link naar deze pagina

Raadsvergadering - 27 maart 2018

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 16:00
Eindtijd: 17:00
Voorzitter: M.S. van Veen
Toelichting: Laatste vergadering gemeenteraad 2014-2018

1
Opening en vaststellen van de agenda
2
Vragenrecht raadsleden
3
Vaststellen besluitenlijst van de gemeenteraadsvergadering van 15 maart 2018
4
Ingekomen stukken
4.a
Mededelingen
4.b
Postlijst
4.c
Lijst met toezeggingen
5
Bespreekstukken
6
Beoordelen rechtmatigheid van de gemeenteraadsverkiezingen
Vanuit het midden van de raad is een ad-hoc commissie gevormd bestaande uit de leden De Wit, Mastenbroek, en Vogels (J). De commissie is belast met de voorbereiding van de raadsbehandeling van het beoordelen van het rechtmatig verloop van de verkiezingen. De commissie kan gebruik maken van de processen verbaal van het centraal stembureau en doet van haar bevindingen mondeling verslag in de raadsvergadering.
7
Onderzoek geloofsbrieven en toelaten van de benoemde raadsleden
Vanuit het midden van de raad is een ad-hoc commissie gevormd bestaande uit de leden De Wit, Mastenbroek, en Vogels (J). De commissie is belast met de voorbereiding van de raadsbehandeling van het beoordelen van de geloofsbrieven van de gekozen raadsleden. De commissie onderzoekt of zich belemmeringen voordoen tot toelaten van de raadsleden, zoals woonplaats of verboden betrekkingen. De ad-hoc commissie rapporteert mondeling haar bevindingen in de raadsvergadering.
8
Afscheid van de huidige gemeenteraad en de raadsleden die niet terugkeren in de gemeenteraad in nieuwe samenstelling
De burgemeester spreekt als voorzitter van de gemeenteraad woorden van dank en afscheid uit aan het adres van de gemeenteraad 2014 - 2018 in het algemeen en aan het adres van de raadsleden die niet terugkeren in het bijzonder. Ook decoreert hij de raadsleden die voor Koninklijke Onderscheiding in aanmerking komen.

Aansluitend krijgen de fractievoorzitters het woord.
9
Sluiting