link naar deze pagina

Raadsvergadering - 6 november 2014

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: J. van Zomeren
Bundel:
pdf Agendabundel (36.7MB)

1
Mogelijkheid tot inspreken
2
Opening en vastellen van de agenda
3
Vragenrecht raadsleden
4
Vaststellen besluitenlijst en kennisnemen van de notulen vergadering gemeenteraad van 2-10-2014
5
Ingekomen stukken
5.a
Mededelingen
5.b
Aanbieden begroting
5.c
Postlijst
6
Hamerstukken
6.a
Vaststellen zienswijze op tweede begrotingswijziging VRBZO
7
Vaststellen beleidsverslag Werk en Inkomen2013
8
Vaststellen zienswijze begroting BLINK
9
Vaststellen verordening Basis Registratie Personen
10
Vaststellen beslissing op bezwaar na afwijzen planschadeverzoek
11
Bespreekstukken
11.a
Vaststellen van het beleidsplan jeugdhulp Peelregio 2015-2016 en vaststellen van de verordening jeugdhulp
12
Vaststellen krediet voor potentiële initiatieven laagdrempelige dagbesteding
13
Vaststellen gemeenschappelijke Regeling en financieel model VRBZO
14
Vaststellen wijze van dekking De Eendracht en verhuizing bibliotheek
15
MOtie CDA: fundamentele discussie protocollen veiligheidsregio
16
Sluiting