link naar deze pagina

Raadsvergadering - 31 januari 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: M.S. van Veen

1
Mogelijkheid tot inspreken
2
Opening en vaststellen van de agenda
3
Vragenrecht raadsleden
4
Vaststellen besluitenlijst van de gemeenteraadsvergadering van 13-12-2018
5
Ingekomen stukken
5.a
Mededelingen
5.b
Postlijst
5.c
Lijst met toezeggingen
6
Vaststellen definitieve verordening OZB met herziene tarieven (Hamerstuk / portefeuillehouder De Ruiter)
7
Vaststellen krediet renovatie atletiekbaan Gemertse Atletiek Club (Bespreekstuk / portefeuillehouder van Dijk)
8
Vaststellen krediet herontwikkeling centrum Bakel (Bespreekstuk / portefeuillehouder van Dijk)
9
Vaststellen bestemmingsplan Hilakker 10 en 10a (Bespreekstuk / portefeuillehouder van Extel- van Katwijk)
10
Vaststellen bestemmingsplan Stedelijk Gebied Gemert-Bakel, oktober 2018 (Bespreekstuk / portefeuillehouder van Extel- van Katwijk)
overig Raad GB 31-01-2019 Punt 10 Stedelijk gebied_audio 1.mp3 (35.6MB)
overig Raad GB 31-01-2019 Punt 10 Stedelijk gebied_audio 2.mp3 (29.9MB)
pdf 1a. Adviesnota BP Stedelijke gebieden.pdf (44KB)
pdf 1b. Raadsbesluit BP Stedelijke gebieden.doc (211KB)
pdf 2a. Bijlage I Nota van zienswijzen.docx (440KB)
pdf 2b. Zienswijze 1_Dakworm ongen. in Bakel_anoniem.pdf (12.2MB)
pdf 2c. Zienswijze 2_Nieuwe uitleg_anoniem.pdf (1.2MB)
pdf 2d. Zienswijze 3_Zonnehoekje ongen. in Milheeze_anoniem.pdf (516KB)
pdf 3. Bijlage II Ambtshalve aanpassingen.doc (424KB)
pdf 4. Ontwerp BP_inhoudsopgave bijlagen.docx (207KB)
pdf 4b. Ontwerp BP_planregels.doc (1.2MB)
pdf 4. Ontwerp BP_planregels_bijlage 1_lijst van bedrijven.pdf (95KB)
pdf 4. Ontwerp BP_planregels_bijlage 2_Nota parkeernormen.pdf (2MB)
pdf 4. Ontwerp BP_planregels_bijlage 3_Welstandsnota.pdf (2.2MB)
pdf 4. Ontwerp BP_planregels_bijlage 4_Welstandszones.pdf (9.9MB)
pdf 4. Ontwerp BP_planregels_bijlage 5_Landschappelijke inpassing Dakworm.pdf (5.3MB)
pdf 4. Ontwerp BP_planregels_bijlage 6a_Berekening invest. kl landschap Den Heikop 6.pdf (135KB)
pdf 4. Ontwerp BP_planregels_bijlage 6b_Landschappelijk inpassing Den Heikop 6.pdf (669KB)
pdf 4. Ontwerp BP_planregels_bijlage 7a_Beeldkwaliteitplan Overschot.pdf (227KB)
pdf 4. Ontwerp BP_planregels_bijlage 7b_Landschappelijk inrichtingsplan Overschot.pdf (3.3MB)
pdf 4. Ontwerp BP_planregels_bijlage 8_Inrichtingsplan Torrentinusstraat.pdf (164KB)
pdf 4. Ontwerp BP_planregels_bijlage 9a_Landschappelijk inrichtingsplan toelichting Zonnehoek.pdf (24KB)
pdf 4. Ontwerp BP_planregels_bijlage 9b_Landschappelijk inrichtingsplan toelichting Zonnehoek.pdf (372KB)
pdf 4. Ontwerp BP_plantoelichting.pdf (1MB)
pdf 4. Ontwerp BP_plantoelichting_bijlage 1_Archeologie.pdf (28KB)
pdf 4. Ontwerp BP_plantoelichting_bijlage 2_Breuken.pdf (197KB)
pdf 4. Ontwerp BP_plantoelichting_bijlage 3a_Wonen regionale agenda wonen.pdf (1.2MB)
pdf 4. Ontwerp BP_plantoelichting_bijlage 3b_Lokale woonvisie Gemert-Bakel 2016-2020.pdf (3MB)
pdf 4. Ontwerp BP_plantoelichting_bijlage 4_Waterbeleud.pdf (64KB)
pdf 4. Ontwerp BP_plantoelichting_bijlage 5_Watertaken.pdf (313KB)
pdf 4. Ontwerp BP_plantoelichting_bijlage 6_Webwinkels.pdf (25KB)
pdf 4. Ontwerp BP_plantoelichting_bijlage 7a_Archeologisch onderzoek Alde Biezenstraat.pdf (3.9MB)
pdf 4. Ontwerp BP_plantoelichting_bijlage 7b_Digitale watertoets Alde Biezenstraat.pdf (248KB)
pdf 4. Ontwerp BP_plantoelichting_bijlage 7c_Fl;ora en fauna Alde Biezenstraat.pdf (827KB)
pdf 4. Ontwerp BP_plantoelichting_bijlage 7d_Regionale agenda wonen Alde Biezenstraat.pdf (1.2MB)
pdf 4. Ontwerp BP_plantoelichting_bijlage 7e_ROB Alde Biezenstraat.pdf (5.2MB)
pdf 4. Ontwerp BP_plantoelichting_bijlage 7f_Stedenbouwkundig model Alde Biezenstraat.pdf (6.1MB)
pdf 4. Ontwerp BP_plantoelichting_bijlage 7g_Verkennen bodemonderzoekl Alde Biezenstraat.pdf (5.6MB)
pdf 4. Ontwerp BP_plantoelichting_bijlage 7h_Waterbeleid Alde Biezenstraat.pdf (64KB)
pdf 4. Ontwerp BP_plantoelichting_bijlage 7i_Wegverkeerslawaai Alde Biezenstraat.pdf (22KB)
pdf 4. Ontwerp BP_plantoelichting_bijlage 8a_Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Dakworm.pdf (4.3MB)
pdf 4. Ontwerp BP_plantoelichting_bijlage 8b_Archeologisch onderzoek Dakworm.pdf (3.7MB)
pdf 4. Ontwerp BP_plantoelichting_bijlage 8c_Groepsrisicoberekening Dakworm.pdf (1MB)
pdf 4. Ontwerp BP_plantoelichting_bijlage 8d_Onderzoek geurhinder veehouderijen Dakworm.pdf (2.2MB)
pdf 4. Ontwerp BP_plantoelichting_bijlage 8e_Flora en fauna Dakworm.pdf (1.8MB)
pdf 4. Ontwerp BP_plantoelichting_bijlage 8f_ROB Dakworm.pdf (4.6MB)
pdf 4. Ontwerp BP_plantoelichting_bijlage 8g_Verkennend bodemonderzoek Dakworm.pdf (1.7MB)
pdf 4. Ontwerp BP_plantoelichting_bijlage 9a_Akoestisch onderzoek Den Heikop.pdf (4.8MB)
pdf 4. Ontwerp BP_plantoelichting_bijlage 9b_Inrichtingsschets beoogde situatie Den Heikop.pdf (461KB)
pdf 4. Ontwerp BP_plantoelichting_bijlage 9c_ROB Den Heikop.pdf (1.7MB)
pdf 4. Ontwerp BP_plantoelichting_bijlage10a_Archeologisch onderzoek Nieuwe Uitleg.pdf (3.7MB)
pdf 4. Ontwerp BP_plantoelichting_bijlage10b_Archeologisch selectiebesluit Nieuwe Uitleg.pdf (409KB)
pdf 4. Ontwerp BP_plantoelichting_bijlage10c_Digitale watertoets Nieuwe Uitleg.pdf (199KB)
pdf 4. Ontwerp BP_plantoelichting_bijlage10d_Flora en fauna Nieuwe Uitleg.pdf (444KB)
pdf 4. Ontwerp BP_plantoelichting_bijlage10e_Regionale agenda wonen Nieuwe Uitleg.pdf (1.2MB)
pdf 4. Ontwerp BP_plantoelichting_bijlage10f_ROB Nieuwe Uitleg.pdf (6.9MB)
pdf 4. Ontwerp BP_plantoelichting_bijlage10g_Stedenbouwkundig model Nieuwe Uitleg.pdf (4.9MB)
pdf 4. Ontwerp BP_plantoelichting_bijlage10h_Verkennend bodemonderzoek Nieuwe Uitleg.pdf (4.1MB)
pdf 4. Ontwerp BP_plantoelichting_bijlage10i_Waterbeleid Nieuwe Uitleg.pdf (64KB)
pdf 4. Ontwerp BP_plantoelichting_bijlage10j_Wegverkeerslawaai Nieuwe Uitleg.pdf (1001KB)
pdf 4. Ontwerp BP_plantoelichting_bijlage11a_Erf en schuurwoningen Overschot.pdf (1.2MB)
pdf 4. Ontwerp BP_plantoelichting_bijlage11b_Flora en fauna Overschot.pdf (1.6MB)
pdf 4. Ontwerp BP_plantoelichting_bijlage11c_Historisch bodemonderzoek Overschot.pdf (891KB)
pdf 4. Ontwerp BP_plantoelichting_bijlage11d_ROB Overschot.pdf (938KB)
pdf 4. Ontwerp BP_plantoelichting_bijlage11e_Wegverkeerslawaai Overschot.pdf (1MB)
pdf 4. Ontwerp BP_plantoelichting_bijlage12a_Digitale watertoetsTorrentinusstraat.pdf (233KB)
pdf 4. Ontwerp BP_plantoelichting_bijlage12b_Flora en faunaTorrentinusstraat.pdf (953KB)
pdf 4. Ontwerp BP_plantoelichting_bijlage12c_Regionale agenda wonenTorrentinusstraat.pdf (1.2MB)
pdf 4. Ontwerp BP_plantoelichting_bijlage12d_ROBTorrentinusstraat.pdf (1.8MB)
pdf 4. Ontwerp BP_plantoelichting_bijlage12e_Verkennend bodemonderzoekTorrentinusstraat.pdf (1.6MB)
pdf 4. Ontwerp BP_plantoelichting_bijlage12f_WaterbeleidTorrentinusstraat.pdf (64KB)
pdf 4. Ontwerp BP_plantoelichting_bijlage13a_Akoestisch onderzoek industrielawaai Zonnehoek.pdf (4.5MB)
pdf 4. Ontwerp BP_plantoelichting_bijlage13b_Flora en fauna Zonnehoek.pdf (2.9MB)
pdf 4. Ontwerp BP_plantoelichting_bijlage13c_Landschappelijk inrichtingsschets Zonnehoek.pdf (605KB)
pdf 4. Ontwerp BP_plantoelichting_bijlage13d_ROB Zonnehoek.pdf (1.2MB)
pdf 4. Ontwerp BP_plantoelichting_bijlage13e_Verkennend bodemonderzoek Zonnehoek.pdf (2MB)
pdf 4. Ontwerp BP_plantoelichting_bijlage14ai_Vooroverlegreactie provincie Den Heikop.pdf (121KB)
pdf 4. Ontwerp BP_plantoelichting_bijlage14ai_Vooroverlegreactie provincie overige ontwikkelingen.pdf (56KB)
pdf 4. Ontwerp BP_plantoelichting_bijlage14b_Vooroverlegreactie RRP.pdf (104KB)
pdf 4. Ontwerp BP_plantoelichting_bijlage14d_Vooroverlegreactie Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.pdf (786KB)
pdf 4. Ontwerp BP_plantoelichting_bijlage14d_VooroverlegreactieWaterschap.pdf (72KB)
pdf 4. Ontwerp BP_verbeelding_1 Alde Biezenstraat.pdf (219KB)
pdf 4. Ontwerp BP_verbeelding_2 Dakworm.pdf (166KB)
pdf 4. Ontwerp BP_verbeelding_3 Den Heikop.pdf (177KB)
pdf 4. Ontwerp BP_verbeelding_4 Nieuwe Uitleg.pdf (179KB)
pdf 4. Ontwerp BP_verbeelding_5 Overschot.pdf (162KB)
pdf 4. Ontwerp BP_verbeelding_6 Torrentiusstraat.pdf (201KB)
pdf 4. Ontwerp BP_verbeelding_7 Zonnehoekje.pdf (218KB)
pdf 4.Ontwerp BP_verbeelding_8 Legenda.pdf (980KB)
pdf RIN BP stedelijk gebieden, okt 2018.docx (1.3MB)
11
Motie vreemd aan de orde van de dag: Motie Leijgraafhof LR-D66
12
Sluiting