link naar deze pagina

Raadsvergadering - 18 maart 2021

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: M.S. van Veen
Toelichting: Beelden Omroep Centraal via
https://www.youtube.com/watch?v=ZaFZPMXvnkM

1
Mogelijkheid tot inspreken
2
Opening en vaststellen van de agenda
3
Vragenrecht raadsleden
4
Vaststellen besluitenlijst van de gemeenteraadsvergadering van 28 januari 2021
5
Ingekomen stukken
5.a
Mededelingen
5.b
Postlijst
5.c
Lijst met toezeggingen
5.d
Voortgang moties
6
Zienswijze Positioneringsnotitie Senzer (Hamerstuk- Steeghs)
7
BP Gemert-Bakel Stedelijke gebieden, okt 2020 (Hamerstuk-van Zeeland)
De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 20 januari jl. uitspraken gedaan inzake de Wet natuurbescherming.  N.a.v deze uitspraak heeft het college de Odzob gevraagd om de bestemmingsplannen “Gemert-Bakel Stedelijke gebieden, okt 2020” en ‘Gemert-Bakel Buitengebied, okt 2020” opnieuw door te rekenen. Geconcludeerd wordt dat de initiatieven in de beide bestemmingsplannen géén stikstofdepositie op stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden leveren.
pdf Adviesnota BP Stedelijke gebieden oktober 2020.pdf (130KB)
pdf Raadsbesluit BP Stedelijke gebieden oktober 2020.doc (50KB)
pdf Bijlage I Nota van zienswijzen.docx (33KB)
pdf Bijlage II Ambtshalve aanpassingen.docx (29KB)
pdf 20210209 Verslag Technisch Beraad - Stedelijke gebieden.docx (10.9MB)
pdf 1. RIN BP Stedelijke gebieden oktober 2020.pdf (291KB)
pdf 2. Dakworm ong. Bakel_ leveringsdocument RvR.pdf (1.8MB)
pdf 2. Dakworm ong. Bakel_aangepaste AERIUS-berekening.pdf (444KB)
pdf 2. Dakworm ong. Bakel_beoordeling stikstofberekening.docx (59KB)
pdf 2. Dakworm ong. Bakel_PvE Archeologie.pdf (1.9MB)
pdf 2. Zienswijze Dakworm en Weerijs_Provincie_ANONIEM.pdf (1.1MB)
pdf 2. Zienswijze Kapelaanstraat_ANONIEM.pdf (106KB)
pdf 2. Zienswijze Virmundtstraat_ANONIEM.pdf (329KB)
pdf Omgevingsdialoog Dakworm ong. in Bakel_ANONIEM.pdf (6.7MB)
pdf Omgevingsdialoog Kapelaanstraat 83 in Gemert_ANONIEM.pdf (1MB)
pdf Omgevingsdialoog Pastoor Castelijnsstraat 51 in Handel_ANONIEM.pdf (3.2MB)
pdf Omgevingsdialoog Virmundtstraat 18-20 in Gemert_ANONIEM.pdf (940KB)
pdf Omgevingsdialoog Weerijs in Gemert_ANONIEM.pdf (5.3MB)
pdf Ontwerp BP_bijlagen bij de planregels_rb1.pdf (1.1MB)
pdf Ontwerp BP_bijlagen bij de planregels_rb2.pdf (5MB)
pdf Ontwerp BP_bijlagen bij de planregels_rb3.pdf (17.7MB)
pdf Ontwerp BP_bijlagen bij de planregels_rb4.pdf (12.5MB)
pdf Ontwerp BP_bijlagen bij de planregels_rb5.pdf (964KB)
pdf Ontwerp BP_bijlagen bij de planregels_rb6.pdf (95KB)
pdf Ontwerp BP_bijlagen bij de planregels_rb7.pdf (2MB)
pdf Ontwerp BP_bijlagen bij de planregels_rb8.pdf (988KB)
pdf Ontwerp BP_bijlagen bij de planregels_rb9.pdf (1.3MB)
pdf Ontwerp BP_bijlagen bij de planregels_rb10.pdf (2.2MB)
pdf Ontwerp BP_bijlagen bij de planregels_rb11.pdf (9.9MB)
pdf Ontwerp BP_bijlagen bij de plantoelichting_tb1.pdf (28KB)
pdf Ontwerp BP_bijlagen bij de plantoelichting_tb2.pdf (197KB)
pdf Ontwerp BP_bijlagen bij de plantoelichting_tb3.pdf (3.3MB)
pdf Ontwerp BP_bijlagen bij de plantoelichting_tb4.pdf (2MB)
pdf Ontwerp BP_bijlagen bij de plantoelichting_tb5.pdf (507KB)
pdf Ontwerp BP_bijlagen bij de plantoelichting_tb6.pdf (1.2MB)
pdf Ontwerp BP_bijlagen bij de plantoelichting_tb7.pdf (5.8MB)
pdf Ontwerp BP_bijlagen bij de plantoelichting_tb8.pdf (29.5MB)
pdf Ontwerp BP_bijlagen bij de plantoelichting_tb9.pdf (1.1MB)
pdf Ontwerp BP_bijlagen bij de plantoelichting_tb10.pdf (183KB)
pdf Ontwerp BP_bijlagen bij de plantoelichting_tb11.pdf (2.3MB)
pdf Ontwerp BP_bijlagen bij de plantoelichting_tb12.pdf (972KB)
pdf Ontwerp BP_bijlagen bij de plantoelichting_tb13.pdf (3.2MB)
pdf Ontwerp BP_bijlagen bij de plantoelichting_tb14.pdf (926KB)
pdf Ontwerp BP_bijlagen bij de plantoelichting_tb15.pdf (1.9MB)
pdf Ontwerp BP_bijlagen bij de plantoelichting_tb16.pdf (1021KB)
pdf Ontwerp BP_bijlagen bij de plantoelichting_tb17.pdf (9.3MB)
pdf Ontwerp BP_bijlagen bij de plantoelichting_tb18.pdf (2.2MB)
pdf Ontwerp BP_bijlagen bij de plantoelichting_tb19.pdf (580KB)
pdf Ontwerp BP_bijlagen bij de plantoelichting_tb20.pdf (1.6MB)
pdf Ontwerp BP_bijlagen bij de plantoelichting_tb21.pdf (6.6MB)
pdf Ontwerp BP_bijlagen bij de plantoelichting_tb22.pdf (1004KB)
pdf Ontwerp BP_bijlagen bij de plantoelichting_tb23.pdf (1.7MB)
pdf Ontwerp BP_bijlagen bij de plantoelichting_tb24.pdf (5.3MB)
pdf Ontwerp BP_bijlagen bij de plantoelichting_tb25.pdf (5.2MB)
pdf Ontwerp BP_bijlagen bij de plantoelichting_tb26.pdf (2.9MB)
pdf Ontwerp BP_bijlagen bij de plantoelichting_tb27.pdf (64KB)
pdf Ontwerp BP_bijlagen bij de plantoelichting_tb28.pdf (313KB)
pdf Ontwerp BP_bijlagen bij de plantoelichting_tb29.pdf (25KB)
pdf Ontwerp BP_Plantoelichting.pdf (1010KB)
pdf Ontwerp BP_Planverbeelding_Dakworm ong. Bakel.pdf (253KB)
pdf Ontwerp BP_Planverbeelding_Kapelaanstraat 83 Gemert.pdf (253KB)
pdf Ontwerp BP_Planverbeelding_Legenda.pdf (233KB)
pdf Ontwerp BP_Planverbeelding_Pastoor Castelijnsstraat 51 Handel.pdf (250KB)
pdf Ontwerp BP_Planverbeelding_Virmundtstraat 18 Gemert.pdf (267KB)
pdf Ontwerp BP_Planverbeelding_Weerijs Gemert.pdf (250KB)
pdf 20210309 MEMO stikstof Gemert-Bakel anoniem.pdf (4.3MB)
pdf 20210309 Controle stikstof Gemert anoniem.xlsx (13KB)
pdf 20210309 Aanvulling stikstof in Bijlage II Nota Ambtshalve wijzigingen bp Stedelijke gebieden oktober 2020.odt (9KB)
pdf 20210305 Vervolgvragen SGB inzake BP Stedelijke gebieden.docx (753KB)
pdf 20210315 Beantwoording vervolgvragen SGB - RRP leiding_Dakworm ong. in Bakel.docx (844KB)
8
Vaststellen bestuurlijke lus bestemmingsplan Dakworm (Hamerstuk- Van Zeeland)
9
Benoemen raadscommissieleden VVD en CDA (Hamerstuk - Bij acclamatie)
10
Benoemen plv griffier (Hamerstuk - Bij acclamatie)
11
Exploitatieplan bedrijventerrein Wolfsveld 2010, 1e herziening structureel (Bespreekstuk - Van Dijk)
12
Kaders voor een gezond en duurzaam financiële positie van de gemeente (Bespreekstuk - Van Dijk)
13
Gemert-Centrum- Centrumplan 2022-2032 (Bespreekstuk- Van Dijk)
14
BP Buitengebied, okt 2020 (Bespreekstuk-Steeghs)
De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 20 januari jl. uitspraken gedaan inzake de Wet natuurbescherming.  N.a.v deze uitspraak heeft het college de Odzob gevraagd om de bestemmingsplannen “Gemert-Bakel Stedelijke gebieden, okt 2020” en ‘Gemert-Bakel Buitengebied, okt 2020” opnieuw door te rekenen. Geconcludeerd wordt dat de initiatieven in de beide bestemmingsplannen géén stikstofdepositie op stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden leveren.
pdf Adviesnota BP Buitengebied, herz okt 2020.docx (85KB)
pdf Raadsbesluit BP Buitengebied, herz okt 2020.docx (46KB)
pdf 20210224 Toezegging Cie R&M - 20210310 kwaliteitsverbetering Leemkuilendijk.docx (104KB)
pdf Bijlage I Nota van Zienswijzen bp Buitengebied herziening oktober 2020.docx (32KB)
pdf Bijlage II Nota Ambtshalve wijzigingen bp Buitengebied herziening oktober 2020.docx (23KB)
overig 6.1 Burg. vd Wildenberglaan 46a omgevingsdialoog anoniem.PDF (1.8MB)
overig 6.2 Dakworm ongen. omgevingsdialoog anoniem.PDF (1011KB)
overig 6.3 Leemskuilendijk 4 omgevingsdialoog anoniem.PDF (1.8MB)
overig 6.4.1 Rootvlaas 2 omgevingsdialoog deel 1 anoniem.PDF (2.4MB)
overig 6.4.1 Rootvlaas 2 omgevingsdialoog deel 2 anoniem.PDF (4.7MB)
overig 6.5 Wijnboomlaan 14 omgevingsdialoog anoniem.PDF (853KB)
overig 6.6 Kaweide 10 omgevingsdialoog anoniem.PDF (128KB)
overig 6.7 Pandelaar 30 omgevingsdialoog anoniem.PDF (1.7MB)
pdf 20GGEBA010-006-1. Burgemeester vd Wildenberglaan 46a De Rips.pdf (481KB)
pdf 20GGEBA010-006-2. Dakworm ong. Bakel.pdf (404KB)
pdf 20GGEBA010-006-3. Leemskuilendijk 4 Bakel.pdf (490KB)
pdf 20GGEBA010-006-4. Rootvlaas 2 Bakel.pdf (415KB)
pdf 20GGEBA010-006-5. Wijnboomlaan 14 Gemert.pdf (436KB)
pdf 20GGEBA010-006-6. Kaweide 10 Milheeze.pdf (473KB)
pdf 20GGEBA010-006-7. Pandelaar 30 Gemert.pdf (503KB)
pdf 20GGEBA010-006-10. Aarlesche vijver Bakel.pdf (434KB)
pdf 20GGEBA010-006-11. Geerdenhof ong. Milheeze.pdf (416KB)
pdf 20GGEBA010-006-12. Hoberg 2a Milheeze.pdf (417KB)
pdf 20GGEBA010-006-13. Sparrenweg ong. Gemert.pdf (345KB)
pdf 20GGEBA010-006-14. Ven 3 Bakel.pdf (354KB)
pdf 20GGEBA010-006-Legenda.pdf (431KB)
pdf Gemert-Bakel Buitengebied, herziening oktober 2020_ontwerp_1_Regels.pdf (4.3MB)
pdf Gemert-Bakel Buitengebied, herziening oktober 2020_ontwerp_1_Toelichting.pdf (38.3MB)
pdf RIN bp Gemert-Bakel Buitengebied herziening oktober 2020.pdf (3.4MB)
pdf RvR Dakworm Certificaat bouwtitel 898 Dakworm Bakel.pdf (94KB)
pdf RvR Dakworm Toetsingsformulier RvR - Keizersven 31 Elsendorp.pdf (251KB)
pdf RvR Wijnboomlaan 12-14 bewijsstukken RvR.pdf (12.4MB)
overig Zienswijze 1 Rootvlaas 2 anoniem.PDF (183KB)
overig Zienswijze 2 Pandelaar 30 anoniem.PDF (278KB)
overig Zienswijze 3 Rootvlaas 2 anoniem.PDF (160KB)
overig Zienswijze 4 Dakworm ongen. Wijnboomlaan 12-14 anoniem.PDF (343KB)
overig Zienswijze 5 Sparrenweg anoniem.PDF (1.7MB)
overig Zienswijze 6 Wijnboomlaan 12-14 anoniem.PDF (2.9MB)
overig Zienswijze 7 Burg. vd Wildenberglaan 46a anoniem.PDF (274KB)
pdf Bijlagen bij regels_Bijlage 1 Handreiking kwaliteitsverbetering van het landschap.pdf (235KB)
pdf Bijlagen bij regels_Bijlage 2 Zorgvuldige dialoog.pdf (188KB)
pdf Bijlagen bij regels_Bijlage 3 Beeldkwaliteitsplan buitengebied.pdf (5MB)
pdf Bijlagen bij regels_Bijlage 4 Beeldkwaliteitsplan Milheeze-Noord.pdf (2.9MB)
pdf Bijlagen bij regels_Bijlage 5 Monumentenlijst buitengebied.pdf (380KB)
pdf Bijlagen bij regels_Bijlage 6 Notitie omschrijving oude akkercomplexen.pdf (13.7MB)
pdf Bijlagen bij regels_Bijlage 7 Staat van Horeca-activiteiten.pdf (1.7MB)
pdf Bijlagen bij regels_Bijlage 8 Rapport 'Gereedschapskist'.pdf (12.5MB)
pdf Bijlagen bij regels_Bijlage 9 Nota Parkeernormen Gemert-Bakel 2017.pdf (2MB)
pdf Bijlagen bij regels_Bijlage 10 Lijst vergunningen Natuurbeschermingswet 1998_Wet natuurbescherming.pdf (14KB)
pdf Bijlagen bij regels_Bijlage 11 Landschapsinpassingsplan Burg vd Wildenberglaan 46a.pdf (4.1MB)
pdf Bijlagen bij regels_Bijlage 12 Landschapsinpassingsplan Dakworm ong.pdf (379KB)
pdf Bijlagen bij regels_Bijlage 13 Landschapsinpassingsplan Leemskuilendijk 4.pdf (1.8MB)
pdf Bijlagen bij regels_Bijlage 14 Landschapsinpassingsplan Rootvlaas 2 verbeelding.pdf (654KB)
pdf Bijlagen bij regels_Bijlage 15 Landschapsinpassingsplan Rootvlaas 2 toelichting.pdf (598KB)
pdf Bijlagen bij regels_Bijlage 16 Landschapsinpassingsplan Wijnboomlaan 14.pdf (1.1MB)
pdf Bijlagen bij regels_Bijlage 17 Landschapsinpassingsplan Kaweide 10.pdf (9.9MB)
pdf Bijlagen bij regels_Bijlage 18 Landschapsinpassingsplan Pandelaar 30.pdf (7.6MB)
pdf Bijlagen bij regels_Bijlage 19 Overzicht sloop ihkv kwaliteitsverbetering Leemskuilendijk 4.pdf (159KB)
pdf Bijlagen bij toelichting_Bijlage 1 Bijlage I tm IV Beleidskader.pdf (395KB)
pdf Bijlagen bij toelichting_Bijlage 2 Toelichting Burgemeester vd Wildenberglaan 46a De Rips.pdf (1.7MB)
pdf Bijlagen bij toelichting_Bijlage 3 Burg vd Wildenberglaan 46a bijlage 1 Functioneren Grondbank.pdf (90KB)
pdf Bijlagen bij toelichting_Bijlage 4 Burg vd Wildenberglaan 46a bijlage 2 Landsch inp en kwaliteitsverb.pdf (4.1MB)
pdf Bijlagen bij toelichting_Bijlage 5 Burg vd Wildenberglaan 46a bijlage 3 Vormvrije m.e.r.pdf (133KB)
pdf Bijlagen bij toelichting_Bijlage 6 Burg vd Wildenberglaan 46a bijlage 4 Aerius berekening stikstofdepositie.pdf (695KB)
pdf Bijlagen bij toelichting_Bijlage 7 Ruimtelijke onderbouwing Ruimte voor ruimte Dakworm ong.pdf (5.4MB)
pdf Bijlagen bij toelichting_Bijlage 8 Dakworm ong bijlage 1 Beplantingsplan.pdf (379KB)
pdf Bijlagen bij toelichting_Bijlage 9 Toelichting Leemskuilendijk 4 te Bakel.pdf (2.5MB)
pdf Bijlagen bij toelichting_Bijlage 10 Leemskuilendijk 4 bijlage 1 Landschappelijk inpassingsplan.pdf (8.8MB)
pdf Bijlagen bij toelichting_Bijlage 11 Leemskuilendijk 4 bijlage 2 Rapportage stikstofberekening.pdf (1MB)
pdf Bijlagen bij toelichting_Bijlage 12 Leemskuilendijk 4 bijlage 3 Quickscan flora en fauna.pdf (1.9MB)
pdf Bijlagen bij toelichting_Bijlage 13 Toelichting Rootvlaas 2 te Bakel.pdf (2MB)
pdf Bijlagen bij toelichting_Bijlage 14 Rootvlaas 2 bijlage 1 Situatieschetsen.pdf (965KB)
pdf Bijlagen bij toelichting_Bijlage 15 Rootvlaas 2 bijlage 2a Onderbouwing NOx en Aerius.pdf (163KB)
pdf Bijlagen bij toelichting_Bijlage 16 Rootvlaas 2 bijlage 2b Aeriusberekening.pdf (452KB)
pdf Bijlagen bij toelichting_Bijlage 17 Rootvlaas 2 bijlage 3 Quickscan flora en fauna.pdf (2.9MB)
pdf Bijlagen bij toelichting_Bijlage 18 Rootvlaas 2 bijlage 4a Landschappelijke inpassing verbeelding.pdf (654KB)
pdf Bijlagen bij toelichting_Bijlage 19 Rootvlaas 2 bijlage 4b Landschappelijke inpassing toelichting.pdf (598KB)
pdf Bijlagen bij toelichting_Bijlage 20 Rootvlaas 2 bijlage 5 Berekening achtergrondbelasting geur.pdf (432KB)
pdf Bijlagen bij toelichting_Bijlage 21 Rootvlaas 2 bijlage 6 Bodemonderzoek.pdf (6MB)
pdf Bijlagen bij toelichting_Bijlage 22 Ruimtelijke onderbouwing met bijlagen Wijnboomlaan 12-14 Gemert.pdf (20MB)
pdf Bijlagen bij toelichting_Bijlage 23 Wijnboomlaan 12-14 bijlage tussentijds vleermuisonderzoek.pdf (1.2MB)
pdf Bijlagen bij toelichting_Bijlage 24 Ruimtelijke onderbouwing Uitbreiding loonbedrijf Kaweide 10.pdf (2.4MB)
pdf Bijlagen bij toelichting_Bijlage 25 Kaweide 10 bijlage 1 Verantwoording landschappelijk inpassingsplan.pdf (1.8MB)
pdf Bijlagen bij toelichting_Bijlage 26 Kaweide 10 bijlage 2 Verkennend bodemonderzoek.pdf (4.6MB)
pdf Bijlagen bij toelichting_Bijlage 27 Kaweide 10 bijlage 3 Quickscan flora & fauna.pdf (1.8MB)
pdf Bijlagen bij toelichting_Bijlage 28 Kaweide 10 bijlage 4 Notitie stikstofberekening.pdf (2.4MB)
pdf Bijlagen bij toelichting_Bijlage 29 Ruimtelijke onderbouwing Pandelaar 30.pdf (15.9MB)
pdf Bijlagen bij toelichting_Bijlage 30 Pandelaar 30 bijlage 1 Situatietekening functioneel.pdf (3.4MB)
pdf Bijlagen bij toelichting_Bijlage 31 Pandelaar 30 bijlage 2 Plan kwaliteitsverbetering.pdf (7.6MB)
pdf Bijlagen bij toelichting_Bijlage 32 Pandelaar 30 bijlage 3 Verkennend bodemonderzoek.pdf (7.3MB)
pdf Bijlagen bij toelichting_Bijlage 33 Pandelaar 30 bijlage 4 Akoestisch onderzoek industrielawaai.pdf (2.1MB)
pdf Bijlagen bij toelichting_Bijlage 34 Pandelaar 30 bijlage 5 Waardestellend onderzoek oude akkers.pdf (5.1MB)
pdf Bijlagen bij toelichting_Bijlage 35 Pandelaar 30 bijlage 6 Quickscan flora en fauna.pdf (11.2MB)
pdf Bijlagen bij toelichting_Bijlage 36 Pandelaar 30 bijlage 7 Toelichting berekening stikstofdepositie.pdf (1.6MB)
pdf Bijlagen bij toelichting_Bijlage 37 Pandelaar 30 bijlage 8 Parkeren.pdf (9.7MB)
pdf 20210309 MEMO stikstof Gemert-Bakel anoniem.pdf (4.3MB)
pdf 20210309 Controle stikstof Gemert anoniem.xlsx (13KB)
pdf 20210309 Aanvulling stikstof in Bijlage II Nota Ambtshalve wijzigingen bp Buitengebied oktober 2020.odt (11KB)
pdf 20210317 Antwoord op vervolgvragen SGB inzake BP Buitengebied herz. okt 2020.docx (1.5MB)
15
Motie Lokale politiek dichter bij de burgers brengen (Bespreekstuk-gemeenteraad)
16
Motie vreemd aan de orde van de dag; rectificatie uitspraak college (Bespreekstuk-gemeenteraad)
17
Benoemen wethouder nav vacature wethouder Van Dijk
18
Sluiting