijk ong. stikstof.pdf (349KB)
pdf Bijlage bij de plantoelichting_Milheesestraat 19 plangebied.pdf (62KB)
pdf Bijlage bij de plantoelichting_Milheesestraat 19 stikstof.pdf (886KB)
pdf Bijlage bij de plantoelichting_Milheesestraat 19 MER.pdf (267KB)
pdf Bijlage bij de plantoelichting_Milheesestraat 19 ROB.pdf (1.8MB)
pdf Bijlage bij de plantoelichting_OLV-straat 36a AERIUS.pdf (910KB)
pdf Bijlage bij de plantoelichting_OLV-straat 36a AERIUS_ODZOB.docx (94KB)
pdf Bijlage bij de plantoelichting_OLV-straat 36a beoogde situatie.pdf (4.9MB)
pdf Bijlage bij de plantoelichting_OLV-straat 36a Bodem.pdf (3.4MB)
pdf Bijlage bij de plantoelichting_OLV-straat 36a FF.pdf (599KB)
pdf Bijlage bij de plantoelichting_OLV-straat 36a Geur.pdf (131KB)
pdf Bijlage bij de plantoelichting_OLV-straat 36a ROB.pdf (2.1MB)
pdf Bijlage bij de plantoelichting_Vooroverlegreacte Waterschap.docx (21KB)
pdf Bijlage bij de plantoelichting_Vooroverlegreactie Provincie NB.pdf (340KB)
pdf Bijlage bij de plantoelichting_Water.pdf (64KB)
pdf Bijlage bij de plantoelichting_Watertaken.pdf (313KB)
pdf Bijlage bij de plantoelichting_Webwinkel.pdf (25KB)
pdf Bijlage bij de plantoelichting_Weerijs 10 flora en fauna.pdf (986KB)
pdf Bijlage bij de plantoelichting_Weerijs 10 parkeermeting 1.xlsx (338KB)
pdf Bijlage bij de plantoelichting_Weerijs 10 parkeermeting 2.xlsx (356KB)
pdf Bijlage bij de plantoelichting_Weerijs 10 parkeeronderzoek.pdf (145KB)
pdf Bijlage bij de plantoelichting_Weerijs 10 ROB.pdf (2.4MB)
pdf Bijlage I - Nota van zienswijzen.docx (562KB)
pdf Bijlage II ambtshalve aanpassingen.doc (54KB)
pdf Verbeelding totaal .pdf (992KB)
21
Vaststellen Woonvisie (Bespreekstuk - Steeghs)
22
Benoemen commissieleden Sociaal Gemert-Bakel (bespreekstuk - raad)
23
Verminderen aantal wethouders (bespreekstuk op verzoek fracties LR/D66 en VVD - raad)
24
Vaststellen 2e financiële rapportage 2020 (bespreekstuk (was als hamerstuk agpt.14 ) / Van Dijk)
25
Sluiting