link naar deze pagina

Raadsvergadering - 6 oktober 2016

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: M.F.A. van Diessen

1
Mogelijkheid tot inspreken
2
Opening en vaststellen van de agenda
3
Vragenrecht raadsleden
4
Vaststellen besluitenlijst en kennisnemen van de notulen vergadering gemeenteraad van 14 juli 2016
5
Ingekomen stukken
5.a
Mededelingen
5.b
Postlijst
6
HAMERSTUKKEN
7
Actualiseren wegsleepverordening
8
Verklaring van geen bedenkingen oprichten schoorsteen Burg. Wijtvlietlaan 2, de Rips
9
BP Roessel-Waterlaat Bakel
10
BP Buitengebied, herz. juli 2016
pdf Adviesnota BP Gemert-Bakel Buitengebied, herz juli 2016.pdf (311KB)
pdf Raadsbesluit Gemert-Bakel Buitengebied herziening juli 2016.docx (197KB)
pdf 20161003 Verslag technisch beraad versie 2.docx (368KB)
pdf Bijlage I Nota van zienswijzen.doc (422KB)
pdf Bijlage II Ambtshalve aanpassingen.doc (238KB)
pdf r_NL.IMRO.1652.Buitengebied072016-ON01.doc (1.1MB)
pdf t_NL.IMRO.1652.Buitengebied072016-ON01.pdf (5.8MB)
pdf NL.IMRO.1652.Buitengebied072016-ON01_Broekstraat ong - 1 ROB.pdf (2.8MB)
pdf NL.IMRO.1652.Buitengebied072016-ON01_Broekstraat ong - 2 QS FenF.pdf (2.8MB)
pdf NL.IMRO.1652.Buitengebied072016-ON01_Broekstraat ong - 3 Akoestisch onderzoek.pdf (662KB)
pdf NL.IMRO.1652.Buitengebied072016-ON01_Broekstraat ong - 4 Bodemonderzoek.pdf (3MB)
pdf NL.IMRO.1652.Buitengebied072016-ON01_Broekstraat ong - 5 Watertoets.pdf (204KB)
pdf NL.IMRO.1652.Buitengebied072016-ON01_Broekstraat ong - 6 onderbouwing bebouwingsconcentratie.pdf (511KB)
pdf NL.IMRO.1652.Buitengebied072016-ON01_Burg vd Wildenberglaan ong - 1 ROB.pdf (2.5MB)
pdf NL.IMRO.1652.Buitengebied072016-ON01_Burg vd Wildenberglaan ong - 2 Akoestisch onderzoek.pdf (944KB)
pdf NL.IMRO.1652.Buitengebied072016-ON01_Burg vd Wildenberglaan ong - 3 Landschappelijke inpassing.pdf (4.5MB)
pdf NL.IMRO.1652.Buitengebied072016-ON01_Den Hoek 31a - 1 ROB en bijlagen.pdf (2.1MB)
pdf NL.IMRO.1652.Buitengebied072016-ON01_Diepertseweg 6 - 1 ROB en bijlagen.pdf (2MB)
pdf NL.IMRO.1652.Buitengebied072016-ON01_Diepertseweg 22 - 1 ROB en bijlagen.pdf (12.3MB)
pdf NL.IMRO.1652.Buitengebied072016-ON01_Diepertseweg 23 - 1 ROB en bijlagen.pdf (2MB)
pdf NL.IMRO.1652.Buitengebied072016-ON01_Dr. de Quayweg 70 - 1 ROB.pdf (1.3MB)
pdf NL.IMRO.1652.Buitengebied072016-ON01_Dr. de Quayweg 70 - 2 Situatieschets.pdf (348KB)
pdf NL.IMRO.1652.Buitengebied072016-ON01_Dr. de Quayweg 70 - 3 landschappelijk inpassingsplan.pdf (1.4MB)
pdf NL.IMRO.1652.Buitengebied072016-ON01_Dr. de Quayweg 70 - 4 onderbouwing volwaardigheid bedrijf.pdf (95KB)
pdf NL.IMRO.1652.Buitengebied072016-ON01_Dr. de Quayweg 70 - 5 principebesluit.pdf (689KB)
pdf NL.IMRO.1652.Buitengebied072016-ON01_Dr. de Quayweg 70 - 6a bouwvergunning.pdf (988KB)
pdf NL.IMRO.1652.Buitengebied072016-ON01_Dr. de Quayweg 70 - 6b bouwvergunning.pdf (49KB)
pdf NL.IMRO.1652.Buitengebied072016-ON01_Dr. de Quayweg 70 - 7 impressiefoto's bouwwerken.pdf (1.2MB)
pdf NL.IMRO.1652.Buitengebied072016-ON01_Egelmeer 7-11 - 1 ROB.pdf (1005KB)
pdf NL.IMRO.1652.Buitengebied072016-ON01_Grotelsbos - 1 ROB.pdf (3.1MB)
pdf NL.IMRO.1652.Buitengebied072016-ON01_Grotelsbos - 2 Kaart 1_ Bestaande situatie.pdf (1.5MB)
pdf NL.IMRO.1652.Buitengebied072016-ON01_Grotelsbos - 3 Kaart 2_ Inrichtingsschets.pdf (606KB)
pdf NL.IMRO.1652.Buitengebied072016-ON01_Grotelsbos - 4 Rapport Staro toetsing EHS.pdf (1.2MB)
pdf NL.IMRO.1652.Buitengebied072016-ON01_Grotelsbos - 5 Rapport Amitec verkennend bodemonderzoek.pdf (3.6MB)
pdf NL.IMRO.1652.Buitengebied072016-ON01_Grotelsbos - 6 Amitec toetsing milieu.pdf (397KB)
pdf NL.IMRO.1652.Buitengebied072016-ON01_Grotelsbos - 7 Rapport Bilan archeologisch vooronderzoek.pdf (5.7MB)
pdf NL.IMRO.1652.Buitengebied072016-ON01_Grotelsbos - 8 Memo exploitatie horeca.pdf (78KB)
pdf NL.IMRO.1652.Buitengebied072016-ON01_Grotelsbos - 9 Businessplan.pdf (1.7MB)
pdf NL.IMRO.1652.Buitengebied072016-ON01_Grotelsbos - 10 Globaal beplantingsplan entree grotelsbos.pdf (18KB)
pdf NL.IMRO.1652.Buitengebied072016-ON01_Grotelsbos - 11 Terug naar de natuur effecten van natuurbegraven.pdf (1.2MB)
pdf NL.IMRO.1652.Buitengebied072016-ON01_Grotelsbos - 12 Aanvullende memo Staro ontwikkeling urnenveld.pdf (34KB)
pdf NL.IMRO.1652.Buitengebied072016-ON01_Hazeldonklaan 40 - 1 ROB en bijlagen.pdf (604KB)
pdf NL.IMRO.1652.Buitengebied072016-ON01_Hilakker - 1 ROB.pdf (3.3MB)
pdf NL.IMRO.1652.Buitengebied072016-ON01_Hilakker - 2 situatie Hilakker1.pdf (87KB)
pdf NL.IMRO.1652.Buitengebied072016-ON01_Hilakker - 3 situatie Hilakker10&10A.pdf (99KB)
pdf NL.IMRO.1652.Buitengebied072016-ON01_Kreijtenberg 4 - 1 ROB en bijlagen.pdf (11.4MB)
pdf NL.IMRO.1652.Buitengebied072016-ON01_Mathijseind 1 - 1 ROB en bijlagen.pdf (1.5MB)
pdf NL.IMRO.1652.Buitengebied072016-ON01_Milschot 53 - 1 ROB.pdf (1.7MB)
pdf NL.IMRO.1652.Buitengebied072016-ON01_Milschot 53 - 2 Situatietekening.pdf (255KB)
pdf NL.IMRO.1652.Buitengebied072016-ON01_Milschot 53 - 3 Landschappelijk inpassingsplan.pdf (2.3MB)
pdf NL.IMRO.1652.Buitengebied072016-ON01_Pandelaar 114 - 1 ROB en bijlagen.pdf (10.7MB)
pdf NL.IMRO.1652.Buitengebied072016-ON01_Pandelaar 114 - 2 archeologisch bureau- en verkennend veldonderzoek.pdf (3.7MB)
pdf NL.IMRO.1652.Buitengebied072016-ON01_Pandelaar 114 - 3 selectiebesluit archeologisch onderzoek.pdf (67KB)
pdf NL.IMRO.1652.Buitengebied072016-ON01_Rooije Hoefsedijk 110 - 1 ROB.pdf (3.4MB)
pdf NL.IMRO.1652.Buitengebied072016-ON01_Rooije Hoefsedijk 110 - 2 Situatieschets.pdf (191KB)
pdf NL.IMRO.1652.Buitengebied072016-ON01_Rooije Hoefsedijk 110 - 3 Verantwoording kwaliteitsverbetering.pdf (38KB)
pdf NL.IMRO.1652.Buitengebied072016-ON01_Rooije Hoefsedijk 110 - 4 Landschappelijk inpassingsplan.pdf (2.4MB)
pdf NL.IMRO.1652.Buitengebied072016-ON01_Rooije Hoefsedijk 110 - 5 Bodemonderzoek.pdf (2.3MB)
pdf NL.IMRO.1652.Buitengebied072016-ON01_Rooije Hoefsedijk 110 - 6 Verantwoording cultuurhistorie.pdf (39KB)
pdf NL.IMRO.1652.Buitengebied072016-ON01_Scheiweg 75 - 1 ROB.pdf (1.4MB)
pdf NL.IMRO.1652.Buitengebied072016-ON01_Scheiweg 75 - 2 Bodemonderzoek.pdf (4.3MB)
pdf NL.IMRO.1652.Buitengebied072016-ON01_Scheiweg 75 - 3 Landschappelijk inpassingsplan.pdf (1.2MB)
pdf NL.IMRO.1652.Buitengebied072016-ON01_Scheiweg 75 - 4 Akoestisch onderzoek.pdf (4.3MB)
pdf NL.IMRO.1652.Buitengebied072016-ON01_Wijnboomlaan 12 - 1 ROB en bijlagen.pdf (1MB)
pdf NL.IMRO.1652.Buitengebied072016-ON01_Beplantingsplan Den Hoek 31.pdf (534KB)
pdf NL.IMRO.1652.Buitengebied072016-ON01_Den Hoek 31a - Erfbeplantingsplan.pdf (518KB)
pdf NL.IMRO.1652.Buitengebied072016-ON01_Diepertseweg 6 - landschappelijk inpassingsplan.pdf (61KB)
pdf NL.IMRO.1652.Buitengebied072016-ON01_Diepertseweg 22 - landschappelijk inpassingsplan.pdf (6.7MB)
pdf NL.IMRO.1652.Buitengebied072016-ON01_Diepertseweg 23 - landschappelijk inpassingsplan.pdf (46KB)
pdf NL.IMRO.1652.Buitengebied072016-ON01_Kreijtenberg 4 - landschappelijk inpassingsplan.pdf (4.8MB)
pdf NL.IMRO.1652.Buitengebied072016-ON01_Pandelaar 114 - landschappelijk inpassingsplan.pdf (187KB)
pdf NL.IMRO.1652.Buitengebied012016-ON01-1. Broekstraat ong.pdf (48KB)
pdf NL.IMRO.1652.Buitengebied012016-ON01-2. Burg. vd Wildenberglaan ong.pdf (49KB)
pdf NL.IMRO.1652.Buitengebied012016-ON01-3. Den Hoek 31a.pdf (50KB)
pdf NL.IMRO.1652.Buitengebied012016-ON01-4. Diepertseweg 6.pdf (52KB)
pdf NL.IMRO.1652.Buitengebied012016-ON01-5. Diepertseweg 22_23 en Rooije Hoefsedijk 110.pdf (87KB)
pdf NL.IMRO.1652.Buitengebied012016-ON01-6. Dr. de Quayweg 70.pdf (56KB)
pdf NL.IMRO.1652.Buitengebied012016-ON01-7. Egelmeer 7-11.pdf (58KB)
pdf NL.IMRO.1652.Buitengebied012016-ON01-8. Grotelsbos ong.pdf (111KB)
pdf NL.IMRO.1652.Buitengebied012016-ON01-9. Hazeldonklaan 40.pdf (63KB)
pdf NL.IMRO.1652.Buitengebied012016-ON01-10. Hillakker 1_10 en 10a.pdf (69KB)
pdf NL.IMRO.1652.Buitengebied012016-ON01-11.Hanekamseweg 19a.pdf (50KB)
pdf NL.IMRO.1652.Buitengebied012016-ON01-12. Kreijtenberg 4a.pdf (53KB)
pdf NL.IMRO.1652.Buitengebied012016-ON01-13. Scheiweg 75.pdf (64KB)
pdf NL.IMRO.1652.Buitengebied012016-ON01-14. Mathijseind 1.pdf (50KB)
pdf NL.IMRO.1652.Buitengebied012016-ON01-15. Milschot 53.pdf (55KB)
pdf NL.IMRO.1652.Buitengebied012016-ON01-16. Pandelaar 114.pdf (56KB)
pdf NL.IMRO.1652.Buitengebied012016-ON01-17. Wijnboomlaan 12.pdf (52KB)
pdf NL.IMRO.1652.Buitengebied012016-ON01-Legenda A3.pdf (203KB)
pdf Dr. de Quayweg 70.pdf (1.2MB)
pdf Hilakker, pro forma.pdf (1.6MB)
pdf Hilakker.pdf (5.1MB)
pdf Kreijtenberg 4-4a.pdf (1.5MB)
pdf Mathijseind 1- verkorte versie.pdf (1.1MB)
pdf Mathijseind 1, pro forma.pdf (2.2MB)
pdf Mathijseind 1.pdf (45.6MB)
pdf Provincie.pdf (81KB)
11
BESPREEKSTUKKEN
12
3e financiële rapportage 2016
13
Onderzoeksvragen evaluatie MRE
14
Bereikbaarheidsagenda Brainport slim verbonden
15
BP Doonheide ongenummerd
16
Evaluatie Huishoudelijke toeslag 2015 en doorkijk 2016
17
Benoemen commissiegriffier
18
Zienswijze op notitie reikwijdte en detailniveau N279
19
Sluiting