link naar deze pagina

Raadsvergadering - 14 maart 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: M.S. van Veen

1
Mogelijkheid tot inspreken
2
Opening en vaststellen van de agenda
3
Vragenrecht raadsleden
Bart van Oort DP betreffende de door het college afgewezen spoedaanvraag van stichting Goo inzake Kindcentrum De Samenstroom en in bredere zin over een Integraal Huisvestingsprogramma onderwijshuisvesting.
4
Vaststellen besluitenlijst van de gemeenteraadsvergadering van 24-1-2019 en 31-1-2019
5
Ingekomen stukken
5.a
Mededelingen
5.b
Postlijst
5.c
Lijst met toezeggingen
6
Aanwijzing van Percelen op basis van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) in Milheeze (Hamerstuk / portefeuillehouder De Ruiter)
7
Vaststellen zienswijze raad Kadernota BSOB 2020 (Bespreekstuk / portefeuillehouder De Ruiter)
8
Vaststellen zienswijze raad MRE samenwerkingsakkoord 2019-2022 (Bespreekstuk / portefeuillehouder De Ruiter)
9
Vaststellen zienswijze Raad Regionaal Risico Profiel (Bespreekstuk / portefeuillehouder Van Veen)
10
Vaststellen BP Buitengebied herz. december 2018 (Bespreekstuk / portefeuillehouder Van Extel - Van Katwijk)
pdf Adviesnota BP Buitengebied herz dec. 2018.docx (342KB)
pdf Raadsbesluit BP Buitengebied herz. dec. 2018.docx (214KB)
pdf Bijlage I Nota van zienswijzen.doc (435KB)
pdf Bijlage II Ambtshalve aanpassingen.doc (211KB)
pdf Planregels Gemert-Bakel Buitengebied december 2018.pdf (538KB)
pdf b_NL.IMRO.1652.Buitengebied122018-ON01_1_BKP.pdf (5MB)
pdf b_NL.IMRO.1652.Buitengebied122018-ON01_2_Gereedschapskist.pdf (6MB)
pdf b_NL.IMRO.1652.Buitengebied122018-ON01_3_Handreiking Kwaliteitsverbetering.pdf (166KB)
pdf b_NL.IMRO.1652.Buitengebied122018-ON01_4_Nota Parkeernormen 2017.pdf (2MB)
pdf b_NL.IMRO.1652.Buitengebied122018-ON01_5_Monumentenlijst.pdf (68KB)
pdf b_NL.IMRO.1652.Buitengebied122018-ON01_6_Omschrijving akkercomplexen.pdf (5.4MB)
pdf b_NL.IMRO.1652.Buitengebied122018-ON01_7a_Paashoefsedijk LIP.pdf (1MB)
pdf b_NL.IMRO.1652.Buitengebied122018-ON01_7b_Paashoefsedijk beheerplan.pdf (115KB)
pdf b_NL.IMRO.1652.Buitengebied122018-ON01_8_Deel 70 LIP.pdf (4MB)
pdf b_NL.IMRO.1652.Buitengebied122018-ON01_9a_Den Heikop LIP.pdf (628KB)
pdf b_NL.IMRO.1652.Buitengebied122018-ON01_9b_Den Heikop toelichting LIP.pdf (741KB)
pdf b_NL.IMRO.1652.Buitengebied122018-ON01_10_Burg Nooijenlaan 2 LIP.pdf (2.1MB)
pdf b_NL.IMRO.1652.Buitengebied122018-ON01_11a_Oudestraat 6-8 LIP.pdf (165KB)
pdf b_NL.IMRO.1652.Buitengebied122018-ON01_11b_Oudestraat 6-8 sortimentslijst beplanting.pdf (43KB)
pdf b_NL.IMRO.1652.Buitengebied122018-ON01_11c_Oudestraat 6-8 toelichting groensingel.pdf (107KB)
pdf b_NL.IMRO.1652.Buitengebied122018-ON01_12_Bakelsebrug 6 LIP I.pdf (1.1MB)
pdf b_NL.IMRO.1652.Buitengebied122018-ON01_13b_Bakelsebrug 6 Cultuurhistorie redengevende beschrijving.pdf (280KB)
pdf b_NL.IMRO.1652.Buitengebied122018-ON01_13c_Bakelsebrug 6 Quickscan cultuurhistorisch waardevolle panden.pdf (259KB)
pdf b_NL.IMRO.1652.Buitengebied122018-ON01_14a_Nuijeneind 18 LIP.pdf (701KB)
pdf b_NL.IMRO.1652.Buitengebied122018-ON01_14b_Nuijeneind 18 toelichting LIP.pdf (1.1MB)
pdf b_NL.IMRO.1652.Buitengebied122018-ON01_15_Nuijeneind 18 Waardebeschrijving en toetsingskader.pdf (327KB)
pdf b_NL.IMRO.1652.Buitengebied122018-ON01_16_Kaweide 8-8a LIP.pdf (1.3MB)
pdf b_NL.IMRO.1652.Buitengebied122018-ON01_17_Kaweide 8-8a Cultuurhistorische waardevolle bebouwing.pdf (25KB)
pdf b_NL.IMRO.1652.Buitengebied122018-ON01_18_Schutsboom LIP.pdf (479KB)
pdf b_NL.IMRO.1652.Buitengebied122018-ON01_19_Landgoed Nieuwenhuys LIP.pdf (3.7MB)
pdf b_NL.IMRO.Buitengebied122018-ON01_1_Beleidskader.pdf (169KB)
pdf b_NL.IMRO.Buitengebied122018-ON01_2_Paashoefsedijk ROB.pdf (2.1MB)
pdf b_NL.IMRO.Buitengebied122018-ON01_3_Paashoefsedijk schetsontwerp.pdf (4.3MB)
pdf b_NL.IMRO.Buitengebied122018-ON01_4a_Paashoefsedijk LIP.pdf (1MB)
pdf b_NL.IMRO.Buitengebied122018-ON01_4b_Paashoefsedijk Plantlijst en beheerplan.pdf (115KB)
pdf b_NL.IMRO.Buitengebied122018-ON01_5_Paashoefsedijk Bodemonderzoek.pdf (6.6MB)
pdf b_NL.IMRO.Buitengebied122018-ON01_6_Paashoefsedijk Akoestisch onderzoek.pdf (1.5MB)
pdf b_NL.IMRO.Buitengebied122018-ON01_7_Paashoefsedijk Onderzoek oude akkers.pdf (2.6MB)
pdf b_NL.IMRO.Buitengebied122018-ON01_8_Paashoefsedijk Vooroverlegreactie provincie 2017.pdf (108KB)
pdf b_NL.IMRO.Buitengebied122018-ON01_9_Deel 70 ROB.pdf (6.6MB)
pdf b_NL.IMRO.Buitengebied122018-ON01_10_Den Heikop ROB.pdf (2.5MB)
pdf b_NL.IMRO.Buitengebied122018-ON01_11_Den Heikop Bodemonderzoek.pdf (2.4MB)
pdf b_NL.IMRO.Buitengebied122018-ON01_12_Den Heikop Akoestisch onderzoek.pdf (11.2MB)
pdf b_NL.IMRO.Buitengebied122018-ON01_13_Den Heikop Watertoets.pdf (197KB)
pdf b_NL.IMRO.Buitengebied122018-ON01_14_Den Heikop Samenvatting watertoets.pdf (16KB)
pdf b_NL.IMRO.Buitengebied122018-ON01_15a_Den Heikop Beplantingsplan.pdf (628KB)
pdf b_NL.IMRO.Buitengebied122018-ON01_15b_Den Heikop Toelichting beplantingsplan.pdf (741KB)
pdf b_NL.IMRO.Buitengebied122018-ON01_16_Den Heikop Flora en Fauna.pdf (2.8MB)
pdf b_NL.IMRO.Buitengebied122018-ON01_17_Burg Nooijenlaan 2 ROB.pdf (1.5MB)
pdf b_NL.IMRO.Buitengebied122018-ON01_18_Burg Nooijenlaan 2 Situatieschets.pdf (165KB)
pdf b_NL.IMRO.Buitengebied122018-ON01_19_Burg Nooijenlaan 2 LIP.pdf (2.1MB)
pdf b_NL.IMRO.Buitengebied122018-ON01_20_Burg Nooijenlaan 2 Geurrapport.pdf (4.7MB)
pdf b_NL.IMRO.Buitengebied122018-ON01_21_Burg Nooijenlaan 2 ISL3a-berekening.pdf (50KB)
pdf b_NL.IMRO.Buitengebied122018-ON01_22_Oudestraat 6-8 ROB.pdf (3.4MB)
pdf b_NL.IMRO.Buitengebied122018-ON01_23_Oudestraat 6-8 LIP.pdf (165KB)
pdf b_NL.IMRO.Buitengebied122018-ON01_24_Oudestraat 6-8 Sortimentslijst erfbeplanting.pdf (43KB)
pdf b_NL.IMRO.Buitengebied122018-ON01_25_Oudestraat 6-8 Toelichting groensingel.pdf (107KB)
pdf b_NL.IMRO.Buitengebied122018-ON01_26_Oudestraat 6-8 Onderbouwing FloraFauna.pdf (112KB)
pdf b_NL.IMRO.Buitengebied122018-ON01_27_Oudestraat 6-8 Quickscan flora en fauna.pdf (2.5MB)
pdf b_NL.IMRO.Buitengebied122018-ON01_28_Oudestraat 6-8 Verkennend bodemonderzoek.pdf (4.4MB)
pdf b_NL.IMRO.Buitengebied122018-ON01_29_Bakelsebrug 6 ROB.pdf (3.2MB)
pdf b_NL.IMRO.Buitengebied122018-ON01_30_Bakelsebrug 6 Landschappelijk inpassingsplan.pdf (1.1MB)
pdf b_NL.IMRO.Buitengebied122018-ON01_31_Bakelsebrug 6 Quickscan cultuurhistorisch waardevolle panden.pdf (61KB)
pdf b_NL.IMRO.Buitengebied122018-ON01_32_Bakelsebrug 6 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai.pdf (2.5MB)
pdf b_NL.IMRO.Buitengebied122018-ON01_33_Bakelsebrug 6 Berekening V-Stacks.pdf (146KB)
pdf b_NL.IMRO.Buitengebied122018-ON01_34_Bakelsebrug 6 Situatietekening beoogde situatie.pdf (644KB)
pdf b_NL.IMRO.Buitengebied122018-ON01_35_Nuijeneind 18 ROB.pdf (1.4MB)
pdf b_NL.IMRO.Buitengebied122018-ON01_36_Nuijeneind 18 Situatie definitief.pdf (124KB)
pdf b_NL.IMRO.Buitengebied122018-ON01_37_Nuijeneind 18 LIP.pdf (701KB)
pdf b_NL.IMRO.Buitengebied122018-ON01_38_Nuijeneind 18 LIP toelichting.pdf (1.1MB)
pdf b_NL.IMRO.Buitengebied122018-ON01_39_Nuijeneind 18 Culthistorische waardestelling.pdf (1.3MB)
pdf b_NL.IMRO.Buitengebied122018-ON01_40_Nuijeindeind 18 Begrotingsstaat renovatie bakhuisje.pdf (42KB)
pdf b_NL.IMRO.Buitengebied122018-ON01_41_Nuijeneind 18 Bodemonderzoek.pdf (124KB)
pdf b_NL.IMRO.Buitengebied122018-ON01_42_Nuijeneind 18 F&F.pdf (124KB)
pdf b_NL.IMRO.Buitengebied122018-ON01_43_Kaweide 8-8a ROB.pdf (3.2MB)
pdf b_NL.IMRO.Buitengebied122018-ON01_44_Kaweide 8-8a Situatieschets bestaand en beoogd.pdf (108KB)
pdf b_NL.IMRO.Buitengebied122018-ON01_45_Kaweide 8-8a Berekening kwaliteitsinvestering.pdf (439KB)
pdf b_NL.IMRO.Buitengebied122018-ON01_46_Kaweide 8-8a Onderbouwing cultuurhistorische waarden.pdf (7MB)
pdf b_NL.IMRO.Buitengebied122018-ON01_47_Kaweide 8-8a Rapportage akoestisch onderzoek industrielawaai.pdf (2.2MB)
pdf b_NL.IMRO.Buitengebied122018-ON01_48_Kaweide 8-8a Rapportage verkennend bodemonderzoek.pdf (4.4MB)
pdf b_NL.IMRO.Buitengebied122018-ON01_49_Kaweide 8-8a Berekening V-Stacks.pdf (210KB)
pdf b_NL.IMRO.Buitengebied122018-ON01_50_Kaweide 8-8a Vergunningen.pdf (2.1MB)
pdf b_NL.IMRO.Buitengebied122018-ON01_51_Kaweide 8-8a F&F.pdf (1.8MB)
pdf b_NL.IMRO.Buitengebied122018-ON01_52_Schutboomsestraat ROB.pdf (2.3MB)
pdf b_NL.IMRO.Buitengebied122018-ON01_53_Schutboomsestraat LIP.pdf (961KB)
pdf b_NL.IMRO.Buitengebied122018-ON01_54_Schutboomsestraat Akoestisch onderzoek.pdf (2.7MB)
pdf b_NL.IMRO.Buitengebied122018-ON01_55_Schutboomsestraat Archeologisch onderzoek.pdf (1.6MB)
pdf b_NL.IMRO.Buitengebied122018-ON01_56_Schutboomsestraat Verkennend bodemonderzoek.pdf (1.8MB)
pdf b_NL.IMRO.Buitengebied122018-ON01_57_Schutsboom ROB.pdf (3.5MB)
pdf b_NL.IMRO.Buitengebied122018-ON01_58_Schutsboom LIP.pdf (479KB)
pdf b_NL.IMRO.Buitengebied122018-ON01_59_Schutsboom Akoestisch onderzoek.pdf (10.3MB)
pdf b_NL.IMRO.Buitengebied122018-ON01_60_Schutsboom Archeologisch onderzoek.pdf (5.7MB)
pdf b_NL.IMRO.Buitengebied122018-ON01_61_Schutsboom Bodemonderzoek.pdf (2.6MB)
pdf b_NL.IMRO.Buitengebied122018-ON01_62_Landgoed Nieuwenhuys ROB.pdf (3.2MB)
pdf t_NL.IMRO.1652.Buitengebied122018-ON01.pdf (9.8MB)
pdf NL.IMRO.1652.Buitengebied112018-ON01-Legenda.pdf (190KB)
pdf NL.IMRO.1652.Buitengebied112018-ON01-1.pdf (157KB)
pdf NL.IMRO.1652.Buitengebied112018-ON01-2.pdf (266KB)
pdf NL.IMRO.1652.Buitengebied112018-ON01-3.pdf (65KB)
pdf NL.IMRO.1652.Buitengebied112018-ON01-4.pdf (56KB)
pdf NL.IMRO.1652.Buitengebied112018-ON01-5.pdf (89KB)
pdf NL.IMRO.1652.Buitengebied112018-ON01-6.pdf (92KB)
pdf NL.IMRO.1652.Buitengebied112018-ON01-7.pdf (76KB)
pdf NL.IMRO.1652.Buitengebied112018-ON01-8.pdf (92KB)
pdf NL.IMRO.1652.Buitengebied112018-ON01-9.pdf (71KB)
pdf NL.IMRO.1652.Buitengebied112018-ON01-10.pdf (67KB)
pdf NL.IMRO.1652.Buitengebied112018-ON01-11.pdf (297KB)
pdf Zienswijze I.pdf (737KB)
pdf Zienswijze II.pdf (105KB)
pdf Zienswijze III.pdf (790KB)
pdf Zienswijze IV.pdf (1.7MB)
pdf Zienswijze IX.pdf (69KB)
pdf Zienswijze V.pdf (983KB)
pdf Zienswijze VI.pdf (1.8MB)
pdf Zienswijze VII.pdf (894KB)
pdf Zienswijze VIII.pdf (189KB)
11
Vaststellen plan van aanpak onderhoud en verduurzaming sporthallen Molenbroek (Bespreekstuk / portefeuillehouder Van Dijk)
12
Sluiting